28471

Метод найменшої вартості побудови початкового опорного плану

Доклад

Математика и математический анализ

Для даної задачі такою є клітинка А2В2 в яку записується найменше з чисел 220 230. У звуженому полі клітинок вибирається найменша вартість в клітинці А2В1 в яку записується min 10 150 =10. В цю клітинку записується min 280300=280 проставляється прочерк в А3В3 і біля запасів А1 записується залишок в 20 од. Далі заповнюється клітинка А1B4 з найменшою вартістю числом min 20 200=20 виставляються прочерки в клітинках А1В1 А1В2 і записується залишок потреб В4 в розмірі 180 од.

Украинкский

2013-08-20

17.79 KB

13 чел.

17.23.Метод найменшої вартості побудови початкового опорного плану передбачає на першому кроці вибір клітинки з найменшою вартістю перевезення одиниці вантажу (найменшого елемента матриці (cij)). Для даної задачі такою є клітинка А2В2, в яку записується найменше з чисел 220, 230. Олівцем виставляються прочерки в клітинках А1 В2, А3В2, виключаючи тим самим їх з наступного розгляду. Біля запасів А2, записуються залишки запасів в розмірі 10 од. У звуженому полі клітинок вибирається найменша вартість в клітинці А2В1 в яку записується min (10, 150) =10. В А2В3 та А2В4виставляються прочерки, бо запаси А2 вичерпані, а під потребами В1 записуються залишки потреб в розмірі 140 од. На наступному кроці серед клітинок, що залишилися незаповненими, вибирається А1 В3, в якій міститься найменша вартість. В цю клітинку записується min (280,300)=280, проставляється прочерк в А3В3 і біля запасів А1 записується залишок в 20 од. Далі заповнюється клітинка А1B4 з найменшою вартістю (числом min (20, 200)=20), виставляються прочерки в клітинках А1В1, А1В2, і записується залишок потреб В4 в розмірі 180 од. В підсумку залишаються тільки дві клітинки (А3В1, та А3В4), які не мають прочерка або чисел, що визначають величину перевезень. В першу з них (вартість менша) записуємо min (140, 320)=І40, а в другу – залишок запасів А3,. Остаточно отримаємо таблицю 3.Таблиця З

Зауважимо, що доцільно самостійно здійснювати кожен крок побудови опорного плану у власноруч намальованій транспортній сітці, а не користуючись вже готовою табл.З.Побудований опорний план методом найменшої вартості також невироджений. Знайдемо вартість перевезень згідно з ним:

Порівняння отриманих значень цільової функції на планах, побудованих різними методами, вказує на те, що опорний план, записаний в табл. З кращий (цільова функція мінімізується). Відмітимо, що можна навести багато прикладів ТЗ, в яких значення цільової функції на опорному плані, побудованому діагональним методом, е меншим, ніж на плані, побудованому методом найменшої вартості. Проте в середньому метод найменшої вартості дає краще наближення до оптимального плану в порівнянні із діагональним методом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10475. Краткая теория PHP и введение в базы данных на примере Mysql 2.93 MB
  Краткая теория PHP и введение в базы данных на примере Mysql Введение Цель: Сайт с помощью PHP блоков можно собирать как конструктор и за счет блоков можно изменить любую информацию на сайте созданном с помощью PHP сразу на всех его страницах. Вся информация сайта
10476. Метан - найпростіша органічна сполука, його склад, електронна й структурна формули, тетраедрична будова молекули. Фізичні властивості, поширення в природі 806 KB
  Тема. Метан найпростіша органічна сполука його склад електронна й структурна формули тетраедрична будова молекули. Фізичні властивості поширення в природі Навчальна мета уроку: через систему пізнавальних завдань сформувати знання про склад будову метану його фіз
10477. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби 70.5 KB
  Тема: Мило його склад мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Мета: навчальна: сформувати уявлення про склад мила і мийних засобів їх мийну дію порівняти властивості мила і мийних засобів; закріпити знання про властивості карбонових кислот жирів естерів твердість води...
10478. Мій перший педагогічний досвід. Роздуми про мій перший урок 39 KB
  Мій перший педагогічний досвід. Роздуми про мій перший урок. 13.02.2009р. 10клас â€Насичені вуглеводні€. Прийшовши до школи я була дуже рада що мені випала можливість проводити уроки. Перед своїм першим уроком я готувалась два дні заздалегідь. Перше що було у моїй ...
10479. Місце елементів-металів у періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва та особливості будови їх атомів 57.5 KB
  Тема: Місце елементівметалів у періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва та особливості будови їх атомів. Металічний хімічний зв’язок. Загальні фізичні властивості металів. Навчальна мета: спираючись на знання періодичного закону та типи хімічних зв’яз...
10480. Насичені вуглеводні. Номенклатура 201 KB
  Дата: Тема: Урок залік з теми Насичені вуглеводні. Номенклатура.€ Тип уроку: урок застосування знань умінь та навичок. Навчальна мета: Конкретизувати та поглибити знання учнів з теми Насичені вуглеводніâ€. Навчити учнів застосовувати загальні зако...
10481. Семінар з теми Ненасичені вуглеводні етиленового ряду 177 KB
  Дата: Тема: Семінар з теми Ненасичені вуглеводні етиленового ряду Навчальна мета: Конкретизувати та поглибити знання учнів з теми Ненасичені вуглеводні етиленового рядуâ€; Навчити учнів застосовувати загальні закономірності для пояснення властивосте
10482. Ненасичені вуглеводні. Етилен як представник ненасичених вуглеводнів. Склад молекули, електронна та структурна формули, sp2-гібридизація електронів, σ- та π-звязки 63 KB
  Тема: Ненасичені вуглеводні. Етилен як представник ненасичених вуглеводнів. Склад молекули електронна та структурна формули sp2гібридизація електронів σ та πзв’язки. Навчальна мета: сформувати поняття про новий гомологічний ряд – алкени; ознайомити з новим видом гі...
10483. Ненасичені вуглеводні. Етилен як представник ненасичених вуглеводнів. Склад молекули, електронні та структурні формули, кратні звязки 64.5 KB
  Тема: Ненасичені вуглеводні. Етилен як представник ненасичених вуглеводнів. Склад молекули електронні та структурні формули кратні зв’язки. Гомологи етилену. Ізомерія карбонового скелету і положення кратного зв’язку. Номенклатура алкенів. Мета: навчальна: сформуват...