2791

Внеклассная работа по теме: Animals

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Внеклассная работа по теме: Animals Для учащихся 3-4 классов общеобразовательных школ Цели внеклассной работы: - расширение и углубление знаний, - развитие у учащихся умения работать в команде, - развитие у учащихся интереса к предмету. Задачи вне...

Русский

2012-11-16

34.5 KB

6 чел.

Внеклассная работа по теме: «Animals»

Для учащихся 3-4 классов общеобразовательных школ

Цели внеклассной работы:

- расширение и углубление знаний;

- развитие у учащихся умения работать в команде;

- развитие у учащихся интереса к предмету.

Задачи внеклассной работы:

- усовершенствование знаний, приобретенных на уроке иностранного языка.

1.  Вступительное слово учителя:  Good morning. I am glad to see you. Today we have an unusual lesson. We will speak about animals. You will read the riddles, read the poems, find the names of animals. At the end of the lesson the winners will get excellent marks. (Выписывает на доске незнакомые слова)

Good luck to you!

Учитель: Divide into two groups and introduce yourself.

(Ученики делятся на две группы и придумывают название команды)

Учитель: Our first competition is called “Who is it?”. You must read the riddles. The group, which will first score over three points, will win this competition. (Выписывает на доске незнакомые слова)

(Учитель загадывает загадки каждой команде по очереди)

  1.  Мишка косолапый ходит еле-еле

          Мишка, медвежонок по-английски – bear.

  1.  Дед траву граблями грабит,

Хочет есть наш кролик – rabbit.

  1.  В лужу прыгнул без сапог,

Намочился и продрог

Песик маленький – a dog.

  1.  Поднимает белый парус

          Мышка смелаяa mouse.

  1.   Рыжий, рыжий чудо-флокс!

            Рыжая лисичкаfox.

  1.  Хоть ты в Африке и не был;

          Все равно полезно знать,

         Что верблюда словом camel

         По-английски нужно звать.

  1.  Кто забрался на чердак?

          Это уточка – a duck.

Учитель: Well done! (Называет команду-победителя)

Our second competition is called «What animals do you know?» You must call the animals, which begin with the  following letters.

(Учитель пишет на доске букву, каждая команда по очереди называет животных)

B (bear, bull, bird)

C (cat, cow, camel, crocodile)

D (dog, duck, donkey)

F (fox, frog)

G (goose, goat)

H (horse, hen, hamster, hare)

M (mouse)

R (rabbit, rat)

S (sheep)

W (wolf)

Учитель: You did well! (Объявляет команду-победителя)

In the third competition you must find the animals’ names:

s o r h e (horse)

o l w f (wolf)

b a b i t r (rabbit)

r i c o d o c l e (crocodile)

g d o (dog)

x f o (fox)

h e s e p (sheep)

k u d c (duck)

e u s o m (mouse)

Учитель: You made it! (Объявляет команду-победителя)

Who knows poems about animals? (Стихотворения раздать заранее. Спросить 2-х человек из каждой команды)

Two little birds sitting on a wall

Two little birds
Sitting on a wall,
One called Peter,
One called Paul.

Fly away Peter,
Fly away Paul,
Come back Peter,
Come back Paul.

My cat

I love my cat. 
It is warm and fat.
My cat is grey,
It likes to play.

My dog

My dog is clever, strong and quick, 
It's name is Spot, my name is Nick. 
My dog is nice, my dog is gay,
We play together every day.

What Can a Hen Do?

A hen can lay a big brown egg.
A hen can stand on just one leg.
A hen can run.
A hen can walk.
A hen can say "Bawk, bawk, bawk".

Учитель: Very good! (Учитель подводит итоги, называет команду-победителя, выставляет оценки)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67813. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 132 KB
  В загальних рисах право власності на природні об’єкти встановлено в статті 13 Конституції України, згідно якої земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу.
67814. Минеральная часть агропочв 70.59 KB
  Ассимиляция смектитового компонента это изменение состава и свойств пахотных горизонтов почвы при эрозии а также в ряде регионов при орошении мутными водами. Для дерново-среднеподзолистой супесчаной почвы характерно резкое увеличение количества каолинита по сравнению с содержанием гидрослюд...
67815. ПРОМИСЛОВІ РОБОТИ (ПР) 544 KB
  По типу систем керування сучасні перспективні промислові роботи поділяються на три: види так звані покоління: програмні адаптивні і інтелектуальні з елементами штучного інтелекту. Усі вони мають властивість швидкого перепрограмування на різні операції причому в першому...
67816. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК 134.5 KB
  Висвітлити найбільш складні питання навчального матеріалу, актуальні питання теорії та практики, сучасні досягнення науки та техніки, сприяти розвитку творчого мислення студентів і формування у них сучасного світогляду, а також бути основою для організації та проведення...
67817. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ 215.5 KB
  Об’єктивне право природокористування – сукупність екологічних норм, які визначають підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування, встановлюють комплекс прав та обов’язків природокористувачів, формують юридичні засоби захисту прав та інтересів суб’єктів природокористування.
67818. КІНЕМАТИКА ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 154.5 KB
  Кожне тіло щовільно рухається в просторі має ортогональну систему координат і 6 степенів вільності свободи можливість руху вздовж кожної з осей і обертання навколо них. Проте як видно з рисунку вся сукупність переміщень кінематичних ланок руки людини зводиться до транспортних переносних рухів...
67819. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИМ МАЙНОМ 135 KB
  Забезпечення медичним майном і медичною технікою організується і здійснюється з метою безперервного і повного задоволення потреб частин, підрозділів в них для надання медичної допомоги пораненим та хворим і їх лікування, проведення санітарно-гігієнічних...
67820. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР 82.5 KB
  Приблизна вартість промислових запасів основних видів корисних копалин дорівнює більше 15 трлн. Всі мінеральносировинні ресурси України сконцентровані в: родовищах корисних копалин нагромадженнях мінеральних речовин в надрах на поверхні землі в джерелах вод та газів на дні водоймищ які за кількістю якістю...
67821. ПРИВОДИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 142 KB
  Крім того тип приводу визначає і можливості системи керування або ступінь інтелектуальності робота. Для виконання загальної конкретної технологічної операції необхідне групове керування виконавчими двигунами приводу тобото з погляду керування привід робота розглядається як система.