28096

Произведите декомпозицию информационной системы по ее описанию

Шпаргалка

Информатика, кибернетика и программирование

Доступ из сети LAN1 во внешний мир для порта 80НТТР ограничена по скорости до 128Кбит сек а из сети LAN2 – на всех портах кроме 21 до 64Кбит сек.10 LAN1 LAN2.

Украинкский

2013-08-20

144.43 KB

0 чел.

  1.  Произведите декомпозицию информационной системы по ее описанию.

В порту есть несколько доков, которые могут принимать корабли разного класса. Ведется учет кораблей которые входят или выходят из порта(дата, вид корабля, тоннаж, пункт назначения, судовладелец, время нахождения в порту, перевозимый груз). По каждому из кораблей выясняется причина стоянки(погрузка, отгрузка, ремонт). По каждому доку известно число мест(всего и сколько свободно), список кораблей, которые пребывают на якоре. Вход и выход из порта происходит с разрешения начальника порта.

  1.  

195.58.200.226

На рисунке показана структура локальной сети Intranet. Стрелкой показан маршрут, который ведет в глобальную сеть.  Необходимо построить таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов и содержание файлов конфигурации CBQ, при условии, что стоимость всех линий одинакова, а маршрутизация в сети построена для обеспечения нахождения самого короткого маршрута. Доступ из сети LAN1  во внешний мир для порта 80(НТТР) ограничена по скорости до 128Кбит/сек, а из сети LAN2 – на всех портах кроме 21, до 64Кбит/сек. Суммарная пропускная способность внешнего канала: 156Кбит/сек, заимствование не разрешается. Способ наименования сетевых интерфейсов выбрать самостоятельно

195.58.200.225

10.254.1.6

10.254.1.10

LAN1

LAN2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19825. Обмеження доступу до компонентів об’єкта (використання специфікатора const) 27.5 KB
  Обмеження доступу до компонентів об’єкта використання специфікатора const Член класу може бути оголошений не тільки відкритим public або закритим private але і захищеним protected. Окрім цього базовий клас у цілому може ус падковуватися з використанням специфікатора до...
19826. Організація зовнішнього доступу до локальних компонентів класу (специфікатор friend) 23.5 KB
  Організація зовнішнього доступу до локальних компонентів класу специфікатор friend. Технологія об'єктноорієнтованого програмування дає змогу організувати до ступ до закритих членів класу функціями які не є його членами. Для цього дос татньо оголосити ці функції др...
19827. Параметризовані класи (templates) 25 KB
  1.Параметризовані класи templates. Параметризовані класи це класи що можуть оперувати узагальненими типами. Ці класи генеруються подібно узагальненим функціям в період компіляції. Призначення і особливість параметризованих класів схожа структура класу з різними тип...
19828. Повні імена компонентів класу. Вкладені класи. Статичні компоненти класу 22 KB
  Повні імена компонентів класу. Вкладені класи. Статичні компоненти класу. Об'єктноорієнтований під до розроблення програмних продуктів побудова ний на такому понятті як класи. Клас визначає новий тип даних який задає фор мат об'єкта. Клас містить як дані так і коди ...
19830. Специфікація функцій, що обробляють виключення 24.5 KB
  Специфікація функцій що обробляють виключення Повернення функцією коду помилки є самим звичайним і широко застосовуваним методом. Однак цей метод має істотні недоліки. Поперше потрібно пам'ятати чисельні значення кодів помилок. Цю проблему можна обійти використовую...
19831. Основні поняття й терміни баз даних. Класифікація баз даних 18.48 KB
  База даних БД − це систематизоване сховище інформації. Телефонний довідник − прекрасний приклад базі даних. Спеціальне програмне забезпечення необхідне для використання та модифікації баз даних користувачем називається системою управління базами даних. Основні...
19832. Модель даних, типи моделей даних 16 KB
  Основою бази даних є модель даних фіксована система понять і правил для представлення даних структури стану і динаміки проблемної області в базі даних. У різний час послідовне застосування одержували ієрархічна мережна і реляційна моделі даних. У наш час усе більшого
19833. Реляційна модель даних 15.18 KB
  Реляційна модель даних У реляційній моделі даних об'єкти і взаємозв'язки між ними представляються за допомогою таблиць. Взаємозв'язки також подаються як об'єкти. Кожна таблиця представляє один об'єкт і складається з рядків і стовпців. Таблиця повинна мати первинний ключ ...