27859

Схема устройства АВР на переменном оперативном токе в установках ниже 1000 В. Схе

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Схема устройства АВР на переменном оперативном токе в установках ниже 1000 В. Схемы устройств АВР в установках выше 1000 В. АВР двигателей. Схемы и устройство АВР на переменном оперативном токе на установках меньше 1000В.

Русский

2013-08-20

145.5 KB

11 чел.

43.Схема устройства АВР на переменном оперативном токе в установках ниже 1000 В. Схемы устройств АВР в установках выше 1000 В. АВР двигателей.

Схемы и устройство АВР на переменном оперативном токе

на установках меньше 1000В.

1)Однолинейная схема цепи.

А1,В1,С1(А2,В2,С2) вспомогательные шинки.

При подаче питания на этих шинках появиться напряжение, КМ1.1 замкнётся, питание на ответвления (КМ1 отключится). КМ1.2 размыкается, что обеспечивает разрыв цепи с КМ2 (КМ2.1 не замкнётся при питании).

2) Шины 5 и 6 – основные, остальные вспомогательные.

При подаче напряжения на W1: замкнётся КМ 1.5 – КМ2, КМ4.

При подаче напряжения на W2: КМ 3.5, а КМ4 – разомкнётся.

Питание W1 – А5,В5,С5.

Питание W2 – А6,В6,С6.

Питание W3 – от напряжения линии W1.    

Схемы АВР в установках более 1000 В.

1,2,3 – один вариант схемы (простой)

1,4,5 – второй, более сложный вариант.

1)KVT – вторичное реле прямого действия типа РНВ, питающ. от TV1.

TV1 – контролирует наличие напряжения на шинах.

TV2 – контролирует напряжение на резервной линии.

Q2.1 – блокиров. контакт. катушки отключения при включенном Q2.

При пропаже напряжения на W1: TV1 чувствует его отсутствие – Q1 отключается, Q1.1 включается; YAC2 замыкается при наличии напряжения на резерве, и потребители получают питание, отключаются блокировки Q2.1

2) Q 2.6 – КТП контакт чувствительности привода к действию.

   Q 2.4 – ВК выключатель конечный.

   Q2.3 – исключает многократность действия.

   Q1.2 – YAC2 - Q2 включается.

   Q2.3 – Q2.4 включён – Q2.4 отключён (т.к. привод приведён в готовность) –       

   Q2.6 замыкается.

   М – двигатель, приводящий пружину привода.

АВР двигателя.

KSP – реле давления;

Q1 отключится (либо упадёт давление воды)

«+» на KL1, разомкнутый верхний замкнутый нижний, «+» на КН, SXYAC2 – включит Q2 на KL2 контакт на однократное действие АВР.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

45062. Державна мова – мова професійного спілкування 144.5 KB
  Поняття національної та літературної мови. Головні ознаки літературної мови. Отже основною метою нормативної дисципліни “Українська мова професійного спілкування†є усвідомлення системи української мови і розкриття особливостей її функціонування передусім у межах ділового і наукового стилів професійного спілкування. При цьому специфіка курсу полягатиме у тому що він спиратиметься на розмежування культурного і політичного аспектів життя мови.
45063. Поняття про функціональні стилі мови. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 227.5 KB
  Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні План Поняття про функціональні стилі мови. Стилістична диференціація сучасної української мови. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Специфіка мови професійного спілкування.
45064. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів 144 KB
  Поняття професійна мова€ охоплює три функціональні різновиди літературної мови – НАУКОВИЙ та ОФІЦІЙНОДІЛОВИЙ стилі. Дослідження історії їх становлення характеру лексичних та граматичних структурних компонентів жанрового багатства специфіки усної та писемної форм вираження – основна мета курсу української мови професійного спілкування. Науковий стиль сучасної української літературної мови почав розвиватися з середини ХІХ ст. не беручи до уваги старої української мови основні традиції якої в науковому стилі втратилися в середині ХVІІІ...
45065. Українська термінологія в професійному спілкуванні, Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія 81 KB
  Термінологія - розділ мовознавства що вивчає терміни у цьому значенні все частіше використовують поняття термінознавство як наука що вивчає українську термінологію; 2 сукупність термінів певної мови або однієї певної галузі знання чи з усіх галузей знання. Системність термінології зумовлена двома типами зв’язків які надають сукупності термінів системного характеру: логічним коли між поняттями певної галузі науки існують системні зв’язки – а вони є в кожній науці терміни що називають ці поняття мають бути системно пов’язаними;...
45066. Основи культури української мови 256.5 KB
  Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні культури мови. Таким чином точність мовлення великою мірою залежить від глибини знань інтелектуального рівня мовця та ерудиції особистості володіння логікою думки законами її мовного вираження а також від багатства активного словникового запасу мовця.
45067. Острые и транзиторные психотические расстройства (F23) 32 KB
  В этом смысле к данной группе относятся острые и отчасти затяжные реактивные психозы. Острый психоз продолжается от одной до двух недель. Психозы этой группы часто связаны со стрессом поэтому при диагностике указывают ассоциирован психоз со стрессом или нет. Острые транзиторные психозы ассоциированные со стрессом обозначались ранее как реактивные.
45068. Шизоаффективные расстройства (F25) 35 KB
  Этиология и патогенез Этиологически шизоаффективные расстройства могут рассматриваться как результат взаимодействия двусторонней генетической отягощенности по шизофрении и аффективным расстройствам. Распространенность Заболеваемость варьирует в зависимости от нозологической ориентации но меньше чем при шизофрении и аффективных расстройствах. Клиника В зависимости от нозологической ориентации данные расстройства с одинаковой успешностью относили к периодической параноидной шизофрении и атипичным вариантам аффективных психозов биполярных или...
45069. Аффективные расстройства настроения (F3) 130 KB
  К спектру аффективных расстройств относятся сезонное изменение веса обычно нарастание веса зимой и его снижение летом в пределах 10 вечерняя тяга к углеводам в частности к сладкому перед сном предменструальные синдромы выражающиеся в снижении настроении и тревоге перед месячными а также северная депрессия которой подвержены мигранты на северные широты она отмечается чаще в период полярной ночи и обусловлена недостатком фотонов. В сфере поведения отмечаются повышение аппетита сексуальности отвлекаемость снижение потребности во...
45070. Нарушения психологического развития (F8) 31 KB
  Этиология Для нарушений психологического развития характерна наследственная отягощенность подобными или родственными расстройствами. Специфические расстройства развития речи F80. Этиология и патогенез Причина специфических расстройств развития речи неизвестна.