28307

Субъекты и объекты гражданских правоотношений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Субъекты и объекты гражданских правоотношений Элементами гр. Субъекты гражданских правоотношений это те лица которые несут права и обязанности в правоотношении. В качестве субъектов гражданских правоотношений выступают граждане РФ иностранные граждане лица без гражданства юридические лица как российские так и иностранные. Особый субъект гражданских правоотношений государство и муниципальные образования.

Русский

2013-08-20

14.49 KB

0 чел.

11.Субъекты и объекты гражданских правоотношений

Элементами гр.правоотн.явл. его субъекты, объекты и содержание. Субъекты гражданских правоотношений - это те лица, которые несут права и обязанности в правоотношении. В качестве субъектов гражданских правоотношений выступают граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица (как российские, так и иностранные). Особый субъект гражданских правоотношений - государство и муниципальные образования. Способность лица иметь гражданские права и обязанности - это гражданская правоспособность. Содержание гражданских правоотношений составляют субъективные гражданские права и обязанности. Субъективное право как мера возможного поведения данного лица обеспечено законом и тем самым соответствующим поведением обязанных лиц. Субъективная обязанность - это необходимость определенного поведения субъектов права. Права и обязанности в правоотношении неразрывно связаны. Содержанием гр.правоотн. явл. Результатом комбинации трех правомочий. 1. Правомочия требования, представляющего собой возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей. 2. Правомочия на собственные действия возможность самостоятельного совершения субъектом фактических и юр.значимых действий. 3. Правомочия на защиту – возможность использования или требования использования государственно принудительных мер. Объект гражданского правоотношения можно определить как благо, по поводу которого субъекты вступают в правоотношения, или блага, на которые направлены права и обязанности с целью удовлетворения интереса управомоченного лица. Речь здесь идет о вещах, услугах, действиях, нематериальных благах, с помощью которых удовлетворяются интересы и потребности лиц. Произведения литературы, науки, искусства, изобретения, промышленные образцы, представляющие собой продукты творческой деятельности, выступают в качестве объектов авторских, изобретательских правоотношений. Наконец, объектом личных неимущественных правоотношений, не связанных с имущественными, могут быть такие личные неимущественные блага, как честь, достоинство, имя и т.п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3570. Синтаксис мови програмування C# 164.5 KB
  Синтаксис мови програмування C# У цьому розділі ми розглянемо основу будь-якої мови програмування — його здатність виконувати привласнення і порівняння за допомогою операторів. Ми побачимо, які оператори є в С# і яке їх старшинство, а потім заг...
3571. Введення в C#. Створення консольних додатків 1.45 MB
  Введення в C#. Створення консольних додатків Мова C# (вимовляється Си-Шарп) - це мова програмування від компанії Microsoft. Він входить у версію Visual Studio - Visual Studio.NET. Крім C# в Visual Studio.NET входять Visual Basic.NET й Visual C++. Од...
3572. Алгоритми роботи з цілими числами 54 KB
  Тип ціле число є основним для будь-якої алгоритмічної мови. Зв'язано це з тим, що вміст комірки пам'яті або регістра процесора можна розглядати як ціле число. Адреси елементів пам'яті також являють собою цілі числа, з їхньою допомогою записуються машинні команди й т.д...
3573. Алгоритми роботи з дійсними числами 89.5 KB
  Дійсні числа представляються в комп'ютері в так названої експонентної, або плаваючої, форми. Дійсне число r має вигляд
3574. Особистість вчителя в реалізації науково – методичного проекту для успішного розвитку творчої особистості учня 24.65 KB
  Особистість вчителя в реалізації науково – методичного проекту для успішного розвитку творчої особистості учня Як удосконалити себе як вчителя, як готувати учня до життя, яка особистість потрібна суспільству сьогодні та як вчити, виховувати. За...
3575. Наші друзі – дельфіни. Виконання композиції аквареллю з використанням нетрадиційних методів малювання. 49 KB
  Наші друзі – дельфіни. Виконання композиції аквареллю з використанням нетрадиційних методів малювання. Мета: учити спостерігати характерні риси тварин; формувати вміння вибирати формат, виконувати динамічну і статичну композиції, компонувати фі...
3576. Звук в. Позначення його буквою ве. Читання складів, слів, речень 43 KB
  Звук в. Позначення його буквою ве. Читання складів, слів, речень Мета: Ознайомити учнів з артикуляцією звука [в], позначенням його буквою «ве», вчити читати склади, слова з нею, удосконалювати навички складання речень та їх читання. Збагачувати слов...
3577. Закріплення букви і. Звуко-буквений аналіз слів. Читання речень 41.5 KB
  Закріплення букви «і». Звуко-буквений аналіз слів. Читання речень. Мета: Закріпити звукове значення букви «і», удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів, вміння читати склади, слова з буквою «і». Продовжувати вчити складати та читати речен...
3578. Цей день без куріння. Виховний захід 138.5 KB
  Показати негативний вплив куріння на стан здоров’я підлітків; формувати активну життєву позицію учнів, допомагати підліткам зробити правильний вибір відносно тютюнокуріння. Перший етап – цілеспрямування (постановка мети і задач). Вчи...