28366

Охрана наследства и управление им

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В отношении наследственного имущества может быть осуществлена охрана от возможного посягательства иных лиц не имеющих право на получение данного имущества от возможного расхищения имущества и прочее в интересах наследников отказополучателей кредиторов а также и государства. Охрана наследственного имущества осуществляется посредством применения мер по охране имущества указанных в законе опись сдача имущества на хранение доверительное управление имуществом и др. Охрана наследственного имущества осуществляется нотариусом по месту...

Русский

2013-08-20

14.24 KB

14 чел.

85. Охрана наследства и управление им.

В отношении наследственного имущества может быть осуществлена охрана от возможного посягательства иных лиц, не имеющих право на получение данного имущества, от возможного расхищения имущества и прочее в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов, а также и государства. Охрана наследственного имущества осуществляется посредством применения мер по охране имущества, указанных в законе (опись, сдача имущества на хранение, доверительное управление имуществом и др.). Охрана наследственного имущества осуществляется нотариусом по месту открытия наследства, а также по местонахождению соответствующей части наследственного имущества. Право на охрану наследства имеет также и исполнитель завещания, если имеется завещание и в нем указан исполнитель. В данном случае охрана наследственного имущества осуществляется нотариусом, но с предварительного согласования с исполнителем завещания.  Основанием для принятия мер по охране наследственного имущества является подача заявления. Правом на подачу заявления обладают наследники, исполнитель завещания, органы местного самоуправления, органы опеки и попечительства, а также иные лица, действующие в интересах сохранения наследственного имущества. Меры по охране наследственного имущества должны быть предприняты нотариусом, исполнителем завещания, должностным лицом в течение трех дней со дня поступления заявления. Срок, в течение которого должны осуществляться меры по охране наследственного имущества, установлен в 6 месяцев, т. е. срок принятия наследства. Однако данный срок является процессуальным и его можно восстановить, если суд сочтет причину пропуска уважительной. В соответствии с данным положением и срок охраны наследственного имущества может быть продлен до 9 месяцев. Срок охраны наследственного имущества может быть также продлен в случае отказа наследника от принятого наследственного имущества. Нотариусу предоставляется право определения состава наследственного имущества путем подачи запросов в кредитные организации и иные юридические лица. На кредитные организации и юридические лица возлагается обязанность предоставления имеющейся у них информации. При этом не нарушается принцип банковской, коммерческой, государственной и иной тайны. Полученная информация нотариусом может быть оглашена только наследникам и исполнителю завещания. При разглашении тайны нотариус может быть привлечен к ответственности, которая предусмотрена положениями ГК РФ, Основами законодательства РФ о нотариате.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15504. Гетьман Іван Мазепа 15.69 KB
  І. Мазепа увійшов у політичне життя України в тяжку для неї годину. Яскравим свідченням цього є укладення ним з Росією €œКоломацьких Статей€ 1687 р.. Вони значно обмежували і навіть де в чому ліквідовували самостійну економічну соціальну та зовнішню політику Гетьманщини....
15505. Гетьман Петро Дорошенко 14.78 KB
  Петро Дорошенко обраний гетьманом 1665 р. був яскравим представником національнопатріотичних сил котрі намагалися зупинити руйнівні тенденції в суспільстві об’єднати українські землі в єдину соборну державу. Його діяльність розпочиналася в дуже несприятливій внутр...
15506. Городельська унія 12.44 KB
  Городе́льська унія 1413 угода між польським королем Владиславом ІІ Ягайлом та великим князем литовським Вітовтом укладена 2 жовтня 1413 року у місті Городлі на річці Західний Буг. Рішення угоди заперечуючи положення Кревської унії 1385 р. підтверджували існування Вели...
15507. Громадівський рух 23.27 KB
  Наприкінці 50х років XIX ст. в умовах лібералізації царського режиму відбувається відродження українського національного руху. Одним з центрів відродження стала столиця Російської імперії Петербург де мешкало чимало українців і куди після відбуття покарань дозволили по
15508. Два собори в Бересті 1596 27.26 KB
  Бересте́йська у́нія пол. Unia brzeska англ. Union of Brześć біл. Берасьцейская унія рос. Брестская уния рішення Київської митрополії Руської православної церкви на території Речі Посполитої розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом та об'єднатися з Апостольськ
15509. Держава Романовичів у 13-14 столітті 14.27 KB
  По смерті короля Данила Романовича ГалицькоВолинська держава незважаючи на деяку внутрішню децентралізацію в останній третині XIII ст. залишалася єдиною ще майже століття. З самого початку її формально очолював Василько Романович 1264 1269 котрого решта князів шанувала я
15510. Етапи становлення Київської Русі 13.37 KB
  В історії Київської держави можна виділити такі основні періоди: 1 882-972рр. від початку правління князя Олега до смерті князя Святослава період швидкого зростання Київської Русі За цей час було створено величезне господарське й політичне об'єднання. Князь Олег підк
15511. Создания территориальных условий, рационального использования и охраны земель при отводе земельного участка 36.39 KB
  Территориальное землеустройство это комплекс мероприятий по образованию новых упорядочивание и изменению существующих землевладений и землепользовании специальных фондов земель установлению границ и режим использования земель адмистративнотерритори
15512. Енеоліт на території України 13.19 KB
  Енеоліт на території України Наприкінці V на початку IV тис. до н.е. деякі племінні групи які жили на території України освоїли мідь усвідомивши її переваги перед традиційними матеріалами. Поява металевих виробів що мали сталі форми ознаменувала початок нової перехі