28078

Экономический механизм охраны опс в нормативно-правовых актах

Доклад

Экология и защита окружающей среды

Платежи за загрязнение ОС – это один из важнейших экономических стимулов к уменьшению предприятиями негативного воздействия на ОС. Порядок исчисления и взимания платы за загрязнение ОС устанавливается законодательством РФ. Плата за загре ОС предусматривает два вида платежей: 1 за загр в пределах установленных лимитов; 2 загрязнение сверх устанх лимитов.

Русский

2013-08-20

3.39 KB

6 чел.

Экономический механизм охраны опс в нормативно-правовых актах.

Экономический механизм охраны ОС – совокупность экономических методов,

показателей и мер, применяемых к охране ОС. Выделяют 2 важнейшие функции

экономико-правового механизма: 1) функцию экономического обеспечения,

осуществляемую всеми экономическими мерами эколого-правового механизма; 2)

стимулирующую функцию, которая заключается в создании условий экономической

заинтересованности в выполнении экологического законодательства. Основные

требования в экономической области установлены в законе «Об охране ОС», где

сформулированы как общие требования той или иной экономической меры, так и

некоторые конкретные предписания. Важнейшее условие осуществления планов РПП и

охраны ОС – их адекватное финансирование. Закон «Об охране ос» прямо не указывает на

источники финансирования экологических программ, но финансирование идет за счет

средств гос-ва, субъектов РФ и муниципальных образований. Структура платежей,

порядок их исчисления и взимания регулируются природоресурсным законодательством и

другими нормативными актами. Зем кодекс устанавливает принцип платности

землевладения, постоянного и временного пользования земельными участками и их

аренды. Платежи за загрязнение ОС – это один из важнейших экономических стимулов к

уменьшению предприятиями негативного воздействия на ОС. Эта плата стимулирует

предприятия к усовершенствованию технологий, строительству очистных сооружений и

т.п. Порядок исчисления и взимания платы за загрязнение ОС устанавливается

законодательством РФ. Плата за загр-е ОС предусматривает два вида платежей: 1) за загр

в пределах установленных лимитов; 2) загрязнение сверх устан-х лимитов.  

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3665. Алгоритми обробки символьної інформації 947.27 KB
  Алгоритми обробки символьної інформації. Символьна інформація — це інформація, що відображається за допомогою символів (букв, цифр, знаків операцій і ін.). IBM-сумісні комп'ютери обробляють 256 різних символів, кожен з яких кодується одним байтом. Відповідність символів і байтів задається таблицею кодування, в якому для кожного символу вказується відповідний байт.
3666. Клас StringBuilder – будівничий рядків 125 KB
  Клас StringBuilder – будівничий рядків. Клас string не дозволяє змінювати існуючі об'єкти. Стрінговий клас StringBuilder дозволяє компенсувати цей недолік. Цей клас належить до змінюваних класів і його можна знайти в просторі імен System.Text. Розглянемо клас StringBuilder докладніше.
3667. Робота з літерними величинами 532 KB
  Робота з літерними величинами Коли говорять про cтрічковий тип, то звичайно розрізняють тип, що представляє: окремі символи - тип char, рядок постійної довжини - масив символів, рядок змінної довжини - тип string. Символьний тип char, що представляє...
3668. Процедури і функції — методи класу 64 KB
  Процедури і функції — методи класу Історично першим способом структуризації програм в мовах програмування високого рівня було використання процедур і функцій — щодо самостійних фрагментів програм, оформлених особливим чином і забезпечених ...
3669. Файли і сериалізація об'єктів 160 KB
  NET Framework часто виникають дві в загальному випадку схожі завдання: зберегти (прочитати) вміст даних (файлу) і зберегти (прочитати) поточне полягання об'єкту у файлі або в таблиці бази даних. Не дивлячись на безперечну схожість вказаних завдань, в рамках...
3670. Робота з класами та файлами 1.27 MB
  Робота з файлами Клас Environment Клас Environment дозволяє одержати інформацію про оточення програми (поточний каталог, версія Windows і т.п.) через свої статичні члени. Приклад використання цього класу...
3671. Елементи автоматизації технологічних розрахунків 132 KB
  Елементи автоматизації технологічних розрахунків В модулі надано приклад математичних моделей, які використовуються при вирішення задач по розрахунку режимів різання. Завдання по темі: розробити і від тестувати програми , які реалізують наведена ...
3672. Алгоритми сортування в одновимірних масивах 42.5 KB
  Алгоритми сортування в одновимірних масивах Найпростіше завдання сортування полягає в упорядкуванні елементів масиву по зростанню або убуванню. Іншим завданням є впорядкування елементів масиву відповідно до деякого критерію. Звичайно як такий критер...
3673. Алгоритми пошуку в одновимірних масивах 40.5 KB
  Алгоритми пошуку в одновимірних масивах Алгоритми пошуку застосовуються для знаходження, наприклад, у масиві елемента з потрібними властивостями. Звичайно розрізняють постановки завдання пошуку для першого й останнього входження елемента. В усіх ниж...