28370

Вещные права юр.лиц. на хозяйствование с имуществом собственника

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

на хозяйствование с имуществом собственника.лиц на хозяйствование с имуществом собственника это 1. Они решают вопросы создания предприятия определения предмета и целей его деятельности его реаорганизации и ликвидации назначают директора осуществляют контроль за исполнением по назначению и сохранностью имущества право на получение части прибыли от использования имущ. Не вправе продавать недвижимое имущество сдавать его в аренду отдавать взалог вносить в качестве вклада в уставной капитал.

Русский

2013-08-20

13.89 KB

0 чел.

89. Вещные права юр.лиц. на хозяйствование с имуществом собственника.

Ограниченное вещное право юр.лиц на хозяйствование с имуществом собственника это – 1. Право хоз-венного ведения, 2. Право оперативного управления. Они составляют особую разновидность вещных прав. Субъектами м.б. только юр.лица предприятия и учреждения. Субъектами хоз-ого ведения м.б. госуд. И муницип. Унитарные предприятия. Они решают вопросы создания предприятия определения предмета и целей его деятельности, его реаорганизации и ликвидации, назначают директора осуществляют контроль  за исполнением по назначению и сохранностью имущества  право на получение части прибыли от использования имущ. Не вправе продавать недвижимое имущество, сдавать его в аренду отдавать взалог, вносить в качестве вклада в уставной капитал. Субъекты права  оперативного управления – казенные предприятия и учреждения. Они владеют, пользуются имущ.в пределах  установленных законом , в соответветствии с целями своей деятельности. Собственник имущ. Вправе изъять излишнее неиспользуемые или не по назначению используемое имущ.  И вправе распорядиться им по своему усмотрению. Право хоз.ведения и право оперативного управления имущ.собственника возникают у предприятия и учрежд.лишь с момента фактич.передачи имущ. Различия м/д правами хозяйственного ведения и операт.управления : в содержании и объеме правомочий кот их обладатели получают от собственника на закрепленное за ним имущ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68967. Масиви об’єктів, покажчики на об’єкти 55 KB
  В мові C++ масиви можуть складатися з об’єктів. З синтаксичної очки зору оголошення масиву об’єктів нічим не відрізняється від оголошення масиву вбудованого типу. Приклад програми, в якій використовується масив, який складається з трьох елементів.
68968. ПРОГНОЗУВАННЯ І ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ 176 KB
  Рандомізовані, контрольовані дослідження проведені Британською королівською колегією акушерів-гінекологів, переконливо довели, що плановий КР в порівнянні з плановими вагінальними пологами достовірно збільшує ризик гістеректомії
68969. Перевантаження операторів. Дружні операторні функції 31.5 KB
  Перевантаження операторів за допомогою дружніх функцій Створення операторної функціїчлена З перевантаженням функцій тісно зв’язаний механізм перевантаження операторів. Операторні функції створюються за допомогою ключового слова opertor.
68971. Віртуальні функції. Абстрактні класи 54 KB
  Кожне перевизначення віртуальної функції в похідному класі реалізує операції властиві лише даному класу. Покажчики на об’єкти базового класу можна використовувати для посилання на об’єкти похідних класів. Якщо покажчик на об’єкт базового класу встановлюється на об’єкт...
68972. Файли. Робота з файлами. Файловий ввід-вивід 58 KB
  Не дивлячись на те що система введення-виведення мови C++ в цілому є єдиним механізмом, система файлового введення-виведення має свої особливості. Частково це пояснюється тим, що на практиці найчастіше використовуються файли на жорсткому диску, можливості яких значно відрізняються від всіх інших пристроїв.
68973. Сортування масивів 30.5 KB
  Стан об’єкту цілком і повністю визначається станом елементів масиву. Для роботи з об’єктом можна використовувати інтерфейс що містить наступний набір операцій: розміщення масиву динамічної пам’яті ініціалізація масиву проглядання вивід значень елементів масиву сортування масиву різними способами...
68974. Алфавіт, ідентифікатори, службові слова 103 KB
  До специфікаторів типів відносяться: chr символьний; double дійсний з подвійною точністю з плаваючою крапкою; enum перелічуваний тип перелік визначення цілочисельних констант для кожної з яких вводяться ім’я і значення; floаt дійсний з плаваючою крапкою; int цілий; long цілий збільшеної довжини...