28471

Метод найменшої вартості побудови початкового опорного плану

Доклад

Математика и математический анализ

Для даної задачі такою є клітинка А2В2 в яку записується найменше з чисел 220 230. У звуженому полі клітинок вибирається найменша вартість в клітинці А2В1 в яку записується min 10 150 =10. В цю клітинку записується min 280300=280 проставляється прочерк в А3В3 і біля запасів А1 записується залишок в 20 од. Далі заповнюється клітинка А1B4 з найменшою вартістю числом min 20 200=20 виставляються прочерки в клітинках А1В1 А1В2 і записується залишок потреб В4 в розмірі 180 од.

Украинкский

2013-08-20

17.79 KB

13 чел.

17.23.Метод найменшої вартості побудови початкового опорного плану передбачає на першому кроці вибір клітинки з найменшою вартістю перевезення одиниці вантажу (найменшого елемента матриці (cij)). Для даної задачі такою є клітинка А2В2, в яку записується найменше з чисел 220, 230. Олівцем виставляються прочерки в клітинках А1 В2, А3В2, виключаючи тим самим їх з наступного розгляду. Біля запасів А2, записуються залишки запасів в розмірі 10 од. У звуженому полі клітинок вибирається найменша вартість в клітинці А2В1 в яку записується min (10, 150) =10. В А2В3 та А2В4виставляються прочерки, бо запаси А2 вичерпані, а під потребами В1 записуються залишки потреб в розмірі 140 од. На наступному кроці серед клітинок, що залишилися незаповненими, вибирається А1 В3, в якій міститься найменша вартість. В цю клітинку записується min (280,300)=280, проставляється прочерк в А3В3 і біля запасів А1 записується залишок в 20 од. Далі заповнюється клітинка А1B4 з найменшою вартістю (числом min (20, 200)=20), виставляються прочерки в клітинках А1В1, А1В2, і записується залишок потреб В4 в розмірі 180 од. В підсумку залишаються тільки дві клітинки (А3В1, та А3В4), які не мають прочерка або чисел, що визначають величину перевезень. В першу з них (вартість менша) записуємо min (140, 320)=І40, а в другу – залишок запасів А3,. Остаточно отримаємо таблицю 3.Таблиця З

Зауважимо, що доцільно самостійно здійснювати кожен крок побудови опорного плану у власноруч намальованій транспортній сітці, а не користуючись вже готовою табл.З.Побудований опорний план методом найменшої вартості також невироджений. Знайдемо вартість перевезень згідно з ним:

Порівняння отриманих значень цільової функції на планах, побудованих різними методами, вказує на те, що опорний план, записаний в табл. З кращий (цільова функція мінімізується). Відмітимо, що можна навести багато прикладів ТЗ, в яких значення цільової функції на опорному плані, побудованому діагональним методом, е меншим, ніж на плані, побудованому методом найменшої вартості. Проте в середньому метод найменшої вартості дає краще наближення до оптимального плану в порівнянні із діагональним методом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18420. Организационная и функциональная структура АСУ. Методика формализации систем 61.5 KB
  Лекция 5. Организационная и функциональная структура АСУ. Методика формализации систем. Структура АСУ и ее анализ. Организация протекающих внутри системы информационных и управляющих процессов основана на принятой для этого внутренней структуре. При изучении хара
18421. Последовательность разработки автоматизированных систем 48.5 KB
  Лекция 6. Последовательность разработки автоматизированных систем. Разработка автоматизированных систем включает в себя проектирование внедрение опытную эксплуатацию и нормальную работу АСУ. Большой объем и известная сложность разработки и внедрения АСУ опр
18422. Технология проектирования автоматизированных систем 76 KB
  Лекция 7. Технология проектирования автоматизированных систем. Предпроектной стадия создания АСУ. Предпроектной стадии предшествует ознакомление организацииразработчика с объектом автоматизации и создание организационных предпосылок для начала работ по создан...
18423. Техническое обеспечение автоматизированных систем. Государственная система приборов и средств автоматизации (ГСП). Состав и структура ГСП, характеристика элементов ГСП 185.5 KB
  Лекция 8. Техническое обеспечение автоматизированных систем. Государственная система приборов и средств автоматизации ГСП. Состав и структура ГСП характеристика элементов ГСП. Техническое обеспечение автоматизированных систем. Техническое обеспечение АСУ опре...
18424. Классификация и общая характеристика средств получения информации 36.5 KB
  Лекция 9. Классификация и общая характеристика средств получения информации. Надежная и эффективная работа систем автоматизации в первую очередь определяется достоверностью получаемой об объекте управления информации. Получение в АСУТП точной своевременной полн...
18425. Измерительные преобразователи (датчики) 80 KB
  Лекция 10. Измерительные преобразователи датчики. Как Вам уже известно техническое средство для измерения той или иной величины включающее в себя конструктивную совокупность ряда измерительных преобразователей и размещенное непосредственно у объекта измерения...
18426. Классификация средств измерения давления. Общепромышленные измерительные преобразователи давления 116 KB
  Лекция 11. Классификация средств измерения давления. Общепромышленные измерительные преобразователи давления. Классификация средств измерения давления. Для прямого измерения давления жидкой или газообразной среды с отображением его значения непосредственно н...
18427. Автоматическое измерение расхода жидких и газообразных продуктов и сыпучих сред 237 KB
  Лекция 12. Автоматическое измерение расхода жидких и газообразных продуктов и сыпучих сред. Расход вещества характеризуется количеством вещества объемным или массовым проходящим через определенное сечение канала трубопровода потока водослива и т. д. в единицу вре