2800

Проверка закона Малюса

Лабораторная работа

Физика

Проверка закона Малюса Цель работы Изучить явление поляризации света, сопоставить результаты с теоретическим расчетом, показать справедливость закона Малюса. Краткое теоретическое обоснование: Если естественный свет проходит через два поляризующих п...

Русский

2012-10-19

78.5 KB

194 чел.

Проверка закона Малюса

Цель работы

Изучить явление поляризации света, сопоставить результаты с теоретическим расчетом, показать справедливость закона Малюса.

Краткое теоретическое обоснование:

Если естественный свет проходит через два поляризующих прибора, то интенсивность проходящего через эти приборы света зависит от взаимного расположения поляризатора и анализатора. Соотношение интенсивности плоскополяризованного света, падающего на анализатор, с интенсивностью света, прошедшего через анализатор, дает закон Малюса.

Пусть на анализатор падает плоскополяризованный луч с амплитудой a0, колебания которого направлены по РР (рис. 3). Анализатор пропускает без ослабления колебания по направлению, АА и вовсе не пропускает колебаний в перпендикулярном к нему направлении А1А1.

Разложим амплитуду колебаний на составляющие по АА и А1А1

а1 = а0 cos α ; а2 = а0 sin α.

Анализатором будет пропускаться только первая составляющая и полностью поглощаться вторая.

Поскольку энергия колебаний пропорциональна квадрату амплитуды, то интенсивность света I0, падающего на анализатор, и интенсивность света I0, прошедшего через анализатор, могут быть выражены так:

    рис.3

откуда

I1 = I0 cos2 α                                                   (1)

Полученное соотношение и представляет собой закон Малюса, согласно которому: если естественный свет проходит через два поляризующих прибора (поляризатор и анализатор), плоскости колебаний которых образуют между собой угол λ, то интенсивность света, пропущенного такой системой, будет пропорциональна cos2 λ

III.Рабочие формулы и единицы измерения.

I1 = I0cos2α

IV.Схема установки.

V.Измерительные приборы и принадлежности.

Система поляризатор Р и анализатор А (прима Николя), фотосопротивление ФС – KI, соединенное с микроамперметром и источником постоянного тока.

VI.Результаты измерения.

λ

i1

i0cos2λ

λ

i1

i0cos2λ

λ

i1

i0cos2λ

λ

i1

i0cos2λ

0

15

15

180

9,5

15

180

9,5

15

360

14

15

10

14

14,547

170

9,3

14,547

190

9,7

14,547

350

13,7

14,547

20

13

13,245

160

8,2

13,245

200

9,3

13,245

340

13,3

13,245

30

11,6

11,25

150

8,7

11,25

210

9,2

11,25

330

13

11,25

40

9,05

8,79

140

9

8,79

220

8,2

8,79

320

12,3

8,79

50

6

6,195

130

6,3

6,195

230

7,7

6,195

310

11,7

6,195

60

4,5

3,75

120

4,5

3,75

240

6,5

3,75

300

11,2

3,75

70

2,1

1,75

110

2,5

1,75

250

6

1,75

290

8,5

1,75

80

0,8

0,45

100

0,3

0,45

260

6,5

0,45

280

7,8

0,45

90

0,03

0

90

0,03

0

270

6,7

0

270

6,7

0

VII. Черновые записи и вычисления.

VIII. Основные выводы.

Изучили явление поляризации света, сопоставили результаты с теоретическими расчетами, показали справедливость закона Малюса.

IX. Графики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66418. Удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам 1.65 MB
  Питання удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам виникло у зв'язку зі збільшенням обсягів прецизійних вимірювань у яких здійснюється порівняння нерівнономінальних некратнодесятинних мір.
66419. Виховання патріотизму в учнів середніх шкіл США 169 KB
  Тому ставлення до виховання патріотизму в молодого покоління у сучасній українській школі повинно докорінно змінитися. Вдосконаленню і збагаченню вітчизняних традицій патріотичного виховання в школі може слугувати аналогічний зарубіжний досвід зокрема Сполучених Штатів Америки країни де цьому питанню завжди приділялася належна увага.
66420. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ АГРОБІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 211.5 KB
  В контексті викликів глобалізації та євроінтеграції не повинна стати винятком і Україна тим більше що є всі передумови для ефективного функціонування підприємств органічного сектору. Теоретичні основи й узагальнення практичного досвіду розвитку...
66421. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 979 KB
  На сучасному етапі розвитку економіки України ринок фінансових послуг знаходиться лише на стадії свого формування у звязку з чим виникає потреба в адекватному механізмі регулювання що є необхідною передумовою ефективного функціонування цього ринку.
66422. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДИСКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА УМОВ ЗБЕРІГАННЯ 231 KB
  В літку якісні коренеплоди ізза біологічних особливостей редиски виростити неможливо. Проблемами зберігання редиски в різні часи займалися такі науковці як П. Дженєєв 1968 але залишилось багато невирішених питань щодо збереженості...
66423. ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ СПРАВЛЯННЯ ТА ФІСКАЛЬНІ НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 306 KB
  Фіскальна історія свідчить що оподаткування споживання давно практикується державами. Поряд з цим саме представники групи податків на споживання універсальні акцизи відіграли роль рятівників бюджетів провідних держав світу в умовах гіперінфляції під час двох Світових воєн та низки економічних криз.
66424. Клініко-патогенетичні особливості перебігу ревматоїдного артриту за наявності ендотеліальної та субклінічної гіпотиреоїдної дисфункції 214 KB
  Не дивлячись на дуже часте співіснування цих нозологічних одиниць клінічна діагностика уражень ЩЗ у хворих на РА достатньо складна особливо у випадках мякої клінічної маніфестації. У хворих із ревматичними захворюваннями ЕД відіграє не менш важливу роль у розвитку та прогресуванні...
66425. Виховання соціальної усталеності особистості старшокласника в навчально-виховному процесі 211 KB
  У Законі Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні Національній доктрині Державній національній програмі Діти України Національній концепції виховання актуалізується проблема виховання особистості здатної на активну роль...
66426. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 372.5 KB
  Сучасна наука акцентує увагу до проблеми власного самопізнання, розглядаючи її як своєрідний ключ для розв’язання багатьох актуальних дослідницьких проблем. Реалізація потенціалу сільськогосподарської науки, її завдань та цілей, місця в загальній системі знань про закономірності...