2800

Проверка закона Малюса

Лабораторная работа

Физика

Проверка закона Малюса Цель работы Изучить явление поляризации света, сопоставить результаты с теоретическим расчетом, показать справедливость закона Малюса. Краткое теоретическое обоснование: Если естественный свет проходит через два поляризующих п...

Русский

2012-10-19

78.5 KB

195 чел.

Проверка закона Малюса

Цель работы

Изучить явление поляризации света, сопоставить результаты с теоретическим расчетом, показать справедливость закона Малюса.

Краткое теоретическое обоснование:

Если естественный свет проходит через два поляризующих прибора, то интенсивность проходящего через эти приборы света зависит от взаимного расположения поляризатора и анализатора. Соотношение интенсивности плоскополяризованного света, падающего на анализатор, с интенсивностью света, прошедшего через анализатор, дает закон Малюса.

Пусть на анализатор падает плоскополяризованный луч с амплитудой a0, колебания которого направлены по РР (рис. 3). Анализатор пропускает без ослабления колебания по направлению, АА и вовсе не пропускает колебаний в перпендикулярном к нему направлении А1А1.

Разложим амплитуду колебаний на составляющие по АА и А1А1

а1 = а0 cos α ; а2 = а0 sin α.

Анализатором будет пропускаться только первая составляющая и полностью поглощаться вторая.

Поскольку энергия колебаний пропорциональна квадрату амплитуды, то интенсивность света I0, падающего на анализатор, и интенсивность света I0, прошедшего через анализатор, могут быть выражены так:

    рис.3

откуда

I1 = I0 cos2 α                                                   (1)

Полученное соотношение и представляет собой закон Малюса, согласно которому: если естественный свет проходит через два поляризующих прибора (поляризатор и анализатор), плоскости колебаний которых образуют между собой угол λ, то интенсивность света, пропущенного такой системой, будет пропорциональна cos2 λ

III.Рабочие формулы и единицы измерения.

I1 = I0cos2α

IV.Схема установки.

V.Измерительные приборы и принадлежности.

Система поляризатор Р и анализатор А (прима Николя), фотосопротивление ФС – KI, соединенное с микроамперметром и источником постоянного тока.

VI.Результаты измерения.

λ

i1

i0cos2λ

λ

i1

i0cos2λ

λ

i1

i0cos2λ

λ

i1

i0cos2λ

0

15

15

180

9,5

15

180

9,5

15

360

14

15

10

14

14,547

170

9,3

14,547

190

9,7

14,547

350

13,7

14,547

20

13

13,245

160

8,2

13,245

200

9,3

13,245

340

13,3

13,245

30

11,6

11,25

150

8,7

11,25

210

9,2

11,25

330

13

11,25

40

9,05

8,79

140

9

8,79

220

8,2

8,79

320

12,3

8,79

50

6

6,195

130

6,3

6,195

230

7,7

6,195

310

11,7

6,195

60

4,5

3,75

120

4,5

3,75

240

6,5

3,75

300

11,2

3,75

70

2,1

1,75

110

2,5

1,75

250

6

1,75

290

8,5

1,75

80

0,8

0,45

100

0,3

0,45

260

6,5

0,45

280

7,8

0,45

90

0,03

0

90

0,03

0

270

6,7

0

270

6,7

0

VII. Черновые записи и вычисления.

VIII. Основные выводы.

Изучили явление поляризации света, сопоставили результаты с теоретическими расчетами, показали справедливость закона Малюса.

IX. Графики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14806. Көне Түркі жазба ескерткіштеріндегі және 58.5 KB
  Көне Түркі жазба ескерткіштеріндегі және Қорқыт ата кітабындағы халықтық педагогика Жазба ескерткіштер. Тәрбиенің мәңгілігі қажетгілігі қасиетгілігі жайлы ой түркі жазбасының ертедегі ескерткіштерімен дөледденеді. Бұл түрғыда ерекше қызығушылық түғазатын
14807. Қазақ ақын-жырауларының тәлім-тәрбиелік идеялары 51.5 KB
  Қазақ ақынжырауларының тәлімтәрбиелік идеялары. Қазақ хандығы көптеген тайпалардың қаңлылар үйсіндер қыпшақтар арғындар наймандар дулаттар және т.б. негізінде құрылды. Қиын тарихи жағдайда қалыптаса отырып қазақ хандығы бірде ХҮІ ғ.бас кезінде нығайды бір...
14808. ҚИЫН БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС 45.5 KB
  ҚИЫН БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС. Бекибаева Сәнгүл Ғосманқызы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі №35жалпы орта білім беру мектебі 1 . Тәрбие отбасынан басталады Қиын балалардың отбасындағы беріктігі және өнегелі отбасында өнегелі ұрпақ тәрбиеленетіні сөзсіз....
14809. Қиял туралы жалпы ұғым 92 KB
  Қиял туралы жалпы ұғым Қиял дегеніміз сыртқы дүние заттары мен қүбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңартып өндеп бейнелеуде көрінетін тек адамға ғана тән психикалық процесс: ...барлық жан қуаттарын рухани күштерді тек қиял ғана өзіндік сақталатынс...
14810. ҚЫЗ БАЛА - ҰЛТТЫҢ ҰЯТЫ, ХАЛЫҚТЫҢ ШЫРАЙЫ 54.5 KB
  ҚЫЗ БАЛА ҰЛТТЫҢ ҰЯТЫ ХАЛЫҚТЫҢ ШЫРАЙЫ Л.Т.Байкеева В.Б.Зеткулова М.Б.Мыңбаева Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Қазақ халқы бала тәрбиесіне өте көп көңіл бөлген. Баланың ана құрсағында пайда болуына оның өмірге келуіне оның алғашқы қадамына ...
14811. Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту – педагогикалық технология 78.5 KB
  Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту педагогикалық технология Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы әлемнің түкпіртүкпірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтірген Джинни Л.Стил Курт...
14812. Оқу процесінің мəн-мағынасы 83 KB
  Оқу процесінің мəнмағынасы Жоспары 1. Оқу процесінің мəні жəне дидактика жөнінде түсінік 2. Оқу дидактикалық процесс 3. Оқу процесінің қызметтері 4. Оқудың əдіснамадидактикалық жүйелері 5. Таным теориясы жəне оқу 1. Оқу процесінің мəні жəне дидактика жөнінде...
14813. Оқу формалары 98.5 KB
  Оқу формалары Жоспары 1. Оқу формасы түсінігі 2. Оқу формаларының қалыптасуы мен жетіліп баруы 3. Оқу процесін ұйымдастыру формалары 4. Оқу түрлері 1. Оқу формасы түсінігі Оқушылардың білім мазмұнын игеру ісəрекеттері əрқилы формада жүзеге асып барады. Ла...
14814. Оқушылардың танымдық қызығушылығының теориясы 71 KB
  Оқушылардың танымдық қызығушылығының теориясы. Бiлiм беру жүйесi қоғамның әлеуметтiк экономикалық дамуында жетекшi роль атқарады сондай ақ оны әрi қарай айқындай түседi. Ал бiлiмнiң қалыптасып дамуының жалпы шарттары философияның негiзгi мәселесi рухтың материяға ...