28471

Метод найменшої вартості побудови початкового опорного плану

Доклад

Математика и математический анализ

Для даної задачі такою є клітинка А2В2 в яку записується найменше з чисел 220 230. У звуженому полі клітинок вибирається найменша вартість в клітинці А2В1 в яку записується min 10 150 =10. В цю клітинку записується min 280300=280 проставляється прочерк в А3В3 і біля запасів А1 записується залишок в 20 од. Далі заповнюється клітинка А1B4 з найменшою вартістю числом min 20 200=20 виставляються прочерки в клітинках А1В1 А1В2 і записується залишок потреб В4 в розмірі 180 од.

Украинкский

2013-08-20

17.79 KB

14 чел.

17.23.Метод найменшої вартості побудови початкового опорного плану передбачає на першому кроці вибір клітинки з найменшою вартістю перевезення одиниці вантажу (найменшого елемента матриці (cij)). Для даної задачі такою є клітинка А2В2, в яку записується найменше з чисел 220, 230. Олівцем виставляються прочерки в клітинках А1 В2, А3В2, виключаючи тим самим їх з наступного розгляду. Біля запасів А2, записуються залишки запасів в розмірі 10 од. У звуженому полі клітинок вибирається найменша вартість в клітинці А2В1 в яку записується min (10, 150) =10. В А2В3 та А2В4виставляються прочерки, бо запаси А2 вичерпані, а під потребами В1 записуються залишки потреб в розмірі 140 од. На наступному кроці серед клітинок, що залишилися незаповненими, вибирається А1 В3, в якій міститься найменша вартість. В цю клітинку записується min (280,300)=280, проставляється прочерк в А3В3 і біля запасів А1 записується залишок в 20 од. Далі заповнюється клітинка А1B4 з найменшою вартістю (числом min (20, 200)=20), виставляються прочерки в клітинках А1В1, А1В2, і записується залишок потреб В4 в розмірі 180 од. В підсумку залишаються тільки дві клітинки (А3В1, та А3В4), які не мають прочерка або чисел, що визначають величину перевезень. В першу з них (вартість менша) записуємо min (140, 320)=І40, а в другу – залишок запасів А3,. Остаточно отримаємо таблицю 3.Таблиця З

Зауважимо, що доцільно самостійно здійснювати кожен крок побудови опорного плану у власноруч намальованій транспортній сітці, а не користуючись вже готовою табл.З.Побудований опорний план методом найменшої вартості також невироджений. Знайдемо вартість перевезень згідно з ним:

Порівняння отриманих значень цільової функції на планах, побудованих різними методами, вказує на те, що опорний план, записаний в табл. З кращий (цільова функція мінімізується). Відмітимо, що можна навести багато прикладів ТЗ, в яких значення цільової функції на опорному плані, побудованому діагональним методом, е меншим, ніж на плані, побудованому методом найменшої вартості. Проте в середньому метод найменшої вартості дає краще наближення до оптимального плану в порівнянні із діагональним методом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12141. Исследование схемы управления электродвигателем постоян-ного тока на тиристерных преобразователях 668 KB
  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. Тема: Исследование схемы управления электродвигателем постоянного тока на тиристерных преобразователях. Цель работы: Изучение работы тиристорного преобразователя для электродвигателя постоянного тока с регулируемой частотой враще
12142. Исследование схем автоматического пуска электродвигателя в функции времени 324 KB
  Исследование схем автоматического пуска электродвигателя в функции времени. Цель работы: По принципиальной схеме составить монтажную схему собрать схему на действующем стенде включить в работу и изучить возможные варианты
12143. Снятие и построение нагрузочных диаграмм 477.5 KB
  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. Тема: Снятие и построение нагрузочных диаграмм. Цель работы: Изучение режимов работы электрических двигателей и получение опытных данных для построения нагрузочных диаграмм и поверка мощности приводного двигателя. План про
12144. Изучение принципиальной схемы управления электроприводом грузового лифта 175 KB
  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. Тема: Изучение принципиальной схемы управления электроприводом грузового лифта. Цель работы: Изучить работу принципиальной схемы управления электроприводом грузового лифта. Краткие теоретические сведения В различных отрасл
12145. Изучение схемы управления электроприводом вентиляционной системы. 374 KB
  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. Тема: Изучение схемы управления электроприводом вентиляционной системы. Цель работы: По принципиальной схеме составить монтажную схему. Собрать ее на действующем стенде включить в работу и изучить все возможные варианты. Вентиляц...
12146. Системы численных вычислений. Основы работы в среде Matlab. 906.42 KB
  Отчет по выполнению лабораторной работы № 26 Системы численных вычислений. Основы работы в среде Matlab. Цель работы: научиться проводить прямые вычисления и создавать Мфайлы в пакете автоматизации математических расчетов MATLAB.
12147. Системы численных вычислений. Основы работы в среде Octave и Scilab 1 MB
  Отчет по выполнению лабораторной работы №27 Системы численных вычислений. Основы работы в среде Octave и Scilab. Цель работы: научиться проводить прямые вычисления в пакетах автоматизации математических расчетов Octave и Scilab....
12149. Моделирование работы оптового склада 419 KB
  Лабораторная работа № 3 Моделирование работы оптового склада Задание Имеется rмалое предприятий каждое из которых выпускает продукцию отличную друг от друга. Есть потребители их m они торгуют в розницу ежедневно закупая товары с оптового склада. Потребит