28014

Антропогенные изменения почв и их экологические последствия. Гумусовые соединения почв как элемент почвенно-экологического мониторинга

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Гумусовые соединения почв как элемент почвенноэкологического мониторинга. Будучи важнейшей жизнеобеспечивающей сферой почва испытывает различличные воздействия обусловленные многообразной производственной деятельностью человека. Ухудшение состояния земельных ресурсов и снижение плодородия почв создают угрозу для средств существования людей и продовольственной безопасности в будущем.

Русский

2013-08-20

3.46 KB

25 чел.

Антропогенные изменения почв и их экологические последствия. Гумусовые соединения почв

как элемент почвенно-экологического мониторинга.

Будучи важнейшей жизнеобеспечивающей сферой, почва испытывает различличные воздействия,

обусловленные многообразной производственной деятельностью человека. Ухудшение состояния

земельных  ресурсов  и  снижение  плодородия  почв  создают  угрозу  для  средств  существования

людей  и  продовольственной  безопасности  в  будущем.  В  системе  агроэкологического

мониторинга  важной  базовой  составляющей  является  комплексная  эколого-токсикологическая

оценка  исследуемых  объектов.  Химизация  земледелия,  экономические  цели  не  всегда

соответствуют  требованиям  обеспечения  экологической  безопасности.  Среди  загрязняющих

веществ  по  масштабам  загрязнения  и  воздействию  на  биологические  объекты  особое  место

занимают  тяжелые  металлы. Среди токсикантов  антропогенного  происхождения,  загрязняющих

экосистемы,  огромную  опасность  представляют  диоксины,  они  характеризуются  высокой

устойчивостью  в  почве.  Загрязнение  микотоксинами  –  ядами,  продуцируемые

микроскопическими  грибами,  они  поражают  кормовые  растения,  корма,  а  так  же  животных  и

человека.  С  середины  60-х  гг  содержание  гумуса  в  почвах  России  уменьшилось  в  среднем  на

0,4…0,6%.  Ухудшение  состояния  почвенного  покрова  создает  условия  для  продуцирования

микроорганизмами  микотоксинов,  что  может  привести  к  неблагоприятным  последствиям.

Необходимо  решать  задачи,  направленные  на  сохранение  гумуса  в  почве,  оптимизацию

кислотности  почвенного  раствора,  предотвращение  переуплотнения,  регулирование

окислительно-восстановительного потенциала.

 

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75422. Сенсори прискорення. Сенсори температури 164 KB
  Сенсори температури. Сенсори температури Найважливішим різновидом давачів є давачі температури оскільки багато процесів у тому числі і в повсякденному житті регулюються температурою наприклад: регулювання опалення на підставі вимірювання температури теплоносія на вході і виході а також температури в приміщенні і зовнішньої температури; регулювання температури води в пральній машині; регулювання температури електропраски електроплитки духовки...
75423. Бінарні сенсори. Цифрові сенсори 480 KB
  Бінарні сенсори влаштовані як реле (перемикачі) або як аналогові сенсори з перемикачем порогового значення. Коли вхідна величина сенсора досягає порогу перемикання, бінарний вихідний сигнал змінює значення. Під час зміни вхідної величини у зворотному напрямі, по досягненню порогового значення...
75424. Інкрементальні сенсори положення. Кодові лінійки і диски абсолютних сенсорів 631 KB
  Інкременгальні сенсори переміщення оснащені лінійкою з рисковими поділками. Читання положення рисок здійснюється оптичними або магнітними методами. В сенсорах через які проходить світло використовуються скляні лінійки з рисками які поглинають світло і проміжками які пропускають світло шириною 4 мкм рис. Пристрої які зчитують це складаються з потужного джерела світла зчитувальної пластинки і електронної системи аналізу.
75425. Основи і методи регулювання. Основні поняття. Види регулювання 205.5 KB
  Види регулювання. Регулювання. Регулювання є дією яка полягає в такому впливі на поточно вимірювану регульовану величину щоб вона була подібною до заданої величини.
75426. Регулятор і система регулювання 7.58 MB
  Регулятори: перервні аналогові цифрові. Регулятори: первинні аналогові цифрові Регулятори неперервної дії аналогові змінюють значення регульовальної координати об’єкту неперервним чином тобто ця координата може приймати будьякі значення з усього можливого діапазону. Неперервні регулятори будуються як правило з електронних операційних підсилювачів. Реулятори дискретної дії цифрові змінюють значення регульованої координати об’єкту так само як і регулятори первинної дії але в них зміна величини відбувається лише в певні моменти...
75427. Двохпозиційні регулятори 96 KB
  Принцип роботи Двохпозиційні регулятори забезпечують хорошу якість регулювання для інерційних обєктів з малим запізнюванням не вимагають настройки і прості в експлуатації. Ці регулятори представляють звичайний і найбільш широко поширений метод регулювання...
75428. Передумови розвитку мехатроніки і сфери застосування мехатронних систем. Класифікаційні ознаки мехатроніки 53.5 KB
  Передумови розвитку мехатроніки і сфери застосування мехатронних систем. Класифікаційні ознаки мехатроніки Останніми роками виникла і бурхливо розвивається у всьому світі нова галузь науки і техніки мехатроніка. Вузли модулі і системи мехатроніки МС стають основою технологічних машин і агрегатів з новими властивостями для різних галузей промисловості а також вони можуть бути використані при розробці периферійних пристроїв устроїв...
75429. Концепція побудови мехатронних систем. Визначення і термінологія мехатроніки 52.5 KB
  Мехатроніка це нова галузь науки і техніки присвячена створенню і експлуатації машин і систем з компютерним управлінням рухом яка базується на знаннях в області механіки електроніки і мікропроцесорної техніки інформатики і компютерного управління рухом машин і агрегатів.
75430. Механічні та електричні інтерфейси сенсорів. Оптикомеханічні і фото імпульсні здавачі 45.5 KB
  Інтерфейси сенсорів залежно від фізичного характеру вхідних змінних стану системи можна розділити на електричні і механічні. До механічних відносяться приєднувальні пристрої для датчиків зворотного звязку приводів (оптикомеханічних, фотоімпульсних, кодових, тахогенераторів, потенціометрів, резольверов)