27831

Дифференциальное реле с торможением: принцип действия, устройство дифференциаль

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Дифференциальное реле с торможением: принцип действия устройство дифференциального реле с магнитным торможением на принципе сравнения абсолютных значений двух электрических величин. Использование в схемах ДЗ реле с торможением. 1 – уставка тока срабатывания реле обычного. 2 – ток небаланса реле в зависимости от тока внешнего КЗ.

Русский

2013-08-20

173 KB

11 чел.

47.Дифференциальное реле с торможением: принцип действия, устройство дифференциального реле с магнитным торможением на принципе сравнения абсолютных значений двух электрических величин.

Использование в схемах ДЗ реле с торможением.

1 – уставка тока срабатывания.

2 – ток небаланса

3 – уставка тока срабатывания с торможением.

     2.

     3.

               1.

 

3 – уставка тока срабатывания (меняется автоматически) с торможением.

1 – уставка тока срабатывания реле обычного.

2 – ток небаланса реле в зависимости от тока внешнего КЗ.

      Внешний ток КЗ в зависимости от режима работы системы ЭС. Переходные сопротивления в месте КЗ, характера КЗ может получать значения меньше, чем внешний максимальный ток КЗ. При внешнем не отключенным током КЗ в точке К1 апериодическая составляющая тока затухнет, а периодическая сост-я тока КЗ останется. Применить БНТ в этом случае окажется невозможным, сквозной ток не отключения внешнего КЗ (периодическая слагаемая) будет также сильно подмагничивать ТТ в плечах ДЗ, вызывать появление больших токов небаланса и вызвать ложное срабатывание и отключение линии, которая не повреждена. Тут и пригодится диф. реле с тормозной катушкой, отстраиваемой с помощью тока торможения, которая согласно трехфазному току КЗ внешнему. Чем больше внешний ток КЗ, тем больше ток намагничивания и сильнее загрубляется реле. Чем меньше внешний ток КЗ – соответственно наоборот, т.е. уставка автоматически меняется, и kч всегда высокий.

Принципы сравнения абсолютных значений двух электрических величин.

                       

Если Е12, то выходное напряжение больше нуля, реле работает.

Если Е12, то выходное напряжение меньше нуля, реле не работает.

Е1≥Е21

                     kpIp kT Iторм+kp Icpmin

Icp≥kтормIторм+Icpmin

R3 устраняет взаимное влияние и  разделяет рабочую и тормозную систему.

R1 и R2 подстраивают токи.

Сравниваются две величины Е1 и Е2.

Система с магнитным торможением.

Рис.1. Реле ДТЗ-11,12,13,14


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4694. Полевая практика по популяционной генетике 6.47 MB
  Изучение закономерностей модификационной изменчивости. Изучение мутационной изменчивости. Цитоплазматическое наследование. Закон гомологических рядов. Центры происхождения растений. Изучение изменчивости седых пятен у клевера. Изучение...
4695. Скарби України. Сценарій уроку 62 KB
  Скарби України. Сформувати уявлення про національну культуру українського народу, познайомити з архітектурними пам’ятками нашої країнирозвивати допитливість виховувати інтерес до історії і культури рідного краю викликати бажання вивчати...
4696. Программная реализация алгоритмов циклической структуры 55.35 KB
  Программная реализация алгоритмов циклической структуры Цель работы -Получение навыков программирования алгоритмов циклической структуры на языке С. -Исследование эффективности применения различных видов циклов в задаче табулирования функци...
4697. Економічний аспект сталого розвитку в Україні: регіональній вимір 137.5 KB
  Людська цивілізація переживає складні часи на переломі віків і на початку третього тисячоліття. З одного боку, спостерігаються бурхливі темпи наукового і технічного прогресу, а з іншого виявляються тенденції до економічної стагнації і навіть с...
4698. Концепція управління за цілями та її застосування в діяльності ФСП НТУУ КПІ 203.5 KB
  Актуальність даної роботи зумовлена рядом причин: управління за цілями є розповсюджена концепція підходу до управління і широко застосовується в багатьох галузях менеджменту не дивлячись на популярність концепції, існує чимало пом...
4699. Основи менеджменту. Формування місії, цілей та стратегій організації 721 KB
  Формування місії, цілей та стратегій організації, сутність понять: бачення, філософія організації, місія, ціль організації. Одним із головних завдань менеджменту є встановлення цілей, заради досягнення яких формується, функціонує і розвивається ор...
4700. Дослідження методик розробки ІС на основі IBM Rational Method Composer 400 KB
  Дослідження методик розробки ІС на основі IBM Rational Method Composer Мета виконання роботи – ознайомитись з кращими практиками розробки інформаційних систем з використанням бази знань IBM Rational Method Composer, навчитись роз...
4701. Функциональный генератор Function Generator 84 KB
  Функциональный генератор (FunctionGenerator) Управление генератором осуществляется следующими органами управления: - выбор формы выходного сигнала: синусоидальной (выбрана по умолчанию), треугольной и прямоугольной - установка частоты ...