27840

Максимальная токовая направленная защита

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Она отличается от обычной МТЗ тем что вводится дополнительный орган определяющий направление мощности КЗ реле направления мощности который реагирует на фазу тока КЗ относительно напряжения на шинах подстанции в месте установки комплекта защиты то знак мощности и реле направления мощности блокирует комплект защиты. Если направление мощности КЗ от шин к линии то это знак мощности КЗ и реле направления мощности закрывая свои контакт разрешает комплекту МТНЗ действовать. Комплект МТНЗ состоит из 3 органов: пускового направления...

Русский

2013-08-20

127 KB

34 чел.

7. Максимальная токовая направленная защита (принцип действия, принципиальная электрическая схема, расчет выдержек времени).

Направленные токовые защиты линии МТНЗ

                                   

t1 > t 2 > t3    

                                           

                                                                                                                                                                                    

                         Ip = I`кз                                          Ip = I`кз         

                        Up = Uв                                          Up = Uв

                    φp = 180 - φа                                      φp = φа

t4 > t3 > t2                      

                                   

              

                         Ip = I``кз                                          Ip = I`кз         

                         Up = Uв                                           Up = Uв

                         φp = φа                                            φp = 180 - φа

В выключателях Q1 - Q3 стоят МТЗ направленного действия. Она отличается от обычной МТЗ тем, что вводится дополнительный орган, определяющий направление мощности КЗ - реле направления мощности, который реагирует на фазу тока КЗ относительно напряжения на шинах подстанции в месте установки комплекта защиты, то «-» знак мощности и реле направления мощности блокирует комплект защиты. Если направление мощности КЗ от шин к линии, то это «+» знак мощности КЗ и реле направления мощности, закрывая свои контакт, разрешает комплекту МТНЗ действовать.

В результате действия направленной защиты 2 и 3 комплект не нужно согласовывать, т.к. они развязаны с помощью направленного действия реле.

Комплект МТНЗ состоит из 3 органов: пускового, направления мощности, выдержки времени.

Схема МТНЗ:

а).

                                                              

б.

                                                                   

в).

                                                                       

г).

                                                                          

Реле направления мощности включается как в цепь тока, так и цепь напряжения. Трансформатор напряжения включается к шинам подстанции.

Выбор выдержки времени МТНЗ.

                                    

 t1 > t3 > t5 > t10; t1 > t8; t3 > t9

 t6 > t4 > t2 > t7; t6 > t9; t4 > t8

Встречно ступенчатый выбор выдержек времени

3, 4 и 1, 6 можно выполнить без реле направления мощности.

Во 2, 5 комплектах защиты обязательно должны иметь направления мощности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38144. Методика прогнозування і розрахунку психологічних втрат серед особового склад 162.5 KB
  МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА проведення практичного заняття з навчальної дисципліни Моральнопсихологічне забезпечення військової діяльності Тема№5: Моральнопсихологічне забезпечення підготовки миротворчих підрозділів Сухопутних військ ЗС України Заняття №11: Методика прогнозування і розрахунку психологічних втрат серед особового склад Час: 2 години Мета заняття: 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Сутність психологічної підготовки полягає у формуванні в особового складу таких моральнопсихологічних і бойових...
38145. Вивчення керівних документів з питань організації культурно-виховної та просвітницької роботи 94 KB
  МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА проведення практичного заняття з навчальної дисципліни Моральнопсихологічне забезпечення військової діяльності Тема№6: Культурновиховна і просвітницька робота в Збройних Силах України Заняття №3: Вивчення керівних документів з питань організації культурновиховної та просвітницької роботи Час: 2 години Мета заняття: 1. Закріпити знання одержані курсантами студентами в процесі самостійної роботи над навчальною методичною і науковою літературою; 2. Основна частина 70...
38147. Керівні документи щодо організації військово-соціальної роботи в СВ ЗС України 105.5 KB
  Головною метою його роботи є оптимізація спільної військової діяльності міжособистісних взаємин а також моральнопсихологічного стану окремих військовослужбовців. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Гострота соціальної ситуації у країні у Збройних Силах вимагає від органів військового управління посадових осіб вживання адекватних заходів щодо пом'якшення і запобігання впливу негативних соціальних факторів на соціальноправовий статус військовослужбовців. З метою забезпечення соціального захисту військовослужбовців у нашій країні за останні роки розроблена і...
38148. Керівні документи, що визначають зміст, систему організації та методику інформаційно-пропагандистського забезпечення в ЗС України 151.5 KB
  МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА проведення практичного заняття з навчальної дисципліни Моральнопсихологічне забезпечення військової діяльності Тема№9: Інформаційнопропагандистське забезпечення в Збройних Силах України Заняття №2: Керівні документи що визначають зміст систему організації та методику інформаційнопропагандистського забезпечення в ЗС України Час: 2 години Мета заняття: 1.†35 Обговорення питання №2 “Керівні документи щодо організації всіх видів інформування особового складу ЗС...
38149. Відпрацювання документації щодо різних видів усного викладання навчального матеріалу 151 KB
  МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА проведення практичного заняття з навчальної дисципліни Моральнопсихологічне забезпечення військової діяльності Тема№9: Інформаційнопропагандистське забезпечення в Збройних Силах України Заняття №4: Відпрацювання документації щодо різних видів усного викладання навчального матеріалу Час: 2 години Мета заняття: 1. Заключна частина 10 ІНФОРМАЦІЙНОМЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Конституція України. Концепція виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях...
38150. Відпрацювання плануючих та звітних матеріалів проведення інформування особового складу підрозділу 152.5 KB
  Інформаційнопропагандистське забезпечення в Збройних Силах України Заняття №5: Відпрацювання плануючих та звітних матеріалів проведення інформування особового складу підрозділу. Наказ Міністра оборони України від 18.2000 № 105 Про затвердження Інструкції про організацію вартової служби у Збройних Силах України. ОСНОВНА ЧАСТИНА: У Збройних Силах...
38151. Методи психологічного вивчення 132.5 KB
  Використовується у процесі дослідження явищ що сприймаються безпосередньо як метод наукового пізнавання змістовно відрізняється від спостереження в буденному житті. Методика спостереження включає: вибір ситуації та об’єкта спостереження; узагальнення теоретичних уявлень про досліджувану реальність і виділення мети дослідження; побудову програми або схеми спостереження у вигляді переліку ознак явищ одиниць спостереження з детальною їх презентацією а також спосіб і форму фіксації результатів спостереження щоденниковий запис...
38152. Керівні документи з питань організації та проведення заходів морально-психологічного забезпечення адаптації молодого поповнення у військах 132.5 KB
  Моральнопсихологічне забезпечення адаптації військовослужбовців до умов військової служби Заняття №3: Керівні документи з питань організації та проведення заходів моральнопсихологічного забезпечення адаптації молодого поповнення у військах Час: 4 години Мета заняття: 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Завдання та алгоритм роботи посадових осіб військових частин...