28343

Право частной собственности граждан

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Право частной собственности граждан. Субъектами частной собственности являются гражд. В собственности граждан может находиться любое имущество за исключением отдельных видов имущества кот в соответствии с законом не м. В собственности м.

Русский

2013-08-20

14.32 KB

4 чел.

62. Право частной собственности граждан.

Субъектами частной собственности являются гражд.и юр.лица. Граждане являются частными собственниками принадлежащего им имущества. В собственности граждан может находиться любое имущество за исключением отдельных видов имущества, кот в соответствии с законом не м. им принадлежать. В собственности м.находиться: земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, садовые участки, денежные средства, акции, облигации и др.ценные бумаги, средства массовой информации, предприятия, транспортные средства и иные средства производства, любое др.имущество производственного, потребительского, социального, культурного и иного назначения. Количество и стоимость имущества не ограничивается. Гражданин м.использовать имущество для предпринимательской деятельности без образования для этой цели юр.лица. Он м.осуществлять предпринимательскую деятельность используя свое имущество в качестве вклада в хоз.товарищества и общества, кооперативы и и иные предприятия. Гражданин вправе распоряжаться своим имуществом по разному: продавать, завещать, сдавать в аренду, совершать с ним иные сделки, не противоречащие закону. Одним из основных способов возникновения права собственности граждан являются гражданско-правовые договоры. Владея вещью собственник пользуется ею. Способы осуществления собственником правомочия распоряжения следующие: 1. Возмездная передача в собственность другого лица (договоры купли-продажы, мены) 2. Безвозмездная (договор дарения) 3. Передача имущества другому лицу для совершения с этим имуществомдействий в пользу собственника (переработка, хранение, перевозка) 4, передача в пользование и совершение по поводу вещи односторонних сделок (составление завещания).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53306. НІКОПОЛЬЩИНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 133 KB
  МЕТА: Проаналізувати події другої світової війни на Нікопольщині, удосконалювати навички самостійної роботи з додатковою літературою, картою, продовжити формувати вміння учнів, аналізувати, узагальнювати історичний матеріал, виховувати учнів у дусі патріотизму, гордості за бойові та ратні подвиги наших земляків.
53307. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов 22.39 KB
  Амортизация – это процесс систематического, ежемесячного переноса стоимости на себестоимость продукции либо за счет собственных источников и накопление амортизационного фонда для замены изношенных экземпляров.
53308. Український національний рух на території Польщі (20-30-і рр. ХХ ст.) 85 KB
  Метод Припущення на основі запропонованих слів Учитель перераховує кілька слів із біографії Дмитра Донцова ідеолога право радикального руху. Учитель. Що далі Учитель. Учитель вислуховує пари із похвалою але не каже схожі вони чи ні на те що має бути почути.
53309. Україна в роки Другої світової війна (1939 -1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.) 131.5 KB
  Виховувати почуття гордості до історичного минулого України. Доповніть текст: Приєднання Західної України та Західної Білорусії до СРСР розпочалося після вступу Червоної армії на територію Польщі. Закон про включення Західної України до складу СРСР і воззєднання її з Українською РСР було прийнято: а Верховними Радами СРСР та УРСР у листопаді 1939 р.; б Народними зборами Західної України у жовтні 1939 р.
53310. Московська держава 74.5 KB
  МЕТА: Ознайомити учнів із внутрішній та зовнішній політикою Івана IV. Вінчання Івана IV на царство. Судебник Івана IV. ТИП УРОКУ: комбінований СТРУКТУРА УРОКУ Організаційний момент Актуалізація Вивчення нового матеріалу ІванIV Грозний; Реформи царя Івана IV; Опричнина та її наслідки для розвитку Росії; Зовнішня політика Івана IV.
53311. Двомовне вивчення історії у 5 класі як засіб формування громадянської свідомості учнів 56.5 KB
  Методи та прийоми: інформаційно-повідомлюючий пояснювально-спонукальний частково пошуковий; бесіда колективна та самостійна робота з підручником атласом; практичне завдання в контурній карті; інтерактивні вправи дидактичні ігри. В низинах Дніпра за дніпровськими порогами пролягали безкрайні...
53313. Козацька Україна 290 KB
  Рубрика Секрети старого козака. lмпровізована сцена біля дошки яка містить елементи відтворення української хати мальованого образу козака українського орнаменту та квітів. Виходять учень та учениця в українських костюмах: Ученькозак: В сивусиву давнину Козаки йшли на війну Бо на рідну Україну Сунулися без упину Ляхи турки та татари Москалі та яничари. Ученицякозачка: Козаки скликають раду: Не буде ворогу пощади Вірні коні рвуться в битву Крешуть іскри зпід копита.
53314. Використання НІТ в адміністративно-господарській діяльності школи 143 KB
  Впровадження НІТ в адміністративно-господарську діяльність школи Напрямки: Організаційне забезпечення. Розвиток єдиного інформаційного простору школи. функціонування інформаційноуправлінської господарської системи закладу; розробка методики використання НІТ в учбовому процесі; застосування різних форм мотивація вчителів працівників школи до використання НІТ в навчальновиховному процесі атестація матеріальне заохочення тощо.