28415

Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства

Доклад

Международные отношения

Привилегии lexprivus особые правовые преимущества льготы. Иммунитеты и привилегии предоставляются не для личных выгод а для обеспечения эффективного осуществления функций дипломатических представительств как органов представляющих государство. В Венской конвенции 1961 года дипломатические иммунитеты и привилегии подразделены на иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и личные иммунитеты и привилегии членов дипломатического персонала и их семей. К первой категории относятся: неприкосновенность помещений...

Русский

2013-08-20

28 KB

1 чел.

Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства.

Согласно международному праву, дипломатические представительства и их персонал наделены соответствующими иммунитетами и привилегиями.  Иммунитет (immunitas)  - независимость, неподверженность (изъятие из-под юрисдикции государства пребывания). Привилегии (lex-privus) – особые правовые преимущества, льготы. Иммунитеты и привилегии предоставляются не для личных выгод, а для обеспечения эффективного осуществления функций дипломатических представительств как органов, представляющих государство.

Кроме того, их юридическая природа обосновывается тем, что одно суверенное государство не может подчиняться власти другого, а дипломатическое представительство и его дипломатический персонал олицетворяют именно государство.

В Венской конвенции 1961 года дипломатические иммунитеты и привилегии подразделены на иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и личные иммунитеты и привилегии членов дипломатического персонала и их семей.

К первой категории относятся: неприкосновенность помещений дипломатического представительства, иммунитеты имущества и средств передвижения, корреспонденции и архивов; фискальный иммунитет; право на беспрепятственные сношения представительства со своим центром и другими представительствами своего государства; таможенные привилегии; протокольные привилегии.

Ко второй категории относятся: неприкосновенность личности, жилища; полный иммунитет от уголовной юрисдикции государства пребывания, а также от гражданской и административной юрисдикции в отношении исполнительных действий; фискальный иммунитет; таможенные привилегии; освобождение от личных повинностей. Допускаются три изъятия: можно предъявить судебный иск по поводу недвижимого имущества, которым дипломат или член его семьи владеет лично, иск по наследственному делу, в котором эти лица выступают в качестве наследников, и т.п., а также иск по поводу профессиональной или коммерческой деятельности, которой они занимаются в целях личной выгоды.

Дипломатический персонал имеет право свободно передвигаться по территории государства пребывания с учетом правил о закрытых зонах, если таковые установлены. Уведомительный порядок передвижения дипломатов, существующий в ряде стран, не противоречит указанному выше правилу.

Одним из наиболее распространенных видов связи дипломатического представительства со своим центром и другими представительствами своего государства является дипломатическая почта. Дипломатическая почта не подлежит ни вскрытию, ни задержанию. Венская конвенция 1961 года предусматривает доставку дипломатической почты дипломатическими курьерами (штатными и ad hoc) и бескурьерную (с помощью командира воздушного судна, который правами дипломатического курьера не пользуется). На практике бескурьерная доставка осуществляется также с помощью капитана морского судна и на основе соглашений между заинтересованными государствами через обычные каналы связи (почтовые ведомства). Во всех случаях, кроме последнего, дипломатическая почта пользуется абсолютной неприкосновенностью и не ограничена весом или количеством мест. Если условия этих соглашений нарушаются, дипломатическая почта может быть задержана и даже вскрыта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56146. Виховання соціальної компетентності учнів початкової школи 133.5 KB
  Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання мета якої формувати людину забезпечувати прогрес людського суспільства.
56147. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТА 131 KB
  Курс фізики за своїм змістом політехнічний, має професійну спрямованість. Фізика слугує теоретичною базою більшості галузей техніки, вона має широке та різноманітне застосування в людській діяльності.
56148. Роль спецкурсів у розвитку творчого потенціалу учнів 414.5 KB
  І кожний власну радість обирає Яка ізпоміж інших є гарніша Для мене все це вартості не має Людина від усіх багатств цінніша. Для мене ж це все не важливе Люблю тебе за те що є Думки корисливі і льстиві Я не поставлю над усе.
56149. ВІЧ і СНІД – проблема людства 721.5 KB
  Всесвітня організація охорони здоров′я розробила глобальну програму боротьби зі СНІДом. Серед медичних, профілактичних заходів передбачених цією програмою, велике значення бесід, тестування на цю актуальну тему.
56150. Які ми разом – на уроці, на перерві, під час відпочинку. Я і мої друзі 59.5 KB
  Мета: Виховувати дружні стосунки між учнями, співпереживання один одному. Формувати орієнтацію на вічні духовно-моральні цінності. Розвивати уміння спілкуватися, дотримуючись правил етикету.
56151. Як спілкуватися, долаючи відстань 51 KB
  На кінець уроку учні зможуть: пояснити особливості правил дистанційного спілкування використовувати уміння дистанційного спілкування письмового та електронного листування і телефонних розмов моделювати та розвязувати ситуації.
56153. Спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я» 35.5 KB
  Мета: сприяти залученню учнів та їх батьків до систематичних занять фізичною культурою і спортом; організувати рухове дозвілля, пропагувати заняття фізичними вправами як засіб активного відпочинку; зміцнювати здоров’я дітей...
56154. Sport 69.5 KB
  Good morning, my dear children. I am very glad and happy to see all of you today. Arrange the letters in the right order and you’ll get the topic of our lesson “ ROPST”. You are quite right! It’s sport.