28346

Субъекты, объекты и содержание права гос. собственности

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

собственности. собственности и муницип. собственности является ее публичный характер. государственной собственности являются: РФ ее субъекты.

Русский

2013-08-20

13.58 KB

0 чел.

65. Субъекты, объекты и содержание  права гос. собственности.

Главной особенностью гос. собственности и муницип. собственности  является ее  публичный характер. Она призвана служить  обеспечению публично-правовых задач  и функций гос. и муницип. образований.  Субъектами пр.  государственной собственности являются: РФ,  ее субъекты. Объектами права  гос. собственности выступают: имущество, составляющее исключительную  собственность государства, недра, лесной фонд,  водные ресурсы, ресурсы континентального шельфа,  объекты культурно-исторического  наследия,  имущество гос. казны, объекты ядерной энергетики, и т.д..    Полномочия  государство осуществляет в основном путем  издания правовых актов.  РФ может  иметь на праве собственности любое имущество в том числе изъятое из оборота,  а субъекты РФ любое имущество  за исключением  имущества  отнесенного  к исключительной собственности РФ ( нефть, газ, ядерное оружие).  Существуют способы приобретения  пр. собственности  характерны только для государства:  - национализация, - конфискация, - реквизиция.  Специфический способ прекращения пр. собственности – приватизация.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57752. Неспокій хвиль морських. Симфонічні акварелі. Марина 43.5 KB
  Мета: закріпити знання про програмну музику, формувати уявлення про симфонічну картину та ескіз як про жанри симфонічної музики, знайомити з творчим портретом К. Дебюссі та І. Айвазовського; підвести дітей до висновку, що кожен митець використовує свої засоби виразності для власного відтворення морської стихії...
57753. Мозок. Векторна графіка, багатошарові зображення, керуванням розміщенням об’єктів за шарами 1.62 MB
  Яку функцію виконує головний мозок в організмі ссавців Які відділи має головний мозок ссавців До якої частини нервової системи належить головний мозок Що таке біла речовина Що таке сіра речовина Таким чином головний мозок - важлива частина людського організму.
57754. Выпаривательная установка 2.09 MB
  Приведено обоснование технологической схемы производства электролитических щелоков, предложена новизна к конструкции выпарного аппарата. Приведены теоретические основы процесса выпаривания, выполнены технологические расчеты производства...
57755. Види мутацій. Мутагени 304 KB
  Мета: освітня: розширити знання учнів про мутації та їх види ознайомити з основними мутагенними факторами та їх впливом на живі організми. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів...
57756. Населення світу. Природний і механічний рух населення 368.5 KB
  Мета: сформувати у учнів систему знань про чисельність, розміщення та склад населення планети; уявлення про відтворення населення, його типах, демографічних процесах в сучасному світі...
57757. Населення України 89.5 KB
  Актуалізація опорних знань та вмінь учнів План на мультимедійній дошці Кількість населення. Природний рух населення. Статевовікова структура населення.
57758. Запліднення. Будова насінини 52.5 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів із процесом запліднення у квіткових рослин; розкрити його біологічне значення; дослідним шляхом ознайомити із будовою насінини на прикладі пшениці і квасолі...
57759. Фізика і хімія - науки, що визначають сучасний науково – технічний прогрес 50.5 KB
  Мета уроку: розкрити величезне визначальне значення наук фізики та хімії в розв’язанні глобальних проблем сучасності: енергетичної, продовольчої, технічної, проблеми збереження миру в усьому світі...
57760. Робота з рухомою картою зоряного неба 149.5 KB
  Рухома карта складається з двох частин: рухомого диска (зоряної карти), який може обертатись навколо вісі, що проходить через його центр, і нерухомо розташованого над ним накладного круга.