28004

Формирование биогенной нагрузки в природных аграрных системах. Естественные потери биогенных веществ в земледелии, животноводстве и селитебных территорий

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Естественные потери биогенных веществ в земледелии животноводстве и селитебных территорий. Интенсивно развивающееся сельское хозяйство – это наиболее активный источник поступления биогенных элементов. Влияние с х как источника поступления биогенных веществ в природные ресурсы возрастает в связи с увеличением распаханности территорий трансформацию угодий мощной техникой развитием процессов химизации на основе минеральных и органических удобрений. Потери биогенных веществ в растениеводстве условно можно разделить на...

Русский

2013-08-20

4.24 KB

11 чел.

Формирование  биогенной  нагрузки  в  природных  аграрных  системах.  Естественные

потери биогенных веществ в земледелии, животноводстве и селитебных территорий.

Основные  гидрологические  изменения  в  различных  природных  комплексах  произошли  в

исторически обозримом прошлом под влияние расширения земледельческих площадей что

явилось  мощным  фактором  формирования  современного  агроландшафта.  Интенсивно

развивающееся сельское хозяйство – это наиболее активный источник поступления биогенных

элементов. Влияние с/х как источника поступления биогенных веществ в природные ресурсы

возрастает в связи с увеличением распаханности территорий, трансформацию угодий мощной

техникой,  развитием  процессов  химизации  на  основе  минеральных  и  органических

удобрений.  Основными  источниками  биогенной  нагрузки  в  пределах  аграрных  территорий

являются с/х угодия (пашни,  сенокосы, пастбища), обыекты животноводства (помещения для

содержания  скота,  отстойники  сточных  вод,  навозохранилища),  склады  минеральных

удобрений,  сельские  населенные  пункты  и  территории  садово-огородных  товариществ.

Растительный  покров  такой  как  леса,  луга,  болота.  Потери  биогенных  веществ  в

растениеводстве  условно  можно  разделить  на  естественные  и  технологические.  Первые

зависят от интенсивности распашки территории приемов земледелия, количества вносимых

минеральных  удобрений  и  т.п.  а  вторые  от  различных  нарушений  происходящих  во  время

доставки и внесения удобрений на с/х угодия. Распашка территории способствует активному

выносу биогенных веществ в природную среду и водотоки. Интенсивное развитие процессов

физико-механического  выветривания  и  смыва  почвообразующих  пород  способствует

повышению минерализации поверхностных вод. При длительном применении больших доз

удобрений  вынос  биогенных  веществ  с  поверхностным  стоком  возрастает  в  следствии  их

накопления в пахотном слое почвы. Большое влияние на процессы биогенного загрязнения

вод оказывают селитебные территории. Опасны хозяйственные и бытовые стоки а так же смыв

с поверхности почвы вредных веществ.  

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22801. Ранній залізний вік на території України 63 KB
  Протягом тисячолітнього існування в Північному Причорномор'ї античні містадержави справили значний вплив на розвиток місцевих племен: скіфів сарматів слов'ян. Етногенез слов’ян. Перші писемні згадки про слов’ян. Існує кілька концепцій походження слов’ян з яких найпоширеніша така: витоки слов'янської історії сягають щонайменше II тис.
22802. Походження Русі 28 KB
  Основними ознаками будьякої середньовічної держави в тому числі Київської Русі були: розміщення населення не за національним у той період за племінним принципом а за територіальним поява влади не пов'язаної з волевиявленням народу збирання данини для утримання цієї влади династичний спадковий характер влади вождя.
22803. Основні етапи розвитку Києворуської держави 29 KB
  До часів правління Аскольда вчені відносять і першу спробу введення християнства як офіційної релігії у Київській Русі. Володимир починає своє правління посадовивши синів і старших дружинників у містах Русі. У період правління Ярослава Мудрого розширюються кордони Київської Русі: від Чорного моря і пониззя Дунаю на півдні аж до Фінської затоки на півночі від Закарпаття на заході до верхів'їв Волги та Дону на сході. в Київській Русі встановлюється форма правління яку називають тріумвіратом Ярославичів Ізяслава Святослава та Всеволода.
22804. Київська Русь періоду розквіту. Володимир Великий. Ярослав Мудрий 34.5 KB
  Володимир Великий. Ставши Великим князем київським Володимир багато зробив аби зміцнити державу встановити лад і порядок. За часів Володимира в загальних рисах завершилося формування держави. Видатний політик і адміністратор Володимир здійснив серію реформ.
22805. Зовнішня політика Київської Русі та ГВК 25 KB
  Зовнішня політика Київської Русі та ГВК Починаючи із заснування Київської Русі вона досить активно займалася зовнішньою політикою у різних напрямках: політичному економічному релігійному та культурному. перервало зв'язки північносхідних земель Русі з Європою. Для Київської Русі була характерна договірна торгівля значне місце посідав звичайний обмін товар на товар .Отже і в період існування Київської Русі і під час розвитку ГалицькоВолинського князівства зовнішня політика проводилася досить активно і різнобічно.
22806. Причини та наслідки занепаду ГВК 24 KB
  останнього правителя ГалицькоВолинської держави Юрія II була успадкована князями литовської династії Гедиміновичів. Так припинила своє існування ГалицькоВолинська держава. Роль ГалицькоВолинського князівства надзвичайно велика. ГалицькоВолинське князівство відкрило широкий шлях західноєвропейським культурним впливам на Україну зберігаючи при цьому кращі традиції української національної культури.
22807. Хмельниччина 125 KB
  Це час коли ряд блискучих перемог зрушив все українське суспільство мобілізував широку підтримку для Хмельницького і перетворив суто козацьке повстання на загальноукраїнський антипольський рух. 1648 Хмельницький на чолі невеликого загону реєстрових і запорізьких козаків напав на польську залогу на острові Базавлук на Дніпрі і знищив її. Це звільнило Запорізьку Січ від польського контролю притягнуло запорожців на бік Хмельницького обраного гетьманом. Не сподіваючись поважніших труднощів польські полководці Великий гетьман М.
22808. Руїна. Становище України в другій половині XVII ст. 24.5 KB
  Серед козацьких ватажків виникли гострі розходження щодо того чи лишатися Україні під Москвою чи ж шукати покровителів серед інших сусідніх держав. Чи стане Україна унікальним суспільством вільних козаківземлеробів як цього хотіли селяни й рядове козацтво чи ж козацька старшина просто займе місце шляхти відтак повернувши розхитаний суспільний устрій знаті що відповідало б типовим для доби моделям Серед українців ще десятиліттями по смерті Хмельницького точилися запеклі суперечки навколо цих питань.
22809. Наступ царату на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління 28.5 KB
  Наступ царату на автономію України.Політику Петра І щодо України продовжували самодержавні імператори Росії з більшою чи меншою жорстокістю і фанатичною впертістю.Певні позитивні зміни в політиці щодо України були можливими після того як російський престол перейшов до дочки Петра І Єлизавети.Розумовський добився того що зносинами Росії з Україною займалися не в Сенаті а в колегії закордонних справ під владу гетьмана було повернуто Київ і Запорожжя з України виведено російські військові підрозділи.