28438

Множества. Описание типа множества. Операции над множествами. Примеры

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Операции над множествами пересечение множеств; результат содержит элементы общие для обоих множеств; например mset4mset6 содержит [2.5]; mset4mset5 пустое множество; объединение множеств результат содержит элементы первого множества дополненные недостающими элементами из второго множества: mset4mset5 содержит [0 1 2 3 4 5]; mset5mset6...

Русский

2013-08-20

33 KB

5 чел.

Тема 7. Множества. Описание типа множества. Операции над множествами. Примеры.

Множества представляют собой наборы логически связанных друг с другом объектов. Количество элементов во множестве может меняться в пределах от 0 до 256 (Множество, не содержащее элементов, называется пустым и обозначается []).

Ниже приводится общий вид описания типа множества:

TYPE <имя типа>= SET OF <базовый тип>;

где <имя типа> - правильный идентификатор, <базовый тип >- базовый тип элементов множества, в качестве которого может использоваться любой порядковый тип, кроме WORD, INTEGER, LONGINT.

Пример определения и задания множеств:

type

diap1=set of ‘0’..’9’;

diap2=set of 0..9;

var mset1, mset2, mset3: diap1;

mset4, mset5, mset6: diap2;

begin

mset1: =[‘1, ’3’, ’5’];

mset2: =[‘5’, ’3’, ’1’];

mset3: =[‘3’, ’5’];

mset4: =[0..2, 5];

mset5: =[3, 4];

mset6: =[2..7];

Операции над множествами

  1.  *- пересечение множеств; результат содержит элементы, общие для обоих множеств; например, mset4*mset6 содержит [2..5];

mset4*mset5- пустое множество;

  1.  + - объединение множеств, результат содержит элементы первого множества, дополненные недостающими элементами из второго множества:

mset4+mset5 содержит [0, 1, 2, 3, 4, 5];

mset5+mset6 содержит[2, 3, 4, 5, 6, 7];

  1.  - - разность множеств; результат содержит элементы из первого множества, которые не принадлежат второму множеству

mset6-mset5 содержит[2, 5, 6, 7];

mset4-mset5 содержит[0, 1, 2, 5];

  1.  = - проверка эквивалентности; возвращает TRUE, если оба множества эквивалентны. Два множества эквивалентны тогда и только тогда, когда

все их элементы одинаковы, причем порядок следования элементов во множестве безразличен.

mset1 и mset2 эквивалентны;

- проверка неэквивалентности; возвращает TRUE, если оба множества неэквивалентны;

5)<=- проверка вхождения; возвращает значение TRUE, если первое множество включено во второе;

mset3<=mset2;

>= -проверка вхождения возвращает TRUE, если второе множество включено в первое множество;

mset6>=mset5;

6)IN– проверка принадлежности; возвращает значение TRUE, если выражение имеет значение, принадлежащее множеству:

EL IN mset; где EL-выражение того же типа, что и базовый тип множества.

5 in mset6 возвращает TRUE.

2*3 in mset1 возвращает FALSE.

Дополнительно к этим процедурам можно использовать две процедуры:

1)INCLUDE- включает новый элемент во множество. Обращение к процедуре:

INCLUDE (S, I);

Здесь  S– множество, состоящее из элементов базового типа;

I-элемент типа, который необходимо включить во множество.

2)EXCLUDE- исключает элемент из множества.

Обращение : EXCLUDE (S, I);

Параметры обращения такие же, как у процедуры INCLUDE.

1осн.[108-112]

10доп.[81-83], 11доп.[322-338]

Контрольные вопросы

  1.  Какие типы операндов допустимы при выполнении операций над множествами?
  2.  Какие существуют особенности работы со множествами?
  3.  В каких пределах может меняться количество элементов, входящих в множество?
  4.  Какие два множества считаются эквивалентными?
  5.  Какие операции определены над множествами?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22589. Робочий час і його види 34.41 KB
  Згідно з діючим законодавством можна виділити такі види робочого часу: нормальна тривалість робочого часу; скорочений робочий час; неповний робочий час; нормований і ненормований робочий час; надурочний робочий час; нічний робочий час. 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Але підприємства і організації при укладанні колективного Договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу тобто менше 40 годин на тиждень.
22590. Екологічні права і обовязки громадян 18.98 KB
  Громадяни мають право брати участь в обговоренні проектів законодавчих актів матеріалів щодо розміщення будівництва і реконструкції об'єктів які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та внесення пропозицій до державних та господарських органів установ та організацій з цих питань. Кожен громадянин України має право на участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища раціонального і комплексного використання природних ресурсів. Громадяни можуть об'єднуватися у...
22591. Адміністративні правовідносини 57 KB
  Основні ознаки адміністративних правовідносин: вони виникають на основі адміністративноправових норм; характеризуються наявністю сторін що іменуються суб'єктами адміністративного права; за змістом включають в себе адміністративні права владного характеру і юридичні обов'язки; є видом суспільних відносин державних органів фізичних або юридичних осіборганізацій і спільностей; здійснення суб'єктивних прав або додержання юридичних обов'язків у правовідносинах контролюється і забезпечується державою; Групувати адміністративні правовідносини...
22592. Права та форми власності на землю 64 KB
  Земля в Україні може перебувати у приватній комунальній та державній власності. Суб'єкти права власності на землю. а громадяни та юридичні особи на землі приватної власності; б територіальні громади які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядуванні на землі комунальної власності; в держава яка реалізує це право через відповідні органи державної влади на землі державної власності.
22593. Цивільне - правові угоди та договори 33.93 KB
  Угоди укладають як юридичні так і фізичні особи. Угоди бувають односторонніми для виникнення такої угоди достатньо волевиявлення однієї сторони; двосторонніми для виникнення угоди необхідні зустрічні волевиявлення двох сторін; багатосторонніми для їх виникнення необхідне волевиявлення трьох і більше сторін. Деякі угоди можуть бути як платними такі безоплатними наприклад договір схову.
22594. Договір найму жилого приміщення 30.71 KB
  Договір найму жилого приміщення в будинках що належать громадянам на правах особистої власності укладається з власником будинку. Предметом договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду є окрема квартира чи інше ізольоване житлове приміщення а також одноквартирний жилий будинок. Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле приміщення яке хоча і є ізольованим але розмір якого менший від установленого для надання одній особі; частина кімнати або кімнат з'єднаних з іншою кімнатою...
22595. Контролер локальних дисків 63.5 KB
  Програмування контролера НГМД 765 і мікросхеми прямого доступу до пам'яті 8237. Мікросхема контролера НГМД 765 фірми NEC управляє мотором і головками накопичувача на дискетах і обробляє потоки даних що направляються в або з дискових секторів. Один контролер встановлений на платі адаптора дисків може обслуговувати до чотирьох НГМД. За винятком випадків пов'язаних із захистом від копіювання програмістам не доводиться програмувати мікросхему контролера НГМД напряму.
22596. Імітаційна модель процесора 97.5 KB
  Команда як послідовність деяких дій над даними виконується по тактам мікропрограма команди. Команда має вигляд: Код команди 1й операнд 2й операнд . Найчастіше результат команди заноситься за місцем першого операнда. Формат операндів закладається у формат команди.
22597. Визначення швидкодії обчислювальної системи 80 KB
  2; текстові операції – 0.2; файлові операції – 0.35; операції сортування – 0.15; текстові операції – 0.