2791

Внеклассная работа по теме: Animals

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Внеклассная работа по теме: Animals Для учащихся 3-4 классов общеобразовательных школ Цели внеклассной работы: - расширение и углубление знаний, - развитие у учащихся умения работать в команде, - развитие у учащихся интереса к предмету. Задачи вне...

Русский

2012-11-16

34.5 KB

6 чел.

Внеклассная работа по теме: «Animals»

Для учащихся 3-4 классов общеобразовательных школ

Цели внеклассной работы:

- расширение и углубление знаний;

- развитие у учащихся умения работать в команде;

- развитие у учащихся интереса к предмету.

Задачи внеклассной работы:

- усовершенствование знаний, приобретенных на уроке иностранного языка.

1.  Вступительное слово учителя:  Good morning. I am glad to see you. Today we have an unusual lesson. We will speak about animals. You will read the riddles, read the poems, find the names of animals. At the end of the lesson the winners will get excellent marks. (Выписывает на доске незнакомые слова)

Good luck to you!

Учитель: Divide into two groups and introduce yourself.

(Ученики делятся на две группы и придумывают название команды)

Учитель: Our first competition is called “Who is it?”. You must read the riddles. The group, which will first score over three points, will win this competition. (Выписывает на доске незнакомые слова)

(Учитель загадывает загадки каждой команде по очереди)

  1.  Мишка косолапый ходит еле-еле

          Мишка, медвежонок по-английски – bear.

  1.  Дед траву граблями грабит,

Хочет есть наш кролик – rabbit.

  1.  В лужу прыгнул без сапог,

Намочился и продрог

Песик маленький – a dog.

  1.  Поднимает белый парус

          Мышка смелаяa mouse.

  1.   Рыжий, рыжий чудо-флокс!

            Рыжая лисичкаfox.

  1.  Хоть ты в Африке и не был;

          Все равно полезно знать,

         Что верблюда словом camel

         По-английски нужно звать.

  1.  Кто забрался на чердак?

          Это уточка – a duck.

Учитель: Well done! (Называет команду-победителя)

Our second competition is called «What animals do you know?» You must call the animals, which begin with the  following letters.

(Учитель пишет на доске букву, каждая команда по очереди называет животных)

B (bear, bull, bird)

C (cat, cow, camel, crocodile)

D (dog, duck, donkey)

F (fox, frog)

G (goose, goat)

H (horse, hen, hamster, hare)

M (mouse)

R (rabbit, rat)

S (sheep)

W (wolf)

Учитель: You did well! (Объявляет команду-победителя)

In the third competition you must find the animals’ names:

s o r h e (horse)

o l w f (wolf)

b a b i t r (rabbit)

r i c o d o c l e (crocodile)

g d o (dog)

x f o (fox)

h e s e p (sheep)

k u d c (duck)

e u s o m (mouse)

Учитель: You made it! (Объявляет команду-победителя)

Who knows poems about animals? (Стихотворения раздать заранее. Спросить 2-х человек из каждой команды)

Two little birds sitting on a wall

Two little birds
Sitting on a wall,
One called Peter,
One called Paul.

Fly away Peter,
Fly away Paul,
Come back Peter,
Come back Paul.

My cat

I love my cat. 
It is warm and fat.
My cat is grey,
It likes to play.

My dog

My dog is clever, strong and quick, 
It's name is Spot, my name is Nick. 
My dog is nice, my dog is gay,
We play together every day.

What Can a Hen Do?

A hen can lay a big brown egg.
A hen can stand on just one leg.
A hen can run.
A hen can walk.
A hen can say "Bawk, bawk, bawk".

Учитель: Very good! (Учитель подводит итоги, называет команду-победителя, выставляет оценки)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25221. САМОСВІДОМІСТЬ 37.5 KB
  Відокремлюючи сутності від даностей за допомогою мислення у східній традиції відстороняючись від миру Я у розумінні простраивает суб'єктивне відношення до предмета іншому й собі як рефлексирование переінтерпретацію й реорганізацію значеннєвих структур свого буття у східній традиції знімаючи суб'єктивне й інші прив'язки до зовнішнього миру а тим самим і самою можливістю Я . до явного але не через роботу із предметними втримуваннями неясними або навпаки самоочевидними що є проблема й завдання когнітивних практик стратегій...
25222. Самосвідомість в житті людини та суспільства 29.5 KB
  Самосвідомість в житті людини та суспільства Самосвідомість це пізнання і оцінкам людини самої себе як мислячого і діяльнісного субкту. Самосвідомість невіємна с торона свідомості виражає данність субєктивної реальності свідомості самому субєкту. Самосвідомість передбачає емоційноціннісне і діяльніснорегулятивне відношення до себе. Самосвідомість проходить ряд етапів у своєму розвитку: 1 домовленневий рівень усвідомлення своєї фізичної самототожності меж свого тіла; 2 усвідомлення себе як субєкта дії ус відомлення своїх...
25223. Платон. «Парменід»: основні ідеї 22 KB
  Парменід: основні ідеї Головне питання твору: що є Єдине Це питання тісно повязане з розумінням Платона буття та світу ідей. Буття для Платона вічне незмінне недоступне чуттєвому сприйняттю і відкривається лише розумовому пізнанню. Буття множинне. Це можливе завдяки Єдинему яке за Платоном не співпадає з розумінням буття.
25224. Розвиток уявлень про природу категорій в історії філософії 29 KB
  Розвиток уявлень про природу категорій в історії філософії Категорії форма узагальнення понять фундаментальні поняття що формують умови можливості досвідного знання і мають апріорний характер універсальні форми синтезу знання Аристотель 10 категорій опис та визначення: субстанція кількість якість відношення місце час положення стан дія страждання схеми висловлювань про суще Метафізичні категорії онтологічна характеристика буття Метафізика Арістотеля Стоїки звуження вчення про категорії Аристотеля до вчення про роди...
25225. Поняття духу в філософії (Гегель, Шелер, Бердяєв). Цілераціональна і цінніснораціональна дія 30.5 KB
  Поняття духу в філософії Гегель Шелер Бердяєв. Цілераціональна і цінніснораціональна дія Поняття духу є центральним у філософії Гегеля. Сутність духу в самосвідомості самопізнання. Першопричина Абсолютний Дух Абсолютна ідея діяльність абсолютної ідеї мислення ціль самопізнання Протиставлення: Душа Дух звязок через мислення Душа має здатність сходження на рівень Духу 3 стадії розвитку Духу: субєктивний індивід дух замкнений в собі відособлений від зовнішнього світу антропологія феноменологія психологія практичний...
25226. Субстанціальстська інтерпретація природи людини 21.5 KB
  Спіноза визначав протяжність і мислення атрибутами єдиної С. найважливішою логік категорією апріорною формою мислення яка здійснює синтез явищ даних у досвіді. як істотний ступінь у розвитку ідеї основа всякого справжнього розвитку начало наук мислення що повинне виявляти диференціацію єдиного у багатоманітне.
25227. Поняття волі у філософії Шопенгауера та Нацше 23 KB
  Воля є центром мотивації свідомості внутрішньою сутністю людини. Саме воля спонукає нас до дії і весь світ у рух. Воля не має основи не підкоряється закону достатньої підстави а існує сама собою і для себе. Воля проявляється як обєктивна як природа включаючи і людське тіло так і субєктивно як свідома воля.
25228. Шеллінг “Філософія мистецтва”: поняття мистецтва 34.5 KB
  Шеллінг Філософія мистецтва: поняття мистецтва Філософія мистецтва уособлює цілий етап в розвитку естетичної думку від Канта до Гегеля Основний вплив: Кант Шиллєр Фіхте. він конструює ідеальну модель світу мистецтва. Шеллінг намагається визначити місце мистецтва в універсумі і тим самим зясувати його внутрішню необхідність і метафізичний смисл. Краса проявляється там де особливе реальне в такій мірі відповідає своєму поняттю що воно поняття як нескінчене вступає в кінцеве в усій своїй особливості так що реальне...
25229. Критерії вибору теорії (Поппер, Кун, Фейрабенд) 33 KB
  Поппер видiляє декiлька видiв змiсту теорiй. Перш за все згiдно критерiя демаркацiї усяка наукова теорiя має емпiричний змiст сукупнiсть тих базисних речень котрi вона забороняє. Iнакше кажучи емпiричний змiст теорiї дорiвнює класовi її потенцiйних фальсифiкаторiв. Логiчним змiстом деякого твердження чи теорiї Т символiчно CtT Поппер називає клас всiх логiчних наслiдкiв Т.