2788

План роботи Класного керівника ФИО з колективом 5-А класу

Практическая работа

Педагогика и дидактика

План роботи Класного керівника ФИО з колективом 5-А класу на І семестр 2011-2012 н.р. І. АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2010-2011 Н. Р. З дітьми у ролі класного керівника працюю перший рік, як вчитель-предметник другий рік. Готуючись прийн...

Украинкский

2012-10-19

121 KB

797 чел.

План роботи Класного керівника ФИО з колективом 5-А класу на І семестр 2011-2012 н.р.

І. АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2010-2011 Н. Р.

З дітьми у ролі класного керівника працюю перший рік, як вчитель-предметник другий рік. Готуючись прийняти даний клас під своє керівництво протягом попереднього навчального року я відвідував виховні заходи і проводив різноманітні спостереження і бесіди  для налагодження дружніх стосунків з учнями і вивчення стилю виховної роботи класовода Товстиги Надії Богданівни, яка працювала з дітьми з 1 класу.

Протягом року Надія Богданівна вела виховну роботу, яка поєднувала в собі традиційні форми та методи класовода та нетрадиційну, але таку важливу – своєчасну морально-психологічну допомогу вихованцям та їх родинам. Для цього вона використовувала тестування, тренінги та індивідуальні консультації. Як класовод вчителька багато часу приділяла моральному вихованню учнівського колективу на основі християнських цінностей, формуванню обов’язків відповідальності, культури поведінки. Для цього вона проводила ряд бесід, та годин спілкування на цю тематику, зокрема: «Що означає любити ближнього?», «Як стати досконалішим?», «Мої здібності подаровані мені Богом».

Також  значну увагу було приділено формуванню  комплексу особистісних якостей і рис характеру вихованців, які є спонукальною силою їх повсякденних дій та вчинків: це чесність, порядність, принциповість, дисциплінованість та працьовитість.

Формуючи екологічну культуру дітей, було проведено вечори «Дзвін Чорнобиля тужно відлунює», «Квіти, квіти, я чаруюся вами». Не минаючи естетичної спрямованості виховної роботи Надія Богданівна провела конкурс «Дівчина юна весна», виховну годину «Світ наших захоплень».

Значна частина виховних заходів проводилася в рамках подій сучасності та визначних і пам’ятних календарних дат.

До навчально-виховного процесу залучалися батьки. Проводилися батьківські збори, «Дні відкритих дверей», індивідуальні бесіди.

За результатами власних спостережень за виховною роботою в класі і класом , як колективом стверджую, що взаємовідносини класовода і учнів задовільні. Також підтвердженням цього є щира подяка Надії Богданівній від учнів у формі пісень і віршів під час свята «Прощання з початковою школою», яке було підсумком всієї виховної роботи проведеної вчителькою з даним колективом.

Слід зазначити, що 5-А  клас із високим рівнем вихованості, «важких» і недисциплінованих учнів лише двоє.  Діти повністю налаштовані на зміну класного керівника і перехід у основну школу. Тому у виховній роботі з даним класом поряд із власними методами і формами організації навчально-виховного процесу буду використовувати, ті до яких звикли діти у початковій школі, а також поступово враховуючи індивідуальні особливості кожного учня створювати такий виховний клімат, який би сприяв ефективному досягненню мети і завдань, що поставлені вище.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА І СЕМЕСТР

Основною метою виховання є створення такого середовища, в якому діти мають самовиражатися, навчитися доброти та людяності, розвивати власні здібності, формуватися як свідомі громадяни, патріоти і професіонали. Тому всю  виховну роботу проводити в рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» та спрямувати на виконання:

 •  Законів «Про освіту», «Про мову», Державної наукової програми «Освіта»;
 •  Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей» від 05.05.2008р. №411;
 •  Державної цільової соціальної програми роботи з обдарованою молоддю на 2010-2015 роки;
 •  Обласної програми профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів вчинених неповнолітніми на 2010-2013 роки;
 •  Наказу управління освіти і науки ТОДА від 11.05.2010 р. №276 «Про профілактику правопорушень злочинності серед учнівської молоді»;
 •  Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки, схваленою колегією МОН України від 24.04.2008р.
 •  Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України» (наказ МОН України від 17.02.2007р.)

Враховуючи проблему над якою працює школа «Компетентісний підхід до організації педагогічної підтримки самовиховання школярів в контексті програми виховання – один із шляхів забезпечення якості освіти», а також проблему над якою я працюю як класний  керівник «Особливості роботи з обдарованими дітьми» у виховній роботі слід виділити такі основні завдання:

 •  налагодження позитивного емоційного контакту з учнями, створення умов для швидкої адаптації до особливостей навчально-виховного процесу основної школи;
 •  формування особистості учня, виявлення і розвиток творчих здібностей і обдарувань;
 •  виховання турботливого ставлення до ближніх та почуття відповідальності за власні вчинки;
 •  виховання шанобливого ставлення до родини, держави, нації,
 •  виховання поваги до рідної мови, народних традицій і звичаїв, для їх відродження, збереження і поширення.
 •  створення сприятливого середовища для самовиховання та формування найкращих моральних якостей особистості на основі героїчних прикладів з історії;
 •  формування творчої потреби у навчально-дослідницькій активності;
 •  виховання сумлінного ставлення до праці, навчання, збереження особистих речей і шкільного майна;
 •  організація екскурсійних поїздок та експедицій спрямованих на збагачення власного світогляду і пошук забутих, чи частково втрачених краєзнавчих фактів;
 •  організація заходів із загартування організму, збереження і зміцнення здоров’я;
 •  передача інформації та створення позитивного клімату, що спонукатиме учнів до самовиховання;
 •  надання постійної консультації учням, щодо всіх питань навчально-виховної діяльності.

ІІІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ.

У 5-А класі навчається 15 учнів, з них 8 дівчат і 7 хлопців.  Четверо учнів 2000 року народження, а 11 – 2001 року народження.

Шість учнів класу, а саме:

 •  Бай Михайло
 •  Дзядик Анастасія
 •  Паньків Вікторія
 •  Пелех Тетяна
 •  Почапський Володимир
 •  Хухрик Андрій

закінчили 4 клас з високим рівнем навчальних досягнень, за що були нагороджені Похвальним листом.

Слід  зазначити, що у таких учнів, як Ковалисько Ярослава, Онисько Тетяни  і Христинич Оленки лише з трьох предметів були показники достатнього, а з усіх інших високого рівня навчальних досягнень.  У решти учнів класу, залежно від предмету навчальні досягнення від середнього до високого рівнів. Лише у Ключки Миколи початковий рівень знань з англійської мови.

За результатами річного оцінювання за 4 клас можна стверджувати, що у деяких учнів є проблеми при вивченні таких предметів, як англійська мова,математика та природознавство.

Якщо проаналізувати динаміку успішності  протягом І і ІІ семестрів, то можна чітко побачити стабільність і навіть певне покращення рівня навчальних досягнень у більшості учнів

У громадському та культурно-масовому житті класу і школи бере активну участь більшість учнів 5-А.

Дисципліна під час уроків і позаурочний час  на досить високому рівні. Систематичних порушників немає, за вийнятком Ключки Миколи, який під пильним наглядом класного керівника і соціально-психологічної служби школи.

Прогулювання уроків серед учнів класу не траплялося.

Матеріальне становище у більшості дітей середнього рівня. Майже всі діти виховуються в сім’ях де панує взаєморозуміння, мир і злагода.

У класі багато обдарованих і талановитих дітей. Зокрема Дзядик Анастасія та Шпак Олександра  беруть активну участь у гуртках художньої самодіяльності школи та Будинку культури. Паньків Вікторія відвідує музичну школу по класу скрипки, а Почапський Володимир по класу вокалу. Ковалисько Ярослав, Бай Михайло та Хухрик Андрій   секцію з баскетболу. Берестецький Роман є активним учасником танцювального гуртка при БК. Також Почапський Володимир  є членом молодіжно-патріотичної організації «Пласт»

Попри те, що клас не завжди легко можна налаштувати на будь-яку справу учні старанно виконують  вказівки та доручення, як класного керівника так і вчителів. У колективних справах поки що учні не проявляли чіткої організованості і згуртованості.

Характер зв’язків у колективі 5-А не стійкий, дівчата не товаришують з хлопцями, але між самими дівчатами виявляється певна згуртованість, що проявилася у виборі голови учнівського комітету.

Чітко виражених та неофіційних лідерів у класі не має. Проте такий учень, як Сатанівський Микола ізольовує себе від спілкування  з однокласниками.

Психологічний клімат у класі стабільний, частота ділових і міжособистісних конфліктів невисока.

Батьківський комітет класу активно налаштований на співпрацю з класним керівником, шкільним батьківським комітетом та адміністрацією школи. Більшість батьків цікавиться навчанням та поведінкою своїх дітей, що проявилося у високій матеріально-технічній підготовці класної кімнати до навчального процесу. Батьки провели капітальний ремонт кабінету, встановили енергозберігаючі вікна та нові двері. Результати даної і подальшої співпраці будуть спрямовані на формування і розвиток особистості кожного учня зокрема і цілого колективу 5-А класу, на усунення тимчасових проблемних моментів.

IV.Основні напрямки діяльності та справи класного колективу

Термін виконання

Організація класного колективу

Ціннісне ставлення особистості до себе

(фізичне, психологічне, соціальне)

Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей

(моральне)

Ціннісне ставлення особистості до праці і природи

(трудове, екологічне)

Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва

(естетичне)

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

(національне, патріотичне)

Примітка

Місяць

Дата

Місячник основ безпеки життєдіяльності  «Збережи здоров’я та й на все життя»

Вересень

01.09

Інструктаж з техніки безпеки

СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА

Перший урок «Україна – наш спільний дім»

02.09

Класні учнівські збори:

А) вибори

Операція затишок (озеленення класної кімнати)

05.09

Бесіда «Обов’язки чергових»

09.09

Класна година «Культура поведінки – візитна картка кожної людини

12.09

Виховна година «Символи моєї держави» (До тижня НезалежностіУкраїни)

16.09

Єдиний урок з правил дорожнього руху «Правила ці знай – вивчи їх і пам’ятай»

23.09

Бабин Яр – хресна дорога Олени Теліги

30.09

Усний журнал «Хотинська битва – героїчна сторінка національної історії»

Жовтень

Місячник екологічного виховання «Земля – наш спільний дім»

07.10

Усний журнал «Іванна Блажкевич видатна дитяча письмениця» - до 125-ї  річниці від дня народження.

14.10

Літературно-музична композиція «Покрова Діво Пресвята благослови нас Всеблага.

17.10

Усний журнал «Дмитро Луценко відомий поет-пісняр» - до 90 річчя від дня народження

21.10

Бесіда «Природа – це казка, яку треба читати серцем»

Місячник правових знань і правової пропаганди «Бережи мене мій законе»

04.11

Виховна година «Милосердя і любов до ближнього»

09.11

Інформаційна сторінка:

День української писемності.

11.11

Виховна година «Краса і здоров’я»

16.11

Інформаційна сторінка: «Голодомор 1932-1933 р.р. в Україні»

18.11

"Мій краю, моя історія жива”- бесіда присвячена  пам’яті жертв голодомору".

25.11

Круглий стіл «Етика українців»

Місячник національного виховання «Я, Родина, Україна»

01.12

Участь в урочистій лінійці «День підтвердження Акту проголоше-ння Незалежно-сті україни»

Участь в конкурсі  дитячого малюнка «Барви рідного краю»

02.12

Виховна година «Сім’я-Родина-Рід-Народ»

09.12

Виховна година «Хочеш мати друга -навчись бути другом»

16.12

23.12

Участь у новорічному карнавалі «В гостях у Діда Мороза»

Правове виховання

№ з/п

Зміст роботи

Дата виконання

Примітка

1

Бесіда «Навіщо потрібні правові знання. Діти та їх права»

2

Бесіда «Як ви розумієте поняття «аморальний вчинок».

3

Інформаційна година «Правоохоронні органи, напрямки їх діяльності».

4

Виховна година «Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність»

25.11

 

V. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З УЧНЯМИ

№ з/п

Зміст роботи

Дата виконання

Примітка

1

Вивчати психологічні особливості учнів

Протягом семестру

2

Бесіди з учнями батьки яких мало цікавляться навчанням та поведінкою своїх дітей( Ключка М., Сатанівський М., Шпак О.)

Протягом семестру

3

Бесіда з хлопцями «Давайте жити дружно»

Вересень

4

Діалог з Пелех Тетяною «Навчись контролювати свою поведінку»

Жовтень

5

Година спілкування з Ковалиськом  Ярославом,  Почапським Володимиром та Баєм Михайлом «Які з предметів мені вдаються найважче?»

Жовтень

6

Бесіда з Берестецьким Романом, Шидлівською Оленою, Берестецькою Юлею « Які перешкоди в мене є для успішного навчання?»

Листопад

7

Анкетування «Як твої батьки реагують на твої успіхи і невдачі в навчанні?»

Листопад

8

Бесіда з Паньків Вікторією, Дзядик Анастасією, Христинич Оленою, Онисько Тетяною «Які книги ви читали для власного розвитку, що не входили до програми?»

Грудень

9

Індивідуальні бесіди з Ключкою М., Берестецьким Р. «Як себе поводити у період зимових канікул»

Грудень

10

Перевірка щоденників

Протягом семестру

11

Бесіди з порушниками дисципліни

Протягом  семестру

VІ. РОБОТА З БАТЬКАМИ

Дата

Індивідуальні бесіди

Анкетування батьків, вивчення соціального, матеріального статусу сімей.

Відвідування сімей вдома

Класні батьківські збори

Засідання батьківського комітету

Педагогічний всеобуч

Участь в організації і проведенні виховних справ

01.09

«Особливості навчального процесу у 5 класі»

Типові помилки у сімейному вихованні. Як їм запобігти.

19.10

«Психологічні особливості підлітків»

VІ. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі.

№ з/п

Зміст роботи

Дата виконання

Примітка

1

Анкетування «Які твої вольові якості?»

Вересень

2

Диспут «Чи сприяє дружня атмосфера в колективі на розвиток і успіх членів колективу?»

Жовтень

3

Відвертий діалог з учнями на тему «Як побороти лінивство у навчанні?»

Листопад

4

Круглий стіл «Вчитися у школі обов’язок чи потреба?»

Грудень


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46332. Гражданское и торговое право зарубежных стран 108.3 KB
  Обязательство это правоотношения в силу которого одно лицо кредитор имеет право требовать от другого лица должника выполнения какихлибо действий или воздержание от какихлибо действий. В обязательственном правоотношении участвуют кредитор лицо имеющее право требовать совершения обусловленных действий или воздержания от их совершения и должник лицо обязанное совершить оговоренное в обязательстве действие или воздержаться от его совершения. Этот пробел был восполнен французской правовой доктриной определяющей обязательство как...
46333. Конфликт в организации как управленческий процес 82.16 KB
  Исходя из поставленной цели определены следующие задачи: определить понятие конфликта и конфликтной ситуации выделить виды и типы конфликтов описать процесс развития конфликта а также изучить способы и методы управления конфликтами.
46334. Соблюдение условий и требований таможенных процедур 319.54 KB
  Понятие виды и классификация таможенных процедур. Этапы развития таможенных режимов. Понятие и принципы таможенных процедур. Классификация и виды таможенных процедур.
46335. Расчёт холодильных камер для хранения молочного продукта 99.4 KB
  Искусственное охлаждение можно осуществлять двумя способами: с помощью другого вещества, имеющего более низкую температуру передавая тепло при изменении его агрегатного состояния с помощью специальных охлаждающих устройств холодильных машин и установок.
46337. Общая философия 124.37 KB
  Человеческое сознание старается преодолеть толщу преходящего чтобы выйти к некоей краеугольной бытийной правде существования и предназначения человека на земле. Использование различных приборов и устройств рассматривалось лишь как простое усиление органов чувств человека. Субъективный дух душа сознание отдельного человека так называемый дух для себя . Он существует независимо от человека и общества от их сознания и воли.
46338. Обзор деятельности компании Nissan Motor Co 267 KB
  Компания Nissan Motor Co была создана в декабре 1933 года и получила свое современное название в 1934 году. Первый компактный автомобиль марки Datsun сошел с конвейера в апреле 1935 года. Сегодня заводы компании, производящие автомобили, расположены в 16 странах, официальные продажи осуществляются в 190 странах мира. В компании работает более 180 000 человек. В глобальном модельном ряду компании – более 60 различных моделей.
46339. Разработка и реализация экономико-математической модели расчета стоимости автоперевозок на примере OOO «Heineken» 184.85 KB
  Особенно бурное развитие она получила в период второй мировой войны когда была применена для решения стратегических задач и четкого взаимодействия оборонной промышленности типовых и снабженческих баз и транспорта с целью своевременного обеспечения армии вооружением ГСМ и продовольствием. Подразделения логистики созданы на предприятиях промышленности аграрнопромышленного комплекса транспорта в аппарате НАТО они включаются в состав организационных комитетов по проведению крупных международных соревнований и т. К концу 20 века...
46340. Расчёт и конструирование перекрытия здания 1.51 MB
  Расчёт и конструирование сборной плиты перекрытия Расчётная схема: задаёмся размерами сечения ригеля: Сбор нагрузок: нормативные и расчётные нагрузки на 1 м2 перекрытия: Вид нагрузки нормативная Н м2 коэффициент надёжности по нагрузке расчётная нагрузка Н м2 Постоянная: собственный вес ребристой плиты; вес пола: ц. Высота сечения ребристой предварительно напряжённой плиты