27842

Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты: устройство, схема замещения, цель применения

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты: устройство схема замещения цель применения Трансформатор напряжения в схемах РЗ. ТН так же как и ТТ обеспечивает изоляцию цепей вторичной коммутации от ВН и позволяют независимо от первичного напряжения получить стандартную величину вторичного напряжения = 100В. Однако за счет падения напряжения мы имеем в реальном ТН.

Русский

2013-08-20

104.5 KB

8 чел.

11.Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты: устройство, схема замещения, цель применения

Трансформатор напряжения в схемах РЗ.

                        

                    U1=U2=U1/nH  (*)    U2=U1/nH—∆U   (**)

                                                    ∆U=I’номZ’1+I2(Z’1+Z2)       (***)

при I2=0     ∆U=мин – х.х.              при I2=мах     ∆U=мах – к.з.

U

0,2

0,5

1

3

δ

10

20’

40’

_

           (*) –для идеального ТН

                                                  (**) – для реального ТН

чем больше ∆U, тем хуже трансформация.

ТН так же как и ТТ обеспечивает изоляцию цепей вторичной коммутации от ВН и позволяют независимо от первичного напряжения получить стандартную величину вторичного напряжения = 100В. Принцип действия такой же как и у силового. В идеальном ТН мы имеем (*), т.е. вторичное =первичному. Однако за счет падения напряжения мы имеем (**) – в реальном ТН. Из Т-образной схемы замещения следует (***). Т.о. видно что для уменьшения погрешности ТН необходимо снижать сопротивление обмоток Z1 и Z2, а также Iнам и вторичный ток. При токе вторичном равном нулю – режим х.х., при максимальном вторичном токе – режим КЗ. U2=U1 – самый благоприятный для ТН (режим х.х.). В ТТ – режим к.з. Т.о. имеем две погрешности:

  1.  Погрешность по величине U2 - U
  2.  Погрешность по углу – угол между векторами U1 и U2 (несовпадение по фазе). Для снижения погрешности по углу стремятся к х.х., или применяют специальные компенсационные обмотки.

Существуют четыре класса точности : 0,2; 0,5; 1; 3.

В данном классе точности ТН работает если отдает и потребляет полную мощность. Существуют так называемые предельные мощности ТН – мощность нагрева. Она в 6 – 9 раз больше номинальной.

Векторная диаграмма ТН.

 

Магнитный поток Ф отстаёт от U2 на 90°. Угол α определяется потерями в стали сердечника, φ – определяется соотношением активного и индуктивного сопротивления вторичной обмотки и нагрузки. ТН бывает одно и трёх фазный (1ф. – до 500 кВ; 3ф. – до 18 кВ). Из ТН составляют фильтры нулевой и обратной последовательности. Из (**) следует:    

U2+∆U=U1

Включение однофазного ТН.

Заземление в целях защиты персонала. Плавкие предохранители на стороне ВН TV применяются до 35 кВ включительно. Если напряжение более 500 В, то между предохранителями и системой – разъединитель.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47857. АНЕМІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. ДЕФІЦИТНІ АНЕМІЇ 1.6 MB
  Дефіцит заліза у дітей: причини патогеннез клініка діагностика диференційна діагностика. У дітей вміст гемоглобіну крові в межах вікової норми на нижніх границях : 110118 г л у дітей перших пяти років; 120128г л у дітей старших пяти років. Найчастіше ЗДА зустрічаються у дітей другого і третього років життя 4075.
47858. Педагогіка і психологія в системі наук про людину 1.39 MB
  Протягом сторіч педагогіка розвивалася як практика навчання і виховання дітей. За сучасних умов педагогіку розглядають як науку і практику навчання і виховання людини на всіх вікових етапах її особистісного і професійного розвитку оскільки: сучасна система освіти і виховання стосується практично всіх людей; у багатьох країнах створена система безперервної освіти людини; вона містить у собі всі ланки від дошкільної установи до професійної підготовки і курсів підвищення кваліфікації. Тобто процес навчання і виховання людини як особлива...
47859. Загальні принципи проектування телефонних мереж 126 KB
  Процес проектування його методи та особливості Основою створення будьякого обєкта є процес проектування. Проектування це комплекс робіт який складається з пошуку досліджень розрахунків та конструювання достатнього для створення нового обєкта чи реконструкції старого що відповідає заданим вимогам. Проектування яке здійснюється людиною з застосуванням компютера наз.
47860. Інформаційні технології 171 KB
  На сучасному етапі розвитку транспортної галузі одним з основних факторів впливу науковотехнічного прогресу на технологічні транспортні процеси є широке застосування нових інформаційних технологій заснованих на використанні сучасних засобів обчислювальної техніки звязку та передачі інформації. Інформаційні технології ІТ інформаційнокомунікаційні технології Informtion nd Communiction Technologies ICT Сукупність методів виробничих процесів і програмнотехнічних засобів інтегрованих з метою збирання обробки зберігання...
47861. Економічний аналіз. Конспект лекцій 517 KB
  Мета функціональновартісного аналізу ФВА попередити зайві витрати на виробництво продукції шляхом удосконалення технології виробництва та конструкції виробів використання більш дешевої сировини і матеріалів. На стадії виготовлення продукції за допомогою ФВА детально вивчається продукція виявляються зайві витрати проводиться усунення зайвих функцій товару і таким чином досягається зниження витрат на виробництво продукції. Прибутком; прогнозування величини кожного з цих показників при заданих значеннях інших; економікостатистичний ...
47862. Інформаційні технології. Конспект лекцій 14.48 MB
  Пристрої візуалізації і подання даних. Способи подання атрибутивних даних. Моделі даних. Створення атрибутивної бази даних
47864. Загальні поняття основ ергономіки 300 KB
  Технічний прогрес у промисловості в транспортній галузі в енергетиці та у військовій справі супроводжується вростанням ролі людини у забезпеченні високої ефективності виробництва. Механізація та автоматизація виробничих процесів упровадження обчислювальної техніки та інформаційних технологій докорінно змінюють діяльність людини висуваючи до неї нові більш високі вимоги збільшуючи при цьому економічну та соціальну значущість результатів її діяльності. Одночасно принцип гуманізації...
47865. Інформаційні системи та технології в торгівлі 623.5 KB
  Між керуючою системою і керованою системою здійснюється взаємозв'язок через інформаційну систему під якою розуміють комунікаційну систему із збору передачі переробки інформації про об'єкт яка постачає працівникам різного рангу інформацію для реалізації функції управління. Друга відмінність полягає у формі передавання інформації. Для АСУТП основною формою передавання інформації є сигнали в АСОУ документи. Роль та місце АСДС в ієрархії управління визначається тим що вона є основним джерелом статистичної інформації конче потрібної для...