2786

Моделирование системы регулирования частоты вращения двигателя с двухзонным управлением

Лабораторная работа

Физика

Моделирование системы регулирования частоты вращения двигателя с двухзонным управлением Цель работы: Изучение принципа построения модели двухзонного управления частотой вращения двигателя. Реализация моденлирования системы на ПК...

Русский

2012-10-19

386.5 KB

29 чел.

Моделирование системы регулирования частоты вращения двигателя с двухзонным управлением

Цель работы:

  1.  Изучение принципа построения модели двухзонного управления частотой вращения двигателя;
  2.  Реализация моденлирования системы на ПК;
  3.  Исследование влияния параметров регуляторов на качество управления частотой вращения двигателя.

Функциональная схема системы двухзонного регулирования скорости электродвигателя.

Структурная схема системы двухзонного регулирования скорости электродвигателя.

График переходного процесса системы при регулировании скорости вращения двигателя  в пределах 0,2…1.

График напряжения после оптимизации ПИ-регуляторов.

График тока после оптимизации ПИ-регуляторов.

График напряжения после оптимизации ПИ-регуляторов при подаче нагрузки Мст=0.2.

График тока после оптимизации ПИ-регуляторов при подаче нагрузки Мст=0.2.

Выводы.

В работе было произведено моделирование и оптимизирование структурной схемы ЭП с двухзонным регулированием частоты вращения. Для упрощения расчётов все физические переменные задали в абсолютных единицах. В рассмотренном случае система регулирования может быть разбита на 2 части:

  1.  Система регулирования частоты вращения;
  2.  Система регулирования ЭДС, управляющая возбуждением двигателя.

Система регулирования работает следующим образом:

Одновременно на входе регулятора ЭДС сравниваются сигналы заданного и текущего значения ЭДС двигателя. Выходной сигнал регулятора ЭДС, полученный в результате сравнения, представляет собой заданные величины тока возбуждения и поступает на вход регулятора тока возбуждения. Выходное напряжение регулятора ЭДС ограничивается на уровне заданном номиналом тока возбуждения. Через тиристорный преобразователь ТП1 формируется регулирование частоты вращения двигателя до номинальной.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48240. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 430.5 KB
  Програма з курсу Історія України Укл. ВСТУПНЕ СЛОВО Пропоновані матеріали підготовлено з урахуванням проекту навчальної програми з курсу Історія України для вищих навчальних закладів освіти і передбачають розвязання таких завдань: а використання останніх досягнень світової і вітчизняної історичної науки в процесі викладання історії України; б постійне підвищення і вдосконалення наукового і виховного рівня викладання; в забезпечення реалізації в ході навчання принципів історизму та обєктивності в оцінці конкретних подій і явищ; г...
48241. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 102.5 KB
  Ульяновський Українська наукова і культурницька еміграція у ЧехоСловаччині між двома світовими війнами Українська культура: розвиток ідеї та історія книги Автори Української культури: Дмитро Антонович Василь Біднов Дмитро Дорошенко Олександр Лотоцький Симон Наріжний Степан Сірополко Володимир Січинський Дмитро Чижевський Андрій Яковлів Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича Упор. Ця книжка унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до...
48242. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ 1.33 MB
  Франка нова генерацiя прагнула цiлком модерним європейським способом зобразити своєрiднiсть життя українського народу. Психологiзм змалювання внутрiшнього життя особистостi як важливого моменту образу свiту. Поставши на грунтi класичного реалiзму але не сприйнявши лiнiйно мiметичного принципу зображення життя у формах життя неореалiсти визначали свiй концептуальний принцип мiж документальною достовiрнiстю фiлософськоаналiтичним заглибленням у дiйснiсть та лiричною стихiєю; подеколи промовиста деталь реалiстичного письма сюжет....
48243. УКРАЇНСЬКА МОВА 1.04 MB
  Поняття літературної мови. Тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі. Функції мови. Культура мови.
48244. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів 345.5 KB
  СТАТУТ обєднання співвласників багатоквартирного будинку КРИСТАЛ м. Обєднання співвласників багатоквартирного будинку Кристал надалі Обєднання створюється на підставі Закону України Про обєднання співвласників багатоквартирного будинку від 29 листопада 2001 р. як організаційноправова форма обєднання власників житлових і нежитлових приміщень для сумісного управління єдиним комплексом нерухомого майна й забезпечення...
48245. Українська мова за професійним спрямуванням. Класифікація стилів сучасної української мови 145 KB
  Місце української мови серед інших мов світу. Норми літературної мови. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Місце української мови серед інших мов світу Мова це величне надбання людства.
48246. Специфіка ділової української мови (офіційно-ділового стилю) 57.91 KB
  Офіційно-діловий стиль є одним із соціально значущих різновидів літературної мови, оскільки відіграє важливу роль у державно-політичному, громадському й суспільно-виробничому житті країни.
48247. Основи статистики 1.15 MB
  Вона має свої поняття і категорії такі як: статистична сукупність одиниця сукупності ознаки одиниць сукупності та їх класифікація; шкали вимірювання варіація ознак тощо. Успіх групування в основному залежить від умілого вибору групувальної ознаки яка головним чином визначається завданнями даного дослідження а групування можна проводити як за однією так і за двома і більше ознаками причому групувальні ознаки можуть бути якісними номінальними або кількісними. Величину рівних інтервалів визначають за формулою: де h величина інтервалу;...
48248. ПРАВОВА СТАТИСТИКА 1.32 MB
  Статистика вивчає масові суспільні явища і процеси тому що статистичні закономірності виявляються тільки при вивченні великого числа одиниць сукупності закон великих чисел тобто статистична сукупність має бути репрезентативною. Для масового явища характерним є те що поведінка кожного елемента при цьому носить випадковий характер а поведінка всієї сукупності незважаючи на це є достатньо визначеною. В разі підсумовування значної кількості одиничних явищ обовязково проявляться порядок і закономірність у їх руху і розвитку які не...