28014

Антропогенные изменения почв и их экологические последствия. Гумусовые соединения почв как элемент почвенно-экологического мониторинга

Доклад

Лесное и сельское хозяйство

Гумусовые соединения почв как элемент почвенноэкологического мониторинга. Будучи важнейшей жизнеобеспечивающей сферой почва испытывает различличные воздействия обусловленные многообразной производственной деятельностью человека. Ухудшение состояния земельных ресурсов и снижение плодородия почв создают угрозу для средств существования людей и продовольственной безопасности в будущем.

Русский

2013-08-20

3.46 KB

28 чел.

Антропогенные изменения почв и их экологические последствия. Гумусовые соединения почв

как элемент почвенно-экологического мониторинга.

Будучи важнейшей жизнеобеспечивающей сферой, почва испытывает различличные воздействия,

обусловленные многообразной производственной деятельностью человека. Ухудшение состояния

земельных  ресурсов  и  снижение  плодородия  почв  создают  угрозу  для  средств  существования

людей  и  продовольственной  безопасности  в  будущем.  В  системе  агроэкологического

мониторинга  важной  базовой  составляющей  является  комплексная  эколого-токсикологическая

оценка  исследуемых  объектов.  Химизация  земледелия,  экономические  цели  не  всегда

соответствуют  требованиям  обеспечения  экологической  безопасности.  Среди  загрязняющих

веществ  по  масштабам  загрязнения  и  воздействию  на  биологические  объекты  особое  место

занимают  тяжелые  металлы. Среди токсикантов  антропогенного  происхождения,  загрязняющих

экосистемы,  огромную  опасность  представляют  диоксины,  они  характеризуются  высокой

устойчивостью  в  почве.  Загрязнение  микотоксинами  –  ядами,  продуцируемые

микроскопическими  грибами,  они  поражают  кормовые  растения,  корма,  а  так  же  животных  и

человека.  С  середины  60-х  гг  содержание  гумуса  в  почвах  России  уменьшилось  в  среднем  на

0,4…0,6%.  Ухудшение  состояния  почвенного  покрова  создает  условия  для  продуцирования

микроорганизмами  микотоксинов,  что  может  привести  к  неблагоприятным  последствиям.

Необходимо  решать  задачи,  направленные  на  сохранение  гумуса  в  почве,  оптимизацию

кислотности  почвенного  раствора,  предотвращение  переуплотнения,  регулирование

окислительно-восстановительного потенциала.

 

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19792. Текстові компоненти Label, Edit, Memo 26.5 KB
  Текстові компоненти Label Edit Memo Компоненти керування стандартні для Windows інтерфейсні елементи такі як головне і спливаюче меню кнопка однорядковий і багаторядковий редактори перемикачі мітки списки і деякі інші компоненти що застосовуються найчастіше. Компонен
19793. Файловий ввід/вивід. Поняття потока. Класс TFileStream 27 KB
  Файловий ввід/вивід. Поняття потока. Класс TFileStream. Файловий вводвивод реалізується по поточним стандартам.Наприклад Мова Сі абстрагує всі файлові операції перетворюючи їх на операції з потоками байтів які можуть бути як потоками введення так і потоками виведе
19794. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям 17.73 KB
  Требования предъявляемые к современным вычислительным сетям Главным требование обеспечение пользователям потенциальной возможности доступа к разделяемым ресурсам всех компьютеров объединенных в сеть. Все остальные требования производительность надежность сов
19795. Основні методи комутацій. Методи передачі даних 18.59 KB
  Існують три принципово різні схеми комутації абонентів у мережах: комутація каналів circuit switching комутація пакетів packet switching і комутація повідомлень message switching. Мережа з комутацією каналів вид телекомунікаційної мережі у якій між двома вузлами мережі повинне б...
19796. Моделі OSI. Рівень моделі OSI, їх призначення 19.93 KB
  Модель OSI англ. Open Systems Interconnection Reference Model модель взаємодії відкритих систем абстрактна модель для мережних комунікацій і розробки мережевих протоколів. Представляє рівневий підхід до мережі. Кожен рівень обслуговує свою частину процесу взаємодії. Завдяки такій структ
19797. Апаратні та програмні компоненти ЛОМ 15.56 KB
  Весь комплекс програмноапаратних засобів мережі може бути описаний багатошаровою моделлю що складається з шарів:комп'ютери чи комп'ютерні платформи;комунікаційне обладнання;операційні системи;мережеві додатки.Комп'ютериВ основі будьякої мережі лежить апаратний шар
19798. Архітектура, основні поняття і визначення глобальних мереж 19.54 KB
  Комунікаційна мережа система що складається з об'єктів що здійснюють функції генерації перетворення зберігання і споживання продукту званих пунктами вузлами мережі і ліній передачі зв'язків комунікацій з'єднань що здійснюють передачу продукту між пунктами.Відм...
19799. Базові технології локальних мереж 30.5 KB
  Базові технології локальних мереж В локальних мережах як правило використовується середовище передачі даних моноканал що розділяється і основна роль відводиться протоколам фізичного і канального рівнів оскільки ці рівні найбільшою мірою відображають специфік
19800. Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet IP –адреси; доменна система DNS 26.5 KB
  1.Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet: IP адреси; доменна система DNS Засоби доступу до Інтернету є: Підключення по комутованій телефонній лінії за допомогою модемуПідключення до домашньої мережі підключення будинкамиПідключення із застосуванням супутни...