2801

Исследование свойств полупроводниковых светочувствительных сопротивлений

Лабораторная работа

Физика

Исследование свойств полупроводниковых светочувствительных сопротивлений (фотосопротивлений) Цель работы Изучение световой и вольт–амперной характеристик, Вычисление интегральной чувствительности, удельной интегральной чувствит...

Русский

2012-10-19

68.5 KB

18 чел.

Исследование свойств полупроводниковых светочувствительных сопротивлений

(фотосопротивлений)

Цель работы

  1.  Изучение световой и вольт–амперной характеристик;
  2.  Вычисление интегральной чувствительности, удельной интегральной чувствительности фотосопротивления.

II.Краткое теоретическое обоснование:

Описание установки

Схема установки для выполнения работы представлена на рис.2.3. Исследуемое фотосопротивление включено в цепь постоянного тока, получаемого от выпрямителя В. Напряжение, подаваемое на фотосопротивление, можно плавно менять с помощью потенциометра R. Освещение фотосопротивления производится с помощыо лампы накаливания Л. Фотосопротивление и лампа накаливания помещены в светонепроницаемый кожух (контуры которого изображены на рис.2.3 штриховой линией) для того, чтобы на фотосопротивление не попадал свет от посторонних источников. Световой поток, падающий на фотосопротивление, можно изменять посредством вращения диска с набором нейтральных светофильтров, (нейтральным светофильтром называется такой светофильтр, который изменяет интенсивность проходящего через него светового потока, не изменяя спектрального состава последнего), которые помещаются на пути светового пучка, направленного на фотосопротивление. Численные значения коэффициентов пропускания светофильтров указаны в таблице, прикрепленной к установке. Там же указана величина неослабленного светового потока, падающего на фотосопротивление (коэффициент пропускания показывает, какая часть светового потока, падающего на светофильтр, проходит через него).

Напряжение, подаваемое на фотосопротивление, измеряется вольтметром V, а сила тока, протекающего через него – микроамперметром мкА.

Темновой ток и фототок отличаются друг от друга на несколько порядков. Для того, чтобы эти разные по величине токи можно было измерять одним и тем же прибором, микроамперметр снабжен шунтом Rш. Шунт понижает чувствительность прибора при измерении фототока, он автоматически подключается к прибору при замыкании ключа К1, (эта связь условно изображена на рис.2.3 пунктирной линией). При изменении темпового тока шунт отключается от прибора. Цена деления прибора с шунтом и без шунта приведена на лабораторной установке.

III.Рабочие формулы и единицы измерения.

     

IV.Схема установки.

V.Измерительные приборы и принадлежности.

  1.  Установка для измерения световой и вольт – амперной характеристик

VI.Результаты измерения.

U, B

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

IФ, мкA при Ф1=1•10−3

лм

0

40

90

140

180

250

300

350

410

460

500

IФ, мкA при Ф2=0,7•10−3

лм

0

30

60

100

140

170

210

250

290

330

380

IФ, мкA при Ф3=0,5•10−3

лм

0

20

40

60

90

110

130

160

180

210

230

Ф, лм;  x 10−3

0

0,28

0,38

0,50

0,63

0,70

1,0

IФ, мкA, при U=120B

10

30

140

60

340

IФ, мкA, при U=160B

10

30

160

330

480

IФ, мкA, при U=200B

10

30

220

430

520

VII. Черновые записи и вычисления.

  

VIII. Основные выводы.

Изучили световую и вольт – амперную характеристику, вычислили интегральную чувствительность, удельную интегральную чувствительность фотосопротивления.

IX. Графики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53364. Рольові ігри на уроках англійської мови 257.5 KB
  Сучасна методика викладає такі ідеї та принципи в навчанні: визнання першорядності процесу пізнання та доступності інформації; цінність співпраці; зокрема використання діалогів полілогів імпровізацій та рольових ігор як основних форм роботи; визнання рівності пізнавальних та творчих можливостей усіх учнів а також свідомої участі учнів у процесі навчання; активна позиція учня в процесі навчання; принцип комунікативності який передбачає побудову процесу навчання як моделі процесу реальної комунікації; урахування...
53365. Ігри на матеріалі економічної термінології, спрямовані на збагачення активного словника та вдосконалення культури мовлення учнів 179 KB
  Методична порада. Для проведення ігор діти класу ділиться на гомогенні або гетерогенні групи. Обирається в кожній групі лідер. Завдання ігрової вправи виконують усі разом, доповідають про виконання тільки лідери. Вимпелом переможця нагороджується та група, яка першою за відведений час виконає правильно завдання.
53367. Ігрові хвилинки на уроках музики 48.5 KB
  Мета даної публікації не заглиблюючись у наукові аспекти теорії гри надати педагогові реальну допомогу на шляху впровадження ігрових форм у навчальновиховний процес. Дуже подобаються школярам варіанти психологічних ігрових вправ після проведення яких бажано аналізувати та обговорювати результати отримані під час гри.Кожній дитині надати можливість для виходу її емоцій після чого бажано алізувати та обговорювати результати отримані...
53368. Ігрові технології на уроках 39.5 KB
  Шіллер наприклад стверджував що античні ігри божественні і можуть служити ідеалом будьяких інших видів дозвілля людини. У Древньому Китаї святкові ігри відкривав імператор і сам у них брав участь. Складність визначається різноманіттям форм гри способів участі в ній партнером та алгоритмами проведення гри.
53369. Объемное моделирование и конструирование из бумаги. Игрушки из бумажных полосок 172.5 KB
  Игрушки из бумажных полосок Вид урока Урок беседа Тип урока Урок изучения нового материала Студенты преподаватели Айрапетова Мария Сергеевна Гусева Анна Павловна Ершова Дарья Дмитриевна Максимова Марина Вадимовна Государственный социальный заказ Во исполнение Закона Российской Федерации Об образовании. Добиваться: применения различных форм методов средств технологий при проведении образовательного урока; установления взаимодействия с различными субъектами образовательного процесса. Технологическая карта урока Триединые...
53370. Розвиток слухової уваги, слухової пам’яті та фонематичного сприймання у дітей дошкільного віку 68 KB
  Діти стають у коло непомітно для ведучого вони передають за спиною один одному дзвіночок. Логопед розрає дітям ведмедиків з зображенням цих предметів потім за ширмою озвучує ці предмети а діти повинні відгадати який ведмедик шумить. Дидактична гра Хто кличе Діти по черзі називають імя ведучого який стоїть до них спиною. Потім гра ускладнюється і діти кличуть ведучого: Ау то голосно то тихо в залежності від того що скаже логопед: Далеко пішли у ліс Близько пішли у ліс.
53371. Учет косвенных расходов в составе себестоимости продукции. Синтетический учёт движения нематериальных активов 22.77 KB
  Косвенные затраты — затраты, которые, в отличие от прямых затрат, не могут быть непосредственно отнесены на себестоимость одного конкретного вида продукции. Косвенные затраты относятся одновременно ко всем видам продукции и распределяются между ними условно: общепроизводственные и общехозяйственные расходы, часть расходов на продажу и др
53372. Дидактические игры как средство активизации учащихся при изучении таблицы умножения 52.5 KB
  Хочу рассказать о некоторых дидактических математических играх, которые я использую на уроках с целью активизации учащихся при формировании вычислительных навыков. Навык, как известно, приобретается в результате многократных повторений одних и тех же операций. Чтобы избежать однообразия в шлифовке табличных случаев умножения и деления, провожу упражнения в игровой, занимательной форме.