28344

Право собственности хозяйственных товариществ и обществ

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенными на доли учредителей уставным капиталом. товарищами или обществами в процессе его деятельности принадлежит ему на праве собственности. общества могут создаваться в форме акционерного общества общества с ограниченной или дополнительной ответственности. Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков общества лишь в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Русский

2013-08-20

14.59 KB

19 чел.

63. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ.

Хоз. товариществами и обществами признаются  коммерческие организации с разделенными на доли учредителей уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное  хоз. товарищами или обществами в процессе его деятельности  принадлежит ему на праве собственности. Хоз. товарищества  могут создаваться в  форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). Хоз. общества могут создаваться в форме  акционерного общества, общества с ограниченной или дополнительной ответственности. Полным товариществом  признается товарищество, участники которого в соответствии с дог. занимаются предпринимательской деятельностью от имени  товарищества.  Все участники  ПТ солидарно несут  субсидиарную отв. по обязательствам ПТ всем лично им принадлежащим имуществом.  Тов. На вере (коммандитное тов.) –это тов., в котором наряду с участниками,  осущ. от имени тов. предпринимательскую деятельность  и отвечающими по его обязат.  Своим имуществом, имеется 1 или  несколько  участников-вкладчиков (командистов), которые несут риск убытков лишь в пределах сумм своих вкладов и не  принимают  участия в осуществлении  тов. предприним. деятельности. ООО  признается учрежденное одним или несколькими  лицами общество, уставной капитал которого разделен  на доли определенных учред. док. размеров. Участники ООО не отвечают по его обязательствам  и несут риск убытков общества  лишь в пределах стоимости внесенных ими вкладов. ОДО  подобно полным товариществам, солидарно несут субсидиарную отв.  по обязательствам общества своим имуществом. Но в отличии от полного тов.  участники общества  отвечают в  одинаковом для всех кратном  к стоимости их вкладов размере, определенном учредительными док. АО. Уставной капитал АО  делится на число именных акций.  Участники АО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков  в пределах стоимости их акций. АО  подразделяется на ОАО и ЗАО. Различия между ОАО и ЗАО. Число учредителей ОАО  не ограничено, а число ЗАО  не может превышать 50. ОАО вправе проводить подписку на свои акции и их свободную продажу, его участники могут отчуждать свои акции без  согласия др. акционеров. Акции ЗАО напротив распределяются только  среди его учредителей  или иного заранее определенного круга лиц. ЗАО не вправе проводить  открытую подписку на выпускаемые им акции, а его акционеры  имеют преимущественное право на приобретение.  Минимальный уст. капитал  ОАО  должен составлять не менее 1000 кратной, а ЗАО – 100 кратной суммы минимального  размера  оплаты труда на дату регистрации общества.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55577. Буквы о и а в корне –кос- - -кас- 114 KB
  Оборудование: Доска презентация по теме словообразование презентация Сказка о двух братьях Кос и Кас раздаточный материал. Назовите основные способы образования слов в русском языке с примерами.
55578. Читання як спосіб іншомовної комунікації 38 KB
  Враховуючи ці особливості формування компетенції в читанні та той факт що читання поряд з усним мовленням є найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації пропоную у якості домашнього читання для учнів...
55579. РІЗНОМАНІТНІСТЬ УРОКІВ ЧИТАННЯ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 105.5 KB
  Всім давно відомо що знання фантазія логіка думки і міркувань любов до рідної мови уміння звязно логічно і образно розповідати виховуються читанням. Від учителя початкових класів в значній мірі залежить чи полюблять діти читання...
55580. Шляхи формування самостійного читача в системі позакласного читання 135 KB
  З читання як самостійної діяльності дитини у світі книг починається її самоосвіта самовиховання формування високих художніх смаків розвиток духовних сил. Читання практична діяльність.
55581. READING 104.5 KB
  God blessed the monastery when Ukraine became independent. In 1993 it was opened by the efforts of many people. Mother Superior Vira and nuns of the abode accepted the responsibility to restore the old monastery.
55582. В.Сухомлинський «Усмішка» 139.5 KB
  Що було найгловнішим в житті Сухомлинського Без роздумів він відповідав: любов до дітей. Читаймо казки Василя Сухомлинського ніжні і мудрі і вони будуть напувати нас чистою джерельною водою.
55583. Виразне читання в початкових класах 79 KB
  І цілком слушно, що одному з провідних предметів початкової ланки школи – читанню і розвитку мовлення приділяється велика увага. Бо що таке читання або уміння дитини читати? Це насамперед наявність інтересу до читання...
55584. ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 128.5 KB
  Розширити знання учнів про слова ввічливості; розвивати навики читання; Вправи на розвиток кута зору: вправи в таблицях дя кую про шу ви бачте про бачте добрий день Діти...
55585. Читання вибудовує долі 43 KB
  В історії розвитку людства читання завжди відігравало важливу роль. Але на жаль нині в українському суспільстві цінність читання знижується. Тож читання сьогодні є основою освіти й самоосвіти неперервною навичкою освіти людини протягом усього життя.