27997

Отрицательное воздействие промышленного животноводства на природные комплексы и их компоненты

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

При переходе животноводства на промышленную основу возникла проблема утилизации навозных стоков и безподстилочного навоза. Вблизи животноводческих ферм образуется огромное скопление навоза происходит нитратное и микробное загрязнение почв растительности поверхностных и грунтовых вод которое в 810 раз превышает естественный фон загрязнения почвенного и снежного покрова. При выборе места для размещения живких комплексов должны быть учтены возможности утилизации навоза и производственных стоков с учетом...

Русский

2013-08-20

3.22 KB

6 чел.

Отрицательное воздействие промышленного животноводства на природные комплексы и

их компоненты. Прямое и косвенное неблагоприятное воздействие животноводства на ОС.

При  переходе  животноводства  на  промышленную  основу  возникла  проблема  утилизации

навозных  стоков  и  безподстилочного  навоза.  Вблизи  животноводческих  ферм  образуется

огромное  скопление  навоза  происходит  нитратное  и  микробное  загрязнение  почв

растительности, поверхностных и грунтовых вод, которое в 8-10 раз превышает естественный

фон загрязнения почвенного и снежного покрова. При выборе места для размещения жив-ких

комплексов должны быть учтены возможности утилизации навоза и производственных стоков

с  учетом  природоохранных  требований.  Животноводческие  комплексы  становятся  мощным

фактором  негативного  воздействия на  ОС  в  результате  накопления  в  огромных  количествах

навоза  и  навозных  стоков.  Загрязнение  почвы  и  снежного  покрова  и  вод  местного  стока

биогенными элементами влечет за собой соответствующее изменение показателей, качество

фитомассы культур на с/х угодиях примыкающих к жив-ких фермам и комплексам.  

Методы очистки, утилизации и переработки навозных стоков.

Используют  следующие  технологические  схемы  утилизации  навоза  –  многоступенчатая

очистка с разделением навоза на твердую и жидкую фракции.

- Использование стоков для производства торфо-компостных смесей

- Очистка стоков с помощью прудов – накопителей и навозохранилищ.

- Самоочищение и утилизация отходов в естественных водоемах

- Анаэробная переработка (метаногенез) или обеззараживание жидкостного навоза.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55674. Натхненна спадщина. З історії розвитку культури м.Сміли Черкаської області 291 KB
  Факти такі. У 19 ст. в містечку існувало дві типографії, в одній із них 1885 року граф Олександр Олексійович Бобринський надрукував своє генеалогічне дерево. 1895 року почала діяти публічна бібліотека при Смілянському народному училищі. На ці ж роки припадає розквіт театру Бобринських.
55675. Використання міжпредметних зв’язків, як один із за 251.5 KB
  Специфіка викладання іноземної мови відкриває широкі можливості у використанні міжпредметних зв’язків з метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення іноземної мови. Коли учні вчать іноземну мову, вони мимохідь знайомляться з новою для них країною, з її культурою, історією, літературою, новим способом життя.
55676. Розробка системи уроків геометрії у 9 класі профільної школи з теми: «Геометричні перетворення» 275.5 KB
  При вивченні цієї теми розглядаються деякі конкретні приклади перетворення фігур а також загальне питання руху. Перетворення геометрії є основою для введення подібності фігур. Поняття про перетворення фігур...
55677. Методи накладання покривних (бинтової, косинкової, пращоподібної і пластирної) пов’язок і давлючої бинтової пов’язки 188 KB
  Мета: дати поняття про загальні вимоги щодо накладання покривних пов’язок: бинтової косинкової пращоподібної пластирної та пояснити правила накладання давлючої бинтової пов’язки...
55678. Методи групової роботи при вивченні математики 169 KB
  Групові форми навчання основні відомості та загальні рекомендації Групова форма навчання – це така форма організації навчальних занять за якої певній групі студентів ставиться єдине навчальне завдання для розв’язання якого потрібне об’єднання...
55679. ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ СТАТЕЙ ПІДРУЧНИКА 116.5 KB
  Завдяки сучасним змінам в освітній системі держави стало актуальним звернення педагогів до проблем застосування активних та інтерактивних методів навчання. Завдяки чисельним публікаціям і системі додаткової освіти у свідомості людей поступово формується думка...
55680. Організація проектної діяльності на уроках біології 307.5 KB
  У ході здійснення проекту школярі навчаються надавати допомогу своїм товаришам по роботі в них формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі виробляється обов’язковість і відповідальність.
55681. Даючи знання – не відбирай здоров'я! 428.5 KB
  Організація оздоровчофізкультурної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час значною мірою зумовлюється потребами суспільства. Мета якої підвищення фізичної підготовленості учнів засобами сучасних фізкультурнооздоровчих систем формування основи...