28076

Экологическое законодательство в области охраны и использования лесов, растительного мира и животного мира

Доклад

Экология и защита окружающей среды

Животный мир является достоянием народов Российской Федерации неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли возобновляющимся природным ресурсом важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы всемерно охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан Российской Федерации. Лесной кодекс Российской Федерации ЛК РФ кодифицированный нормативноправовой акт являющийся основным источником регулирующим отношения в сфере...

Русский

2013-08-20

5.01 KB

2 чел.

Экологическое законодательство в области охраны и использования лесов,

растительного мира и животного мира.  

Фз о животном мире. Животный  мир  является  достоянием  народов  Российской  

Федерации, неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия

Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и

стабилизирующим  компонентом  биосферы,  всемерно  охраняемым  и рационально  

используемым  для  удовлетворения  духовных  и  материальных потребностей граждан

Российской Федерации. Регулирует отношения в области охраны и использования

животного мира и  седы  их  обитания  в  целях  сохранения  целостности  естественных

сообществ  био  разнообразия  и  обеспечения  устойчивого  развития, использования и

воспроизводства объектов животного мира. Принят ГД 24.04.1996 года. Состоит из 10

глав и 61 статьи.

Лесной кодекс. Лесной  кодекс  Российской  Федерации (ЛК  РФ) —кодифицированный

нормативно-правовой  акт,  являющийся основным источником,  регулирующим  

отношения  в сфере лесопользования в России. Лесной  кодекс  был  принят

Государственной  думой 8  ноября 2006 года, одобрен Советом  федерации 24  ноября

2006 года и  подписан Президентом Российской Федерации 4 декабря 2006. До  принятия  

действующего  Лесного  кодекса  на  территории  России действовал кодексот 29 января

1997 года (№ 22-ФЗ). Согласно ст. 2 Лесного кодекса, лесное законодательство состоит из

кодекса, других  федеральных  законов  и  принимаемых  в  соответствии  с  ними законов

субъектовРоссийской Федерации, указов Президента, постановлений

Правительства,нормативных актов иных  органов исполнительной  власти и

муниципальных нормативных актов. Состоит из 16 глав и 109 статей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ Принят Государственной Думой 15

февраля 1995 года  

Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ  Статья 6. Общие положения

Государственные природные заповедники являются природоохранными, научно-

исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и

изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и

животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных

экологических систем.  

ФЗ Об охране ОС Состоит из 16 разделов и 84 статей, принят 10.01.2002 года.  

Глава 9. Природные объекты, находящиеся под особой охраной. Ст 60. Охрана редких и

находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов.

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53772. Організуючі, стройові та ЗРВ. Спеціальні бігові та стрибкові вправи. Рухливі ігри 75 KB
  Стройові вправи: Праворуч Ліворуч Кругом Ліворуч Ліворуч Рівняйсь струнко Ходьба: звичайна навшпиньках на п’ятках з високим підніманням стегна руки перед собою у напівприсіді у повному присіді звичайна. руки на пояс. руки до плечей колові оберти зігнутими в ліктях руками вперед назад. руки в сторони сжаті в кулачки на 123 – розвести руки в сторони на 4 – зігнути руки до...
53773. Ярослав Стельмах. «Митькозавр із Юрківки, або химера лісогвого озера». Характеристика образів Сергія і Митька, їхньої поведінки у складних ситуаціях 48.5 KB
  Мета: Удосконалювати навички визначення рис характеру героїв твору вміння висловлювати свої думки про прочитане; розвивати навички переказу виразного і вибіркового читання спостережливість увагу; виховувати допитливість доброту любов до ближніх. Обладнання: схема з рисами характеру героїв портрет Ярослава Стельмаха. Завдання: учні мають удосконалити навички визначати риси характеру героїв твору і оцінювати їхні вчинки; закріпити вміння переказувати твір віднаходити цитати за поданим завданням висловлювати своє враження про...
53774. Малювання композиції Дерева у лісі 656 KB
  Провести бесіду В художникаграфіка; розвивати умінняспостерігати і виявляти особливості будови дерев різних порід; ознайомити звиразними особливостями ліній різної товщини навчити прийомам роботи зпаличкою пензлем пером або восковими крейдами на вибір учителя ітушшю; формувати уміння заповнювати зображенням усю площину аркушапаперу; виховувати любов до рідної природи дбайливе ставлення до матеріалівта інструментів акуратність під час роботи з тушшю;...
53775. Дієслова майбутнього часу 65.5 KB
  Життя прожити не поле перейти Хочеш знати – не соромся питати Гарно того вчити – хто хоче все знати Щоб довго жити треба працю любити Знайдіть дієслова в неозначеній формі. Чи можна визначити за цими дієсловами коли відбулася дія і хто її виконує Чому Не можна бо неозначена форма дієслова не вказує ні на час ні на особу 2. Запитання вчителя : Що називається дієсловом Частина мови що означає дію предмета і відповідає на питання що робити Що робив Що зробив Що робить Що зробить Що буде робити Яким...
53776. Підготовка до творчої роботи. «Мій улюблений герой казки» 58.5 KB
  Мій улюблений герой казки. Мій улюблений герой казки. Що складає основний зміст більшості казок В основі казки захоплива розповідь про вигадані події і явища які сприймаються і переживаються як реальні. Які різновиди казок ви знаєте Казки про тварин фантастичні побутові...
53777. Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса та Харківський театр ім. І.Франка). Пєси В.Винниченка, М.Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги 104.5 KB
  Антоніна Куліш дружина митця у своїх мемуарах Спогади про Миколу Куліша завершених у 1953 році у Філадельфії детально виклала один із драматичних моментів його дитячих літ записаний зі слів письменника що засвідчує що мати його неодноразово била за брехню та інші провини. Чаплинські інтелігенти особливо енергійний шкільний вчитель Володимир Пилипович Губенко...
53778. Групи слів за значенням. Омоніми 103 KB
  Мета: поглибити знання учнів набуті у молодшій школі; навчити п’ятикласників знаходити в тексті омоніми; сприяти виробленню вмінь та навичок правильно використовувати різні за значенням групи слів в усному та писемному монологічному і діалогічному мовленні; за допомогою вправ різнотипного характеру розвивати творчі здібності логічне й образне мислення та мовлення спостережливість пам'ять логіку викладу думокуміння аналізувати експериментувати досліджувати й порівнювати мовний матеріал робити правильні...
53779. Незмінювані іменники 39.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про незмінювані іменники навчити визначати в них рід розвивати вміння вживати незмінювані іменники у звязному мовленні розвивати творче мислення виховувати бажання збагачувати свій лексикон. Лінгвістичний двобій Двоє учнів по черзі ставлять підготовлені вдома питання Яка частина мови називається іменником За чим змінюється іменник Як визначити рід іменника Які іменники належать до власних назв Як пишуться власні назви До якого роду належать назви осіб за професією чи...
53780. Общее укрепление мышечного тонуса, саморазвитие. Воспитание здоровой личности 96.5 KB
  Спина прямая руки прямые по возможности наклоны головы выполняем плавно дыхание ровное.сидя стоя на коленях на вдохе поднять руки вверх на выдохе опустить. 46 раз Следим за осанкой вдох должен быть глубоким руки опускаем плавно вниз выдох удлиненный с одновременным произнесением звуков.