27831

Дифференциальное реле с торможением: принцип действия, устройство дифференциаль

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Дифференциальное реле с торможением: принцип действия устройство дифференциального реле с магнитным торможением на принципе сравнения абсолютных значений двух электрических величин. Использование в схемах ДЗ реле с торможением. 1 уставка тока срабатывания реле обычного. 2 ток небаланса реле в зависимости от тока внешнего КЗ.

Русский

2013-08-20

173 KB

13 чел.

47.Дифференциальное реле с торможением: принцип действия, устройство дифференциального реле с магнитным торможением на принципе сравнения абсолютных значений двух электрических величин.

Использование в схемах ДЗ реле с торможением.

1 – уставка тока срабатывания.

2 – ток небаланса

3 – уставка тока срабатывания с торможением.

     2.

     3.

               1.

 

3 – уставка тока срабатывания (меняется автоматически) с торможением.

1 – уставка тока срабатывания реле обычного.

2 – ток небаланса реле в зависимости от тока внешнего КЗ.

      Внешний ток КЗ в зависимости от режима работы системы ЭС. Переходные сопротивления в месте КЗ, характера КЗ может получать значения меньше, чем внешний максимальный ток КЗ. При внешнем не отключенным током КЗ в точке К1 апериодическая составляющая тока затухнет, а периодическая сост-я тока КЗ останется. Применить БНТ в этом случае окажется невозможным, сквозной ток не отключения внешнего КЗ (периодическая слагаемая) будет также сильно подмагничивать ТТ в плечах ДЗ, вызывать появление больших токов небаланса и вызвать ложное срабатывание и отключение линии, которая не повреждена. Тут и пригодится диф. реле с тормозной катушкой, отстраиваемой с помощью тока торможения, которая согласно трехфазному току КЗ внешнему. Чем больше внешний ток КЗ, тем больше ток намагничивания и сильнее загрубляется реле. Чем меньше внешний ток КЗ – соответственно наоборот, т.е. уставка автоматически меняется, и kч всегда высокий.

Принципы сравнения абсолютных значений двух электрических величин.

                       

Если Е12, то выходное напряжение больше нуля, реле работает.

Если Е12, то выходное напряжение меньше нуля, реле не работает.

Е1≥Е21

                     kpIp kT Iторм+kp Icpmin

Icp≥kтормIторм+Icpmin

R3 устраняет взаимное влияние и  разделяет рабочую и тормозную систему.

R1 и R2 подстраивают токи.

Сравниваются две величины Е1 и Е2.

Система с магнитным торможением.

Рис.1. Реле ДТЗ-11,12,13,14


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21179. Ранг матриці. Елементарні перетворення матриці 204 KB
  Елементарні перетворення матриці. Визначення рангу матриці. Такий детермінант називається мінором матриці kго порядка.
21180. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь загального виду. Теорія Кронекера-Капеллі. Метод Гаусса 237.5 KB
  Система називається сумісною якщо вона має хоча б один розв язок тобто хоча б один стовпець який перетворює рівняння 9.1 в тотожність і несумісною якщо вона не має розв язків. Система називається означеною якщо вона має один розв язок і неозначеною якщо вона має розв язків більше одного. Аналіз систем рівнянь повинен дати відповідь на два питання чи сумісна система тобто чи має вона розв язок і якщо сумісна то чи вона означена чи ні.
21181. Лінійні простори. Базис. Розмірність. Ізоморфізм просторів 366 KB
  Але наприклад множина додатніх чисел не утворює лінійного простору по відношенню до звичайних операцій додавання та множення бо в цьому разі нема протилежного числа воно повинно бути відємним а значить не буде належати цій множині. Але множина векторів з якої вилучені вектори колінеарні заданій прямій не утворює лінійного простору бо завжди можна знайти такі два вектори які в сумі дадуть вектор колінеарний цій прямій тобто сума не буде належати множині. 4 Множина матриць заданого розміру якщо додавання матриць та множення на...
21182. Перехід до нового базису. Орієнтація базиса. Скалярний добуток. Евклідовий простір 361.5 KB
  Орієнтація базиса. Перехід до нового базиса. Хай в пвимірному лінійному просторі вибрані два базиса: та .2 Таким же чином і кожний вектор базиса можна розкласти по базису : .
21183. Нормовані простори. Ортонормований базис. Процес ортогоналізації 336.5 KB
  Ортонормований базис. А значить в пмірному просторі п попарно ортогональних елементів можна брати як базис. Такий базис називається ортогональним. Ортонормований базис.
21184. Пряма на площині. Рівняння площини 385.5 KB
  Це є вектор перпендикулярний до прямої. Задання прямої за допомогою нормального вектора базується на теоремі про те що через задану точку можна провести лише одну пряму перпендикулярну заданій прямій. Пряма з нормальним вектором Умовою перпендикулярності прямої і вектора є рівність нулю скалярного добутку 14.3 повністю задає пряму тобто кожна поточна точка прямої відповідає цьому рівнянню.
21185. Векторний та змішаний добутки векторів. Площина та пряма в просторі 522 KB
  У множині геометричних векторів можна ввести так званий векторний добуток двох векторів коли кожній парі векторів співставляється третій вектор який і називається їх добутком: . Вектор направлений перпендикулярно площині в якій лежать вектори і і в таку сторону щоб трійка векторів складала праву трійку інакше кажучи щоб ці вектори були орієнтовані по правилу правої руки Рис.1 Векторний добуток векторів Довжина вектора визначається за формулою 15.
21186. Лінійні оператори. Матриця оператора 476.5 KB
  Лінійні оператори. Матриця оператора. Лінійні оператори.
21187. Власні числа та власні вектори оператора. Самоспряжені оператори 822 KB
  1 то він називається власним вектором оператора а число його власним числом. Таким чином дія оператора на власний вектор дає той же вектор помножений на власне число. Це алгебраїчне рівняння степені називається характеристичним рівнянням оператора .