27844

Схема и расчет максимальной токовой защиты с блокировкой минимального напряжения

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Схема и расчет максимальной токовой защиты с блокировкой минимального напряжения Максимальная токовая защита с блокировкой минимального напряжения остаточное максимальное напряжение в месте установки защиты при КЗ в конце либо основной либо резервной зоны К1 К2 при 3 фазных максимальных КЗ. В этих случаях применяется блокировка...

Русский

2013-08-20

91.5 KB

16 чел.

14. Схема и расчет максимальной токовой защиты с блокировкой минимального напряжения

Максимальная токовая защита с блокировкой минимального напряжения

*                 4

1                 5

2                 6  - Кз=1

3                    Кчосн ≥ 1,5    (К1)

                                               Кчрез ≥ 1,2    (К2)

                           

Uкмах – остаточное максимальное напряжение в месте установки защиты при КЗ в конце либо основной либо резервной зоны К1, К2 (при 3 фазных максимальных КЗ).

В ряде случаев при определении тока срабатывания пусковых токовых реле МТЗ по формуле 6. Отстройка от рабочего максимального тока с учетом КЗ приводят к такому загрублению защиты, при которой  не обеспечивается необходимый коэффициент чувствительности. В этих случаях применяется блокировка минимального напряжения для его повышения. Схема с блокировкой включает в себя 2 или 3 токовых реле мгновенного действия (КА) и 3 блокировочных реле минимального напряжения (KV). Защита может подействовать на отключение только в том случае, если одновременно КА и KV, что бывает только при КЗ, когда повышается ток и понижается напряжение (при перегрузках и прочих режимах ток повышается, а напряжение не понижается, т.к. при КЗ). При перегрузки превышает ток срабатывания защиты КА, последние сработают, но отключения не произойдет т.к. блокировочные реле минимального напряжения при перегрузках не подействует, т.е. защита отличает перегрузку от КЗ. Сигнал при KL1 показывает о перегорании одного из предохранителей. Защита может подействовать непроизвольно, если при перегрузке скажется в работе одно из реле минимального тока, что может случиться при перегорании предохранителя или обрыве цепи ТН. Для этого и существует контакт указ. в KL1. Выбор напряжения срабатывания защиты происходит из условия: защита не должна действовать при эксплуатации пониженного напряжения (*) до минимального рабочего напряжения. Однако этого мало, т.к. если произойдет КЗ при котором в следствии понижается напряжение блокировка сработает, то для того чтобы после отключения КЗ реле KV вернулись в исходное положение их напряжение Uвз должно быть меньше минимального рабочего напряжения


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20502. Маніпулювання даними, операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL 27.5 KB
  Маніпулювання даними операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL Для маніпулювання данними виділяють такі групи команд SQL:Команди мови визначення даних DDL Data Definition Language. DDL Data Definition Language мова визначення даних це підмножина SQL що використовується для визначення та модифікації різних структур даних.До даної групи відносяться команди призначені для створення зміни та видалення різних об'єктів бази даних. Команди CREATE створення ALTER модифікація і DROP видалення мають...
20503. Матриця суміжності та матриця інцидентності 28 KB
  Матриця суміжності графа G зі скінченною кількістю вершин n пронумерованих числами від 1 до n це квадратна матриця A розміру n в якій значення елементу aij рівне числу ребер з iї вершини графа в jу вершину. Матриця суміжності простого графа що не містить петель і кратних ребер є бінарною матрицею і містить нулі на головній діагоналі. Матриця суміжності неорієнтованого графа симетрична а значить володіє дійсними власними значеннями і ортогональним базисом з власних векторів.
20504. Метод ітерації (метод послідовних наближень) 88 KB
   Суть методу полягає у заміні початкового рівняння 4.18 еквівалентним йому рівнянням 4.19 Постановка задачі Нехай задано рівняння де неперервна нелінійна функція. Потрібно визначити корінь цього рівняння який знаходиться на відрізку з заданою похибкою .
20505. Метод послідовних наближень (метод ітерацій) для розв’язку системи лінійних рівнянь 91 KB
  11 пошуку розвязку системи с заданою похибкою відповідно теоремі про збіжність.11 виконується то ітераційний процес пошуку розвязку системи с заданою похибкою збігається і метод послідовних наближень можна використовувати.13 що легко розвязується для знаходження вектора розвязку першого наближення тому що в правої частині містить всі визначені елементи.
20506. Мова запитів SQL. Огляд її можливостей 27 KB
  Він по суті містив тільки пропозиція SELECT яке дозволяло формулювати запити для вибірки даних з бази. Потім мова була доповнено двома іншими компонентами необхідними для роботи з базами даних. Перший з них компонент для визначення структури бази даних які в термінології теорії баз даних називаються мовою визначення даних МВД. Другий засоби що дозволяють заповнювати базу даних змінювати їх і видаляти.
20507. Моделі подання знань.Вимоги до моделей подання знань 26.5 KB
  Моделі подання знань.Вимоги до моделей подання знань Подання знань це множина синтаксичних і семантичних угод що роблять можливим формальне вираження знань про предметну галузь у компютерноінтерпретованій формі. Найрозповсюдженішими є такі моделі представлення знань: логічні моделі продукційні моделі фреймові моделі семантичні мережі. До основних вимог подання знань належать: Лаконічність зміст друкованих знаків.
20508. Неорієнтовані та орієнтовані графи 27 KB
  Граф це сукупність об'єктів із зв'язками між ними. Об'єкти розглядаються як вершини або вузли графу а зв'язки як дуги або ребра. Для різних областей використання види графів можуть відрізнятися орієнтовністю обмеженнями на кількість зв'язків і додатковими даними про вершини або ребра.
20509. Нотація Баркера 38 KB
  Связи обозначаются линиями с именами место соединения связи и сущности определяет кардинальность связи: Обозначение Кардинальность 01 11 0N 1N Пример: Для обозначения отношения категоризации вводится элемент дуга :.
20510. Орієнтовані і бінарні дерева 50.5 KB
  Бінарне дерево. В програмуванні бінарне дерево дерево структура даних в якому кожна вершина має не більше двох дітей. Різновиди бінарних дерев Бінарне дерево таке кореневе дерево в якому кожна вершина має не більше двох дітей. Повне закінчене бінарне дерево таке бінарне дерево в якому кожна вершина має нуль або двох дітей.