28097

Сформировать требования для приведенной в задании функции информационной системы

Шпаргалка

Информатика, кибернетика и программирование

Заявка включает следующую информацию: реквизиты покупателя текущую датувыставляется автоматически ожидаемая дата поставки условия поставки наименования мателопродукции и ГОССТАНДАРТ необходимое количество менеджер который принял заявкувыставляется автоматически по логину пользователя в системе. Заявка закрепляется за менеджером который ее принял. После заполнения заявка сохраняется в базе данных. Заявка которая была сохранена присваивается статус: принята.

Украинкский

2013-08-20

154.95 KB

0 чел.

  1.  Сформировать требования для приведенной в задании функции информационной системы.

Функция: «обработка заявки». Для заключение договора клиент подает на рассмотрение заявку на поставку металопродукции. Заявку на поставку металопродукции формирует менеджер фирмы со слов покупателя. Заявка включает следующую информацию: реквизиты покупателя, текущую дату(выставляется автоматически), ожидаемая дата поставки, условия поставки, наименования мателопродукции и ГОССТАНДАРТ, необходимое количество, менеджер который принял заявку(выставляется автоматически по логину пользователя в системе). Заявка закрепляется за менеджером который ее принял. После заполнения заявка сохраняется в базе данных. Заявка, которая была сохранена, присваивается статус: «принята». При необходимости начальник отдела может сменить менеджера, который отвечает за работу с заявкой. При отсутствии или недостачи заявка сохраняется в базе данных, но по ней нельзя составить договор. При заполнении заявки менеджер может предложить аналог необходимой продукции.

  1.  

194.184.55.2

На рисунке показана структура локальной сети Intranet. Стрелкой показан маршрут, ведущий в глобальную сеть. Все локальные линии связиFast Ethernet. Необходимо описать информацию про сетевые интерфейсы маршрутизаторов, таблицы маршрутизации и содержание файлов CBQ для ограничения выходного трафика таким образом. Весь трафик FTP(порт 21) и HTTP(порт 80) ограниченный 8Кбайт/сек для всех станций, кроме 192.168.1.12. весь трафик электронных новостей(порт 119) ограниченный 2Кбайт/сек для сети LAN1, включая станцию 192,168,1,12 и 3Кбайт/сек для сети LAN2, за исключением станции 192,168,1,150.

192.168.63.66

194.184.55.1

192.168.63.74

LAN1

LAN2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42483. Сигнали цифрового лінійного тракту ВОСПІ 281.5 KB
  Специфіка оптичного волокна як середовища для передачі сигналу також оптоелектронні компоненти передаючого і приймельного пристроїв накладають обмеження на параметри цифрового сигналу що поступає в лінійний тракт Волоконнооптичної системи передачі тому виникає необхідність перекодування вихідного двійкового цифрового потоку в погоджений з волоконнооптичним трактом лінійний сигнал. Код вибирається в залежності від конкретних умов передачі: виду вихідних повідомлень параметрів волоконнооптичної лінії звязку що...
42484. Моделювання та дослідження нерекурсивного фільтра на основі швидкого перетворення Фур’є 433 KB
  Львів 2011 Хід роботи 1. УВАГА Зберігання виконаної роботи проводити виключно командою Sve ll 3. Для виконання лабораторної роботи скопіювати фрагмент коду позначений коментарем 5лабораторна робота: Нерекурсивні фільтри на основі ШПФ в кінець програми після директиви endif. Вибрати пункт 5 та проаналізувати варіант виконання лабораторної роботи.
42486. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ МЕТАФОР ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 333.5 KB
  В процессе работы была подробно проанализирована метафора «Человек в стеклянном кубе», позволявшая отображать результаты запросов пользователей на реалистичной трехмерной модели человека. При этом, был найден удобный «манипулятор», который обеспечивает не только отображение статичных запросов пользователей, но и взаимодействие в реальном времени пользователя и интерфейса.
42488. Затухання цифрового лінійного тракту ВОСПІ 238 KB
  На магістральних ділянках ВОСП довжиною L коефіцієнт помилок не повинен перевищувати : Де М – нормоване значення р для гіпотетичної лінії передачі протяжністю 25000 км визначене в відповідності з рекомендацією МККТТ G. Для регенераційної ділянки довжиною Lр нормуюче значення коєфіцієнта помилок одного регенератора: Різниця між рівнями потужності оптичного сигналу дБ на виході передаючої частини Ри і на вході приймальної частини апаратури Р0мін при якій коєфіцієнт помилок регенерації сигналу в ПРОМ не...
42489. Моделювання та дослідження медіанного фільтра 488 KB
  Зберігання виконаної роботи проводити виключно командою Sve ll Для виконання лабораторної роботи скопіювати фрагмент коду позначений коментарем 6лабораторна робота: Медіанні фільтри в кінець програми після директиви endif. Вибрати пункт 6 та проаналізувати варіант виконання лабораторної роботи.
42490. Опис конструкції установки ТММ 33м 462.5 KB
  Гвинтові механізми служать для перетворення обертового руху гвинта в поступовий рух гайки. Залежно від характеру відносного руху гвинта та гайки розрізняють наступні типи гвинтових механізмів рис. Передаточне відношення гвинтового механізму умовно можна виразити відношенням кутової швидкості гвинта ω1 ведучої ланки до лінійної швидкості гайки відносно гвинта V2 веденої ланки: 1.1 де Рn=P n – хід гвинта; n – кількість заходів гвинта; P – крок гвинта.
42491. Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра 69.5 KB
  Искомое сопротивление в этом случае 6.1 где U − напряжение которое показывает вольтметр; U − напряжение на миллиамперметре; I − сила тока в цепи; R − сопротивление миллиамперметра. Чем больше неизвестное сопротивление Rx по сравнению с сопротивлением R тем точнее результат измерения. Если Rx R то сопротивлением R можно пренебречь и тогда 6.