28471

Метод найменшої вартості побудови початкового опорного плану

Доклад

Математика и математический анализ

Для даної задачі такою є клітинка А2В2 в яку записується найменше з чисел 220 230. У звуженому полі клітинок вибирається найменша вартість в клітинці А2В1 в яку записується min 10 150 =10. В цю клітинку записується min 280300=280 проставляється прочерк в А3В3 і біля запасів А1 записується залишок в 20 од. Далі заповнюється клітинка А1B4 з найменшою вартістю числом min 20 200=20 виставляються прочерки в клітинках А1В1 А1В2 і записується залишок потреб В4 в розмірі 180 од.

Украинкский

2013-08-20

17.79 KB

13 чел.

17.23.Метод найменшої вартості побудови початкового опорного плану передбачає на першому кроці вибір клітинки з найменшою вартістю перевезення одиниці вантажу (найменшого елемента матриці (cij)). Для даної задачі такою є клітинка А2В2, в яку записується найменше з чисел 220, 230. Олівцем виставляються прочерки в клітинках А1 В2, А3В2, виключаючи тим самим їх з наступного розгляду. Біля запасів А2, записуються залишки запасів в розмірі 10 од. У звуженому полі клітинок вибирається найменша вартість в клітинці А2В1 в яку записується min (10, 150) =10. В А2В3 та А2В4виставляються прочерки, бо запаси А2 вичерпані, а під потребами В1 записуються залишки потреб в розмірі 140 од. На наступному кроці серед клітинок, що залишилися незаповненими, вибирається А1 В3, в якій міститься найменша вартість. В цю клітинку записується min (280,300)=280, проставляється прочерк в А3В3 і біля запасів А1 записується залишок в 20 од. Далі заповнюється клітинка А1B4 з найменшою вартістю (числом min (20, 200)=20), виставляються прочерки в клітинках А1В1, А1В2, і записується залишок потреб В4 в розмірі 180 од. В підсумку залишаються тільки дві клітинки (А3В1, та А3В4), які не мають прочерка або чисел, що визначають величину перевезень. В першу з них (вартість менша) записуємо min (140, 320)=І40, а в другу – залишок запасів А3,. Остаточно отримаємо таблицю 3.Таблиця З

Зауважимо, що доцільно самостійно здійснювати кожен крок побудови опорного плану у власноруч намальованій транспортній сітці, а не користуючись вже готовою табл.З.Побудований опорний план методом найменшої вартості також невироджений. Знайдемо вартість перевезень згідно з ним:

Порівняння отриманих значень цільової функції на планах, побудованих різними методами, вказує на те, що опорний план, записаний в табл. З кращий (цільова функція мінімізується). Відмітимо, що можна навести багато прикладів ТЗ, в яких значення цільової функції на опорному плані, побудованому діагональним методом, е меншим, ніж на плані, побудованому методом найменшої вартості. Проте в середньому метод найменшої вартості дає краще наближення до оптимального плану в порівнянні із діагональним методом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13312. Исследование взаимосвязи содержания Я-концепция ребёнка с ДЦП с характером отношения родителей к болезни ребёнка 197.5 KB
  Очевидно, что семья играет важную роль в адаптации и интеграции ребенка в общество. Для гармоничного развития ребенка большое значение имеет и психологический микроклимат в семье. Семья, в которой живет «особый» ребенок, оказывается особой группой
13314. Дослідження характеристик регулюючих органів 1.41 MB
  Лабораторна робота №6 Тема: Дослідження характеристик регулюючих органів Мета: Навчитись вибирати регулюючі органи в залежності від вимог до системи управління 1.Вступ Автоматизація виробничих процесів створює певні технікоекономічні переваги у всіх галу
13315. Використання локальних регуляторів для управління моніторингу, контролю і аварійної сигналізації система при управлінні охолоджувальною технікою 1.9 MB
  Лабораторна робота № 8 Тема: Використання локальних регуляторів для управління моніторингу контролю і аварійної сигналізації система при управлінні охолоджувальною технікою. Мета: Навчитись працювати з локальними регуляторами для управління моніторингу контролю ...
13316. Визначення коефіцієнта лінійного розширення тіл методом Менделєєва 444 KB
  Лабораторна робота № 1 Визначення коефіцієнта лінійного розширення тіл методом Менделєєва. Мета роботи: аВивчення теплового розширення твердих тіл. бВизначення коефіцієнта лінійного розширення різних матеріалів методом Менделєєва. Прилади та матеріали: прил...
13317. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ МЕТОДОМ ВІДРИВУ КРАПЛІ 285 KB
  Лабораторна робота № 2 ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ МЕТОДОМ ВІДРИВУ КРАПЛІ. Мета роботи: а вивчення властивостей рідкого стану речовини; б експериментальне визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини та дослідження його залежності від
13318. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЕФІЦЇЄНТА ОБЄМНОГО РОЗШИРЕННЯ РІДИН 341.5 KB
  Лабораторна робота №З ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЕФІЦЇЄНТА ОБЄМНОГО РОЗШИРЕННЯ РІДИН Мета роботи: а визначення теплового розширення речовин; 2 дослідне визначення коефіцієнта обємного розширення. Прилади і матеріали: прилад Дюлонга і Пті; нагрівам; лаборат
13319. ВИЗНАЧЕНИМ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МЕТАЛІВ КАЛОРИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ 242 KB
  Лабораторна робота №4 ВИЗНАЧЕНИМ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МЕТАЛІВ КАЛОРИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ Мета роботи: а вивчення явища тепло переносу; б експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності. Прилади та матеріали: калориметрична установка ваги з ...
13320. ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ТЕПЛОТИ ПАРОУТВОРЕННЯ РІДИНИ 236 KB
  Лабораторна робота № 5 ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ТЕПЛОТИ ПАРОУТВОРЕННЯ РІДИНИ Мета роботи: а вивчення процесів пароутворення; б експериментальне визначення питомої теплоти пароутворення води при температурі кипіння. Прилади та матеріали: калориметр з мішалкою ки