28284

Место жительства, местопребывание и местонахождение: понятие, юридическое значение

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Место жительства местопребывание и местонахождение: понятие юридическое значение. кто законно находится на территории РФ имеет право выбирать место пребывания и жительства. Закон рассматривает как место пребывания гражданина гостиницу санаторий дом отдыха пансионат кемпинг туристскую базу больницу другое подобное учреждение а также жилое помещение не являющееся местом жительства гражданина в котором он проживает временно. К месту жительства относится: жилой дом квартира служебное жилое помещение специализированные дома...

Русский

2013-08-20

14.38 KB

16 чел.

19. Место жительства, местопребывание и местонахождение: понятие, юридическое значение.

кто законно находится на территории РФ, имеет право выбирать место пребывания и жительства. Закон рассматривает как место пребывания гражданина гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристскую базу, больницу, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина, в котором он проживает временно. К месту жительства относится: жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), аренды, либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  Местом жительства признается место, где гражданин проживает постоянно или преимущественно . Постоянное и преимущественное проживание предполагает, что гражданин всегда присутствует в определенном месте, хотя бы в тот или иной промежуток времени его там не было. Это правило распространяется как на совершеннолетних граждан, так и на несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Постоянное проживание означает, что в силу сложившихся условий гражданин обосновался в данном месте. Определение места жительства имеет значение для осуществления и защиты прав гражданина.  Граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ. Необходимость определения места жительства ни в коей мере не ограничивает гражданина в праве на свободное передвижение и свободу выбора места жительства, провозглашенном Законом РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан. РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ». Более того, в указанном Законе закреплена возможность судебной защиты данного права. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 20 Гражданского кодекса РФ).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6323. Теорія інформації та кодування як основа інформаційних технологій 87 KB
  Предмет дисципліни, її цілі та задачі. Порядок вивчення дисципліни, звітність. Навчально-методичні матеріали з дисципліни Сьогодні ми розпочинаємо вивчення навчальної дисципліни Теорія інформації та кодування. Дисципліна вивчаєть...
6324. Математичні моделі завад в каналах звязку. Поняття про модуляцію 243 KB
  Вступ В попередніх лекціях ми говорили про те, що забезпечення інформаційної безпеки пов'язане з комплексним рішенням трьох задач, пов'язаних із забезпеченням доступності, цілісності та конфіденційності інформації. Рішення таких зада...
6325. Цивільна оборона в сучасних умовах 59.5 KB
  Цивільна оборона в сучасних умовах План: Роль і місце Цивільної оборони в житті суспільства Визначення та основні завдання Цивільної оборони Організація і проведення рятувальних та інших необхідних робіт у районах лиха та осередк...
6326. Основні поняття та визначення ІТ 43 KB
  Основні поняття та визначення ІТ План Поняття про ІТ, інф.ресурси, інф. продукти, інф. послуги Оцінювання ефективності інформаційних технологій Специфіка реалізації інформаційних технологій. Поняття заощадження соціального ча...
6327. Виховна робота в Збройних Силах України 98.5 KB
  ВСТУП Виховна робота у військових підрозділах ЗС України організується і проводиться згідно з концепцією виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України, затвердженої Указом Президента України від 4 вересня 1998 року №981/98...
6328. Поняття адміністративного процесуального права та його місце у правовій системі України 119 KB
  Поняття адміністративного процесуального права та його місце у правовій системі України План: 1. Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет та методи адміністративного процесуального права. 2. Співвідношення адміністратив...
6329. Філософія її призначення, зміст і функції в суспільстві 52.05 KB
  Філософія її призначення, зміст і функції в суспільстві План: Філософія як слово. Предмет філософії. Функції філософії. Цінність філософії для особи і суспільства. Слово Філософія - грецького походження, буквально означає...
6330. Сучасна вища школа в освітній системі України 75 KB
  Сучасна вища школа в освітній системі України План Система освіти України, її структура Принципи діяльності освітніх закладів Характеристика вищої освіти України початку третього тисячоліття 1. Система освіти України, її структура ...
6331. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 81.48 KB
  Поняття, суть і завдання кримінального процесу ПЛАН: Вступ 1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу. 2. Завдання кримінального процесу. 3. Система стадій кримінального процесу. 4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гара...