28074

Экологическое законодательство в области водопользования

Доклад

Экология и защита окружающей среды

Водный кодекс Российской Федерации кодифицированный нормативноправовой акт являющийся основным источником регулирующим отношения в сфере водопользования в России. Водный кодекс Российской Федерации был принят Государственной думой 12 апреля2006 года одобрен Советом Федерации 26 мая 2006 года и подписан Президентом Российской Федерации 3 июня 2006 вступил в силу 1 января 2007 года согласно Федеральному закону от 3 июня 2006 года № 73ФЗ О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации. Со дня введения в действие...

Русский

2013-08-20

2.62 KB

0 чел.

Экологическое законодательство в области водопользования.

Водный кодекс. Водный кодекс Российской Федерации — кодифицированный

нормативно-правовой акт, являющийся основным источником, регулирующим отношения

в сфере водопользования в России. Водный  кодекс  Российской  Федерации  был  принят

Государственной думой 12  апреля2006 года,  одобрен Советом  Федерации 26  мая 2006

года  и подписан Президентом Российской Федерации 3 июня 2006, вступил в силу 1

января 2007 года (согласно Федеральному закону от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ «О

введении в действие Водного кодекса Российской Федерации»). Со дня введения в

действие Водного кодекса Российской Федерации признан утратившим  силу  Водный  

кодекс  Российской  Федерации  от 16 ноября 1995 №  167-ФЗ,  а  законодательные  акты  

Союза  ССР,  содержащие нормы,  регулирующие  водные  отношения,  признаны  не  

действующими  на территории Российской Федерации. Согласно  статье  2  Водного  

кодекса  Российской  Федерации, водное законодательствоРоссийской  Федерации  

состоит  из  Кодекса,  других федеральных  законов  и  принимаемых  в  соответствии  с  

ними  законов субъектов  Российской  Федерации,  указов Президента, постановлений

Правительства,  актов  иных  органов исполнительной власти иместного самоуправления.

Состоит из 7 глав и 69 статей.   

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65499. ПОЛІПШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАКЦІЙНО ЗДАТНИХ АНТИПІРЕНІВ 605 KB
  За отриманими рівняннями регресії для нормованих значень факторів концентрація МПФА і концентрація аддукт ДА були побудовані поверхні відгуку рис. Установлено що при введенні 15 МПФА і 10 аддукта ДА від маси тканини зберігаються міцні характеристики тканин...
65500. РОЛЬ КИСНЮ ТА СІРКИ ВУГІЛЛЯ В ПРОЦЕСАХ ЙОГО ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ 280.5 KB
  Наявність атомів оксигену сульфуру й у меншій мірі нітрогену в органічній масі вугілля ОМВ визначає ті властивості які відрізняють вугілля від інших вуглецевих матеріалів. Вугілля України Донецький Дніпровський басейни належить до найбільш сірчистого.
65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей обєктів...
65503. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини 128 KB
  Мета дослідження систематизувати і дати комплексну оцінку музикознавчої фольклористичної і композиторської спадщини Зиновія Лиська його музичногромадської діяльності в контексті процесів професіоналізації української музичної культури Галичини...
65504. Медико-психологічні реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах 1.53 MB
  За даними літератури міома матки зустрічається у 15-17 жінок старше 30 років при цьому 75 хворих піддаються оперативному лікуванню В. Фактично в даний час гістеректомія найбільш часта операція у жінок репродуктивного віку.
65505. Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування 3.88 MB
  При цьому важливу роль відіграють властивості розплаву міді вогневого рафінування які до цього часу недостатньо вивчені. Вирішення важливого науковотехнічного завдання щодо теоретичного обґрунтування вибору раціональних параметрів і вдосконалення технології процесу...
65506. СТИЛІ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОГО МІСТА) 167.5 KB
  Дослідження ролі та місця середнього класу в соціальній структурі суспільства здійснено в наукових роботах зарубіжних вчених Н. Суттєво менш вивченим є становлення середнього класу в процесі трансформації суспільних відносин в пострадянських суспільствах.
65507. КУЛЬТУРНА ЕЛІТА ДОНБАСУ В 1953-1964 РОКАХ 197 KB
  Предметом дослідження є культурна еліта Донбасу конкретно літератори і митці музичнотеатральної та образотворчої сфери її творча діяльність участь у культурному і громадському житті регіону функціонування творчих спілок зусилля держави спрямовані на формування...