28406

Дипломатическое представительство (Diplomatic representation)

Доклад

Международные отношения

Численность персонала дипломатического представительства в принципе является компетенцией аккредитующего государства. Внутренняя структура дипломатического представительства установление соответствующих должностей и т. Персонал дипломатического представительства подразделяется на три категории: дипломатический административнотехнический и обслуживающий. Численность консульского персонала При отсутствии конкретной договоренности о численности консульского персонала государство пребывания может предложить чтобы численность...

Русский

2013-08-20

117.7 KB

2 чел.

 Дипломатическое   представительство  (Diplomatic representation) как институт  дипломатического  права - постоянный орган внешних сношений государства (посольство или миссия), находящийся на территории другого государства.  Дипломатическое   представительство  выступает от имени учредившего его государства по всем политическим и иным вопросам, возникающим во взаимоотношениях государств.

Численность персонала  дипломатического   представительства  в принципе является компетенцией аккредитующего государства. Венская конвенция 1961 года, правда, допускает возможность предложений со стороны принимающего государства относительно сокращения персонала иностранных  представительств . На практике такие случаи известны, но они, как правило, влекли за собой ухудшение отношений между соответствующими государствами.

Внутренняя структура  дипломатического   представительства , установление соответствующих должностей и т.д. определяются законодательством аккредитующего государства.

В большинстве государств существуют также  дипломатические  ранги, то есть служебные звания, присваиваемые  дипломатическим  работникам. Они, как и  дипломатические  должности, устанавливаются внутренним законодательством соответствующего государства.

Персонал  дипломатического   представительства  подразделяется на три категории:  дипломатический , административно-технический и обслуживающий.

-----------------------------------------------------------------------------------

консульское учреждение-венская 1963

Статья 20. Численность  консульского  персонала

При отсутствии конкретной договоренности о численности  консульского  персонала государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала не переходила за пределы, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в  консульском  округе, и потребности данного  консульского   учреждения 

---------------------------------------

представительства при междунар организ

конвенция 1975

Статья 13

                     Состав представительства

    Помимо главы представительства представительство может включать

дипломатический  персонал,  административно-технический  персонал  и

обслуживающий персонал.

                            Статья 14

             Численность персонала представительства

    Численность персонала представительства не должна  выходить  за

пределы,  которые  являются разумными и нормальными с учетом функций

Организации, потребностей данного представительства и обстоятельства

и условий, существующих в государстве пребывания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47781. КРАЇНОЗНАВСТВО (КРАЇНИ СНД). КУРС ЛЕКЦІЙ 1.08 MB
  Загарбання Московською державою нових територій підготувало грунт для проголошення Росії імперією що сталося у вересні 1721 р. Послідовне здійснення Петром І реформ і зумовлені ними успіхи як на фронтах Північної війни так і в придушенні внутрішнього опору призвели до суттєвих змін у зовнішньополітичній концепції Росії. Саме Катерина ІІ продовжила активну і наступальноагресивну зовнішньополітичну діяльність Росії. Наступним зовнішньополітичним успіхом Росії стало здобуття у союзі з Австрією перемоги у війні з Туреччиною 17871791 рр.
47782. Закономірності зовнішньої форми кристалів 83.5 KB
  Поняття про кристали. У сучасній техніці кристали широко використовуються у радіотехніці електроніці автоматиці телемеханіці оптиці. Сьогодні у промислових умовах вирощують штучні кристали алмаз кварц напвпровідникові матеріали германій кремній різноманітні сполуки.
47783. Теоретико-методологічні та історичні засади політології 815.5 KB
  у цьому ж коледжі створюється перша школа політичної науки що поклало початок активному формуванню в США системи політичних навчальних і наукових закладів.Моска публікує книгу Елементи політичної науки що дає підстави поширенню політичної науки у Європі з кінця ХІХ ст. Політика це форма суспільної діяльності спрямована на здобуття використання підтримку і повалення політичної влади реалізацію інтересів особи соціальних груп на різних рівнях інститутів політичної системи. Об'єктами політики є всі явища політичного і суспільного життя...
47784. Курс лекцій. Основи охорони праці 528 KB
  Предмет і задачі курсу Охорона праці Місце в системі наук. Правові і організаційні питання охорони праці. Система законодавчих актів з охорони праці.
47785. Основи психологічної практики (практична психологія). Курс лекцій 130.5 KB
  сихологічна практика, натомість сприяє збагаченню індивідуального досвіду, змінює рівень свідомості й характер потреб, впливає на вибір цінностей, ставлення до соціальних норм. Для цього спершу слід упредметнити (уречевити), об’єктивувати психологічний зміст суб’єкта (людини). І тут постають два шляхи для реалізації цього завдання...
47786. Основи технологій в галузях народного господарства. Курс лекцій 739 KB
  Виробничі системи створюють для виготовлення необхідної продукції. Основні переваги підвищення різноманітності та гнучкості виробництва на основі використання електродвигунів зростання якості продукції виробленої із сталі та інших метало продуктів стандартизація виробництва урбанізація. Основні переваги масове виробництво серійної продукції з використанням конверсійних технологій стандартизація виробництва розселення людей у приміських зонах. Засвоєння технологічних основ виробництва різних видів продукції стану базових галузей...
47788. Основи технологій в галузях народного господарства 2.92 MB
  Ливарне виробництво Загальні відомості про ливарне виробництво Способи виготовлення відливок Контроль якості відливокСутність ливарного виробництва полягає у виготовлення деталі або заготовки шляхом заливання рідкого металу в ливарну форму порожнина якої за розмірами і конфігурацією відповідає готовій деталі. Технології ливарного виробництва забезпечують можливість: виготовлення деталей різної форми різної маси...
47789. Психологія і педагогіка вищої школи: предмет, завдання, методи 734.5 KB
  Психологія вищої школи вивчає закономірності функціонування психіки студента як субєкта навчальнопрофесійної діяльності та закономірності науковопедагогічної діяльності викладача а також соціальнопсихологічні особливості професійнопедагогічного спілкування та взаємин викладачів і студентів. До найважливіших практичних завдань психології вищої школи в період реформування вищої освіти в Україні належать: розробка наукової психологометодичної бази для контролю за процесом повноцінністю змісту та умовами психічного розвитку студентів їх...