28367

Ответственность наследника по долгам наследодателя

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

эПри принятии наследства наследники могут быть уведомлены о том что наследуемое имущество обременено долгами т. Таким образом после получения наследуемого имущества наследники должны рассчитаться с возможными кредиторами. Наследники вместе несут солидарную ответственность по долгам наследодателя т. Оставшиеся наследники отвечают перед наследником рассчитавшимся с кредиторами как долевые должники.

Русский

2013-08-20

14.42 KB

30 чел.

86. ответственность наследника по долгам наследодателя. эПри принятии наследства наследники могут быть уведомлены о том, что наследуемое имущество обременено долгами, т. е. когда наследодатель является должником. Таким образом, после получения наследуемого имущества наследники должны рассчитаться с возможными кредиторами. Но на практике возникают случаи, когда наследодатель является кредитором, тогда право требовать удовлетворения кредиторских требований переходит в порядке наследования к наследникам. Наследники вместе несут солидарную ответственность по долгам наследодателя, т. е. кредитор (кредиторы) имеет право требовать удовлетворения кредиторских требований от одного наследника, который в свою очередь должен рассчитаться с кредитором. Необходимо отметить, что наследник будет отвечать по кредиторским требованиям только в пределах наследуемого имущества. Если наследуемого имущества одного наследника не хватает для удовлетворения кредиторских требований, то привлекается еще один наследник. После расчета с кредиторами, если наследуемого имущества хватило, наследник имеет право регрессного требования к другим наследникам, т. е. наследник имеет право требования возмещения выплаченных сумм за вычетом причитающейся доли на его имущество. Оставшиеся наследники отвечают перед наследником, рассчитавшимся с кредиторами, как долевые должники. В случаях приобретения наследственного имущества в порядке наследственной трансмиссии наследник отвечает по обязательствам того наследодателя, которому принадлежало данное имущество. Если умирают отец и сын одновременно, т. е. они являются коммориентами, то к наследованию будут призваны как наследники отца, так и наследники сына. То имущество, которое должно было перейти умершему сыну, не успевшему принять наследство, переходит в порядке наследственной трансмиссии к жене сына, т. е. к снохе отца. В данном случае она будет отвечать по обязательствам отца, но не мужа, так как имущество обременено обязательствами первоначального наследодателя. По обязательствам мужа жена будет отвечать имуществом, принадлежащим мужу, которое перешло ей в порядке наследования. Для удовлетворения своих требований кредиторы должны с момента открытия наследства предъявить свои требования в суд. ГК РФ устанавливается срок, в течение которого кредиторы могут предъявить свои требования – в течение срока давности. Согласно общим положениям ГК РФ срок давности – 3 года, если иное не предусмотрено специальными нормативными актами, а также данный срок не может быть прерван, приостановлен или восстановлен как по согласию всех наследников, так и в судебном порядке. Данное положение обусловлено нормами, закрепленными в ГК РФ, а именно замена сторон в обязательстве не является основанием для изменения срока давности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52148. Формування та розвиток критичного мислення під час розвязування рівнянь вищих ступенів, розвязки яких зводяться до розвязування квадратних рівнянь 413.5 KB
  Мета уроку : Навчити учнів застосовувати формули під час розвязування рівнянь вищих степенів. Очікувані результати : Навчити розуміти формули за якими розвязуються рівняння вищих степенів.
52149. Математична статистика та її методи 3.18 MB
  Тип уроку: узагальнення та систематизація знань умінь і навичок. Хід уроку І. Ключові питання проекту: Що таке математична статистика Для чого потрібна вона людям Готуючись до уроку ви за бажанням увійшли до однієї з груп. Формулювання теми мети завдань уроку Учитель: формулює тему уроку Досягти можна успіху тільки тоді коли є певна мета.
52150. Логічні операції та вирази 225.5 KB
  Вчитель математики: Розглянемо Поняття висловлення Основним поняттям математичної логіки є поняття просте висловлення Алгеброю логіки називають розділ математичної логіки який вивчає загальні властивості виразів складених із окремих висловлень. Такі речення називаються простими висловленнями. Наприклад: Число 8 ділиться на 2; Берлін столиця Франції; Перше висловлення є простим та істинним бо однозначно можна сказати що дійсно число 8 ділиться на 2.
52151. Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції 962.5 KB
  На початку року в 10 класі декілька годин відводиться на узагальнення і систематизацію знань учнів про функції здобутих в попередніх класах. Тема: Числові функції. Зростаючі і спадні парні і непарні функції.
52152. Повторення. Перетворення графіків квадратичної функції 186.5 KB
  Мета. Розвивати уміння учнів узагальнювати та систематизувати знання про перетворення графіків квадратичної функції. Розвивати спостережливість, прийоми аналізу та синтезу, вміння та навички групової роботи та роботи на комп’ютері. Узагальнити та закріпити поняття найпростіших перетворень графіків функцій через виконання конкретних завдань. Формувати соціальні компетенції: почуття єдності команди, відповідальне відношення до навчання.
52154. Організація алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal 483.5 KB
  Навчити вирішувати задачі по темі Організація розгалуження мовою Turbo Pаscаl. Активізувати знання по темі €œОрганізація розгалуження мовою Turbo Pаscаl для рішення задач по данній темі. Перевірка знання теорії по темі €œОрганізація алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pscl 7 хвилин IV.
52156. Програмування циклічних обчислень 64.5 KB
  Мета уроку: навчальна, навчитись практично застосовувати теоретичні відомості до розвязання задач; закріпити оформлення та запис на мові програмування; придбати практичні навички використання вказівок розгалуження та повторення при розв’язку задач;