28008

Экологически безопасные технологии и оптимизация обработки почвы

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Поэтому нужна разработка таких сельскохозяйственных машин и орудий которые при общей эффективности должны оказывать минимальный вред окружающей среде а именно: Сократить выбросы от с х машин и орудий Уменьшить нагрузку на почву путем изменения конструктивной особенности техники Внедрение двигателей с высоким КПД но низким потреблением топлива.

Русский

2013-08-20

3.73 KB

5 чел.

Экологически безопасные технологии и оптимизация обработки почвы.

Важнейшей составляющей с/х производства это вспашка, посев, обработка, уборка и переработка

полученной  продукции.  Для  осуществления  соотвествующих  рабочих  процессов  необходимо

оснащение  отрасли  высокопроизводительными  надежными  и  экологически  оправданными

машинами.  

Новейшие  достижения  экологии  позволяют  совершенствовать  существующие  и  разрабатывать

ноыве  методы  вдения  с/х  производства,  выявляя  в  растениеводстве  и  животноводстве

дополнительные резервы для стабилизации агроландшафтов.

Основным  организующим  началом  в  любой  агросистеме  является  взаимодействие  между

производством  и  потреблением.  Главная  задача  –  повышение  продуктивности  и  устойчивости

агросистемы. Например – вместо одинаковых посевов можно внедрять поликультурные на них

можно получать разнообразный и многократный урожай, обеспечивается устойчивость посевов.

Важную  роль  играет  развитие  методов  экологической  инженерии  при  подборе  экотипов  и

жизненных форм растений для получения фитоценозов длительного пользования.   

Применение механизированных средств носит отрицательные последствия на почвенный покров.

Поэтому  нужна  разработка  таких  сельскохозяйственных  машин  и  орудий  которые  при  общей

эффективности должны оказывать минимальный вред окружающей среде, а именно:

- Сократить выбросы от с/х машин и орудий

- Уменьшить нагрузку на почву путем изменения конструктивной особенности техники

- Внедрение двигателей с высоким КПД но низким потреблением топлива.

Эти  меры  помогут  улучшить  экономическую  и  экологическую  ситуацию,  но  отдельно  они  не

смогут решить всех проблем, но в комплексе с правильной агрохимией, растениеводством они

помогут сильно увеличить производство сельскохозяйственной продукции, при этом максимально

сохранив ОПС.

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65324. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОТИГАЗОТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ ГІРНИКІВ 341.5 KB
  Тому розробка і створення індивідуальних засобів протигазотеплового захисту гірників членів ДГК є актуальним науковотехнічним завданням вирішення якого дозволить підвищити безпеку та ефективність ведення робіт в умовах нагрівального мікроклімату.
65325. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ СІРКИ І СЕЛЕНУ В КОМБІКОРМІ 283 KB
  Доведена доцільність використання в якості джерела сірки сульфату натрію оптимальна кількість якого в комбікормах для курчатбройлерів та ремонтного молодняку курей становить 03 від маси корму для каченят і гусенят − 10 а для курейнесучок − 05 від маси комбікорму.
65326. НЕЙРОМЕРЕЖНА ОБРОБКА БАГАТОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ 457 KB
  Обрана тема дисертаційної роботи є актуальною тому що штучні нейронні мережі ШНМ протягом останнього часу переконливо довели свою ефективність при вирішенні різноманітних задач адаптивної обробки інформації таких як апроксимація нелінійних функцій класифікація управління...
65327. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИКИ 147.5 KB
  Чільне місце серед функцій держави займає правоохоронна яка реалізується зокрема за допомогою організації розслідування злочинів. Організаційна діяльність дозволяє підвищувати ефективність розслідування сприяє його всебічності повноті та об’єктивності...
65328. МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ (В УМОВАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ) 182.5 KB
  Активізація урбанізаційних процесів суттєві зміни в соціальноекономічних відносинах посилення антропогенних навантажень на природні системи порушення екологічної рівноваги на територіях прибережної смуги...
65329. НАУКОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 544 KB
  Мережа гірничих виробок вугільної шахти є важливим її елементом який визначає надійність функціонування й технікоекономічні показники роботи. Питома вага витрат пов'язаних зі спорудженням гірничих виробок під час будівництва...
65330. Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування 7.43 MB
  Завдання досліджень: узагальнити результати досліджень в області визначення контрольованих параметрів матеріалів конструкцій при різних впливах неруйнівними методами обґрунтувати необхідність проведення досліджень у цій області сформулювати передумови і припущення...
65331. ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ КРИХКИХ ВКЛЮЧЕНЬ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 5.45 MB
  Таким чином за початок руйнування матеріалу втрату його міцності можна вважати розтріскування у ньому крихких включень. Особливо актуальними вони є у випадку діагностування руйнування крихких включень оскільки останні...
65332. ОДНОФАЗНI ПЕРЕТВОРЮВАЧI ЗМIННОЇ НАПРУГИ НА ПОСТIЙНУ З КОРЕКЦIЄЮ КОЕФIЦIЄНТА ПОТУЖНОСТI ТА ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ВХОДУ З ВИХОДОМ 346 KB
  Останнім часом все більше електроенергії споживається за допомогою систем електроживлення СЕЖ з ланкою постійної напруги. Перспективним вирішенням зазначеної проблеми при якому також покращується комплекс техніко-економічних показників...