28078

Экономический механизм охраны опс в нормативно-правовых актах

Доклад

Экология и защита окружающей среды

Платежи за загрязнение ОС – это один из важнейших экономических стимулов к уменьшению предприятиями негативного воздействия на ОС. Порядок исчисления и взимания платы за загрязнение ОС устанавливается законодательством РФ. Плата за загре ОС предусматривает два вида платежей: 1 за загр в пределах установленных лимитов; 2 загрязнение сверх устанх лимитов.

Русский

2013-08-20

3.39 KB

6 чел.

Экономический механизм охраны опс в нормативно-правовых актах.

Экономический механизм охраны ОС – совокупность экономических методов,

показателей и мер, применяемых к охране ОС. Выделяют 2 важнейшие функции

экономико-правового механизма: 1) функцию экономического обеспечения,

осуществляемую всеми экономическими мерами эколого-правового механизма; 2)

стимулирующую функцию, которая заключается в создании условий экономической

заинтересованности в выполнении экологического законодательства. Основные

требования в экономической области установлены в законе «Об охране ОС», где

сформулированы как общие требования той или иной экономической меры, так и

некоторые конкретные предписания. Важнейшее условие осуществления планов РПП и

охраны ОС – их адекватное финансирование. Закон «Об охране ос» прямо не указывает на

источники финансирования экологических программ, но финансирование идет за счет

средств гос-ва, субъектов РФ и муниципальных образований. Структура платежей,

порядок их исчисления и взимания регулируются природоресурсным законодательством и

другими нормативными актами. Зем кодекс устанавливает принцип платности

землевладения, постоянного и временного пользования земельными участками и их

аренды. Платежи за загрязнение ОС – это один из важнейших экономических стимулов к

уменьшению предприятиями негативного воздействия на ОС. Эта плата стимулирует

предприятия к усовершенствованию технологий, строительству очистных сооружений и

т.п. Порядок исчисления и взимания платы за загрязнение ОС устанавливается

законодательством РФ. Плата за загр-е ОС предусматривает два вида платежей: 1) за загр

в пределах установленных лимитов; 2) загрязнение сверх устан-х лимитов.  

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69066. Архітектура ADO.NET 351 KB
  На початку 1990 років існувало декілька постачальників баз даних, кожен з яких мав власний інтерфейс. Якщо застосуванню було необхідно підключатися до кількох джерел даних, для взаємодії з кожною з баз даних був необхідний нестандартний код.
69067. Основи технології ADO.NET. Автономні дані 269.5 KB
  Коли застосовується цей підхід, дані виключають будь-які операції з ними у сховище в момент їх вилучення. Код застосування повністю відстежує всі дії користувача, зберігання інформації та визначення того, коли нова команда повинна бути сгенерирована і виконана.
69068. Основи прив’язки даних 872.5 KB
  Прив’язка даних – це засіб, який дозволяє асоціювати джерело даних з елементом керування з метою автоматичного відображення даних у цьому елементі керування. Ключовою характеристикою прив’язки даних є її декларативний, а не програмний характер.
69069. Користувацькі елементи керування 263 KB
  Він охоплює елементи керування інкапсулює базові HTMLдескриптори і елементи керування що забезпечують багату високорівневу модель такі як календар TreeView і елементи керування даними. Але навіть самий багатий набір елементів керування не в змозі задовольнити потреби кожного розробника.
69070. Крос-платформне програмування 286.5 KB
  Крос-платформність (багатоплатформність) — можливість виконувати програмне забезпечення (ПЗ) без переписування його коду на різних апаратних платформах та під управлінням різних операційних систем (інакше кажучи, на платформах різних ОС).
69071. Компонентна ідеологія 210.54 KB
  Слід зазначити що однією з багатьох важливих переваг компонентноорієнтованого програмування КОП є можливість створення кросплатформного програмного забезпечення. В індустрії програмування технологічні нововведення приходять хвилями кожна з яких проявляється як мода на нові засоби...
69072. Методи створення компонентів. Розробка і збирання компонентів в середовищі MS .Net Framework 52.99 KB
  Офіційно про розробку нової технології було оголошено 13 січня 2000 року. В цей день керівництвом компанії була озвучена нова стратегія, яка отримала назву Next Generation Windows Services (скор. NGWS, укр. Нове покоління служб Windows).
69073. Короткий огляд мови C# 568.5 KB
  Весь виконуваний код C# повинен міститися у класі – у даному випадку класі Program. На відміну від мови C та аналогічних, у C# не можна об’явити глобальну функцію чи змінну. Клас Program міститься у просторі імен DemoApp. При створенні програми в Visual C# простір імен створюється автоматично.
69074. Огляд мови програмування С# (частина 2) Клас та структури 185.5 KB
  В рамках оголошення класу та структури описується безліч змінних різних типів набір данихчленів класу правила породження об’єктів-представників структур і класів їх основні властивості і методи застосування яких забезпечує вирішення задачі.