27861

Особенности расчета максимальной токовой защиты с дешунтированием катушки отключения выключателя

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Проверить отсутствие возврата реле после дешунтирования катушки отключения т. возврат реле в начальное состояние на время работы катушки отключения выключателя должен быть исключен. Проверка коммутационной способности переключающих контактов реле. РТ85 МТЗ с независимой выдержкой времени выполненной по схеме неполной звезды на переменном оперативном токе с дешунтированием ОКВ с промежуточным реле РП341 и реле времени РВМ12.

Русский

2013-08-20

137.5 KB

25 чел.

52.Особенности расчета максимальной токовой защиты с дешунтированием катушки отключения выключателя. Схемы МТЗ с независимой выдержкой времени на переменном токе с дешунтированием отключающих катушек выключателя.

Особенности работы МТЗ с дешунтированием катушки отключения выключателя

Принципиальная однолинейная схема МТЗ с непосредственным питанием оперативных цепей переменного тока от вторичной обмотки ТТ. В схеме используются РТ-80, РТ-85.

Контакт КА может коммутировать токи до 150 А.

Схема применяется на 6, 10, 35 кВ.

В нормальном режиме катушка выключателя шунтирована, а в режиме КЗ контакт КА дешунтирует YAT, катушка работает и выключает выключатель. Когда YAT дешунтируется к ТТ подключается большая нагрузка катушки отключения выключателя. Следовательно ТТ работает в тяжелом режиме. ТТ должен быть достаточно мощным, чтобы сработала катушка отключения выключателя. Ток контакта не должен превышать  150 А. Контакт КА – безразрывный переключатель.

Особенности расчета: 

1. Проверить надежность действия катушки отключения выключателя после

   их дешунтирования.

2. Проверить отсутствие возврата реле после дешунтирования катушки   

   отключения, т.е. возврат реле в начальное состояние на время работы

   катушки отключения выключателя должен быть исключен.

3. Проверка коммутационной способности переключающих контактов реле.

1.  I1ко – первичный ток срабатывания катушки отключения.

;   

ток срабатывания КО (в паспорте)

Н = ƒ(В);    ;    ;

2. ;

3. А

  1.  Чтобы уменьшить I1ко надо включить 2 ТТ последовательно, повысив отдаваемую мощность.
  2.  Увеличив Iсз, что приведет к уменьшению Кч.

МТЗ с ограничено-зависимой выдержкой времени, выполненная на переменном оперативном токе с дешунтированием катушки отключения выключателя. (РТ-85)

МТЗ с независимой выдержкой времени, выполненной по схеме неполной звезды на переменном оперативном токе с дешунтированием ОКВ с промежуточным реле РП-341 и реле времени РВМ-12.

Цепи тока

Вторичные цепи реле времени

Вторичные цепи промежуточного реле

Цепь сигнализации

TL – промежуточные ТТ

РВМ – имеет синхронный микродвигатель со втягивающимся якорем.

КТ – обмотка двигателя

Контакт КТ находится на втягивающемся якоре.

Два быстронасыщающихся ТТ – TL1 и TL2.

Контакты KL1.2 и KL2.2 включают реле на самоудержание.

KL1 и KL2 – катушки реле РП-341. Эти реле имеют БНТ: TL3  и TL4.

Токовые реле КА – РТ-40

КЗ: I2 > Iср  срабатывает КА1, включается контакт КА1.1 реле КТ. Срабатывает контакт КТ срабатывает реле КL1. Контакты КL1.1 и КL1.2 встают на самоподхват. Дешунтируется YAT1 и выключатель КОВ.

Самоудержание необходимо для устойчивого дешунтирования КА1.2.

Если КЗ между А и С, то их ЭДС будут в противофазе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64458. ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВЕДУЧИХ МОСТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 572 KB
  Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні задачі: проаналізувати якість роботи основних елементів ведучих мостів сільськогосподарських тракторів загального призначення та з урахуванням аналізу статистичних відмов визначити...
64459. Глибинне шліфування турбінних лопаток з важкооброблюємих матеріалів із застосуванням планетарних шліфувальних головок 911.45 KB
  Підвищення продуктивності обробки при звичайних методах шліфування завжди супроводжується підвищенням температури у зоні різання, що приводить до дефектів у вигляді шліфувальних тріщин та припалинь.
64460. ПОТЕНЦІАЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 221.5 KB
  Актуальність проблеми просторового формування потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи обумовлюється тим що у 17 регіонах галузі агропродовольчого комплексу домінують в структурі валової доданої вартості.
64461. Розробка технології і обґрунтування параметрів відновлення шліцьових валів сільськогосподарських машин 214.5 KB
  Мета роботи: підвищення якості відновлених шліцьових валів обґрунтування методу і параметрів обробки що забезпечують мінімальний рівень напружень. Завдання досліджень: провести статистичний аналіз чинників і характеру...
64462. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ВНЗ СИСТЕМИ МВС ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 244 KB
  Такі чинники як незакінченість перебудови системи освіти незрілість деяких її складових наявність протиріч у її здійсненні обумовлюють існування складнощів що негативно діють на курсантів.
64463. МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ЗАХИСНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ТЕРМІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ОПІКАХ ШКІРИ 142 KB
  Встановлено що БАЗК є ендогенною поверхневоактивною речовиною що у своєму складі містить як клітинні так і позаклітинні компоненти системи місцевого імунітету легень і може використовуватися в якості замісної терапії.
64464. Крени фундаментів з кільцевою формою підошви на водонасиченому ґрунтовому шарі кінцевої товщини 343 KB
  В практиці будівництва споруд з високо розташованим центром ваги та значними моментними навантаженнями значне поширення одержали фундаменти з кільцевою формою підошви.
64465. ІЗОМЕРНИЙ СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ВМІСТУ РУБЦЯ І МОЛОКА КОРІВ ЗА РІЗНОГО ВУГЛЕВОДНОГО І ЛІПІДНОГО СКЛАДУ РАЦІОНУ 217.5 KB
  Для збільшення молочної продуктивності корів до складу їх раціонів вводять концентровані корми та жирові добавки, які впливають на жирність молока і його жирнокислотний склад, а відповідно і на харчову цінність молочного жиру.
64466. ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕБАЖАНОЇ ВАГІТНОСТІ В УКРАЇНІ 1.33 MB
  Разом з тим за рівнем материнської смертності абортів та їх ранніх і віддалених ускладнень обсягами використання засобів попередження небажаної вагітності Україна значно поступається не тільки країнам Західної Європи та США але й країнам Східної Європи...