28411

Персона нон грата

Доклад

Международные отношения

persona non grata нежелательная персона нежелательное лицо Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 год принимающее государство может в любое время и без необходимости объяснения причины объявить любого члена дипломатического корпуса персоной нон грата даже до того как этот человек прибыл в страну. Обычно лицо объявленное персоной нон грата должно покинуть страну в противном случае государство может отказаться признавать это лицо членом дипломатической миссии. Объявление лица персоной нон...

Русский

2013-08-20

30 KB

7 чел.

Персона нон грата (лат. persona non grata — «нежелательная персона», «нежелательное лицо») 
Согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 год), принимающее государство может «в любое время и без необходимости объяснения причины» объявить любого члена дипломатического корпуса «персоной нон грата», даже до того, как этот человек прибыл в страну.
Обычно лицо, объявленное «персоной нон грата», должно покинуть страну, в противном случае государство «может отказаться признавать это лицо членом дипломатической миссии».
Дипломатический иммунитет защищает персонал дипмиссий от гражданского или уголовного преследования. Вне зависимости от ранга они обязаны уважать законы принимающего государства согласно статьям 41 и 42 Венской конвенции.
Объявление лица «персоной нон грата» может использоваться при подозрении его в шпионаже («деятельности, несовместимой со статусом») или как символ выражения недовольства.

(лат. persona non grata - нежелательное лицо) -  в дип практике лицо, которому отказано в агремане, а также дипломатический представитель или какой-либо другой иностранный дипломат,которого правительство страны пребывания объявило нежелательным.Персона нон грата
Персона нон грата (лат. persona non grata — нежелательное лицо), термин, используемый в дипломатической практике для обозначения лица, на назначение которого в качестве главы дипломатического представительства не дано согласия правительства страны, в которую его предполагали назначить.
П. н. г. считается также дипломатический представитель или любой др. дипломатический работник, который объявлен нежелательным правительством страны его пребывания.
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961, государство не обязано мотивировать своё решение об объявлении дипломата П. н. г. Аккредитующее государство по получении соответствующего уведомления должно отозвать своего дипломатического представителя.

 Персона нон грата

Персона нон грата (лат. persona non grata — нежелательное лицо), термин, используемый в дипломатической практике для обозначения лица, на назначение которого в качестве главы дипломатического представительства не дано согласия правительства страны, в которую его предполагали назначить. П. н. г. считается также дипломатический представитель или любой др. дипломатический работник, который объявлен нежелательным правительством страны его пребывания.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961, государство не обязано мотивировать своё решение об объявлении дипломата П. н. г. Аккредитующее государство по получении соответствующего уведомления должно отозвать своего дипломатического представителя.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65287. ФОРМУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ШАРІВ З УЛЬТРАДИСПЕРСНОЮ ЛИТОЮ СТРУКТУРОЮ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЯХ ПОВЕРХНЕВОЮ ПЛАЗМОВОЮ ОБРОБКОЮ 1.26 MB
  Проте останнім часом все більша увага дослідників приділяється розробці нових технологій поверхневої модифікації з отриманням шарів з ультратонкою литою структурою при оплавленні сталей і сплавів ВКДН.
65288. Експериментальне дослідження просторово-часових характеристик завад від морської поверхні й неоднорідностей тропосфери для оптимізації пристроїв обробки сигналів радіотехнічних систем 982 KB
  Проблема забезпечення безпечного судноводіння в умовах обмеженої видимості й у складних метеоумовах належить до однієї з найбільш затребуваних завдань сучасної навігації. При цьому використанню радіолокаційних засобів немає альтернатив, тому що виявлення...
65289. Швидкий пошук різноформатних даних в граничних режимах систем управління 845 KB
  Сучасний розвиток промисловості характеризується зростанням вимог до інформаційного забезпечення інтеґрованого організаційно-адміністративного управління на верхньому рівні ієрархії та жорсткими вимогами...
65290. Творчість Палладія Еленопольського в контексті формування ідеалів християнського життя: історико-соціальний аспект 208.5 KB
  Актуальність роботи зумовлюється і тим що дослідження процесу використання біблійних текстів у конструюванні християнського дискурсу за часів Пізньої Античності є відносно новими і нечастими; ця сфера історичних досліджень лише нині почала активно розвиватися в зарубіжній історіографії...
65291. ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТАЛУРГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 217 KB
  Необхідність підвищення рівня фахової компетентності майбутніх інженерівметалургів зумовлена інтенсивною модернізацією вітчизняного металургійного...
65292. Формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 538.5 KB
  Критерії: 1 мотиваційно-ціннісний 2 когнітивний 3 діяльнісний формування ціннісного ставлення до дослідницької діяльності; створення в технічному університеті професійнодослідницького середовища; забезпечення...
65293. Підвищення ефективності процесу електродугового наплавлення шляхом використання комбінованих магнітних полів 2.57 MB
  Встановлення особливостей впливу КМП на процеси утворення форми посилення валика та форми проплавлення основного металу при дуговому наплавленні під флюсом дасть можливість розробити рекомендації для вибору оптимальних параметрів...
65294. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 221.5 KB
  Нерозробленість даної проблеми наявні протиріччя обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: Формування загальнотехнічних знань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій.
65295. СУЇЦИДАЛЬНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-30-Х РР. ХХ СТ. (ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ) 165.5 KB
  Актуальність дослідження зумовлюється подальшим розвитком психоаналітичної інтерпретації в сучасному українському літературознавстві, що передбачає освоєння нової проблематики, якою є наразі суїцидальна образність.