28504

Орієнтований перелік питань вступного інструктажу для учасників навчально – виховного процесу

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Орієнтований перелік питань вступного інструктажу для учасників навчально виховного процесу. Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником підприємства. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу який зберігається в службі охорони праці або в працівника що відповідає за проведення вступного інструктажу а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Украинкский

2013-08-20

11.54 KB

8 чел.

24. Орієнтований перелік питань вступного інструктажу для учасників навчально – виховного процесу.

Вступний інструктаж  проводиться в кабінеті охорони праці або  в приміщенні,  що спеціально для цього обладнане,  з використанням  сучасних технічних засобів  навчання,  навчальних  та  наочних  посібників за  програмою,  розробленою  службою  охорони  праці  з  урахуванням особливостей  виробництва.  Програма  та  тривалість  інструктажу затверджується  керівником  підприємства. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі  реєстрації вступного інструктажу , який зберігається в  службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення  вступного  інструктажу,  а  також  у документі про прийняття  працівника на роботу.

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться з:

1.усіма робітниками, які щойно працевлаштувалися (постійно або тимчасово) незалежно від їх освіти, стажу роботи за професією або посади;

2.працівниками, які перебувають у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі;

3. з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію підприємства;

4.учнями, вихованцями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

5.учнями, вихованцями та студентами в навчально-виховних закладах перед початком трудового та професійного навчання у лабораторіях, майстернях, на полігонах тощо.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50862. Нейронная сеть Хебба 66.5 KB
  Поскольку вектор (у1, у2) = (1, -1) равен вектору (t1, t2), то вычисления прекращаются, так как цель достигнута – нейрон правильно распознает заданные изображения. Задание 2. Обучить бинарный нейрон распознаванию изображений X1 и X2. При этом изображению X1 пусть соответствует выходной сигнал нейрона...
50866. Элементарный перцептрон Розенблатта 75 KB
  Выполнить обучение элементарного перцептрона с бинарными S- и А-нейронами и биполярным R-нейроном распознаванию изображений двух заданных букв на рецепторном поле из девяти элементов.
50867. Система Expert COMPonent for the Pascal-oriented tool 778.5 KB
  Целью данной работы является изучение инструментальной системы для построения экспертных приложений COMP-P, разработка набора правил в этой системе и создание исполняемого модуля «Программист» в Borland Delphi. Как заявляет разработчик ситема COMP-P Иванов Ю.К. Система COMP-P[ascal] (Expert COMPonent for the Pascal-oriented tool)
50868. Построение простейших экспертных систем 160 KB
  Составить программу, содержащую сведения о лучшей десятке книг. Данные для построения вывода: название, автор, год печати, название издательства, страна издания. В программе должна быть реализована возможность получения следующей информации: по порядковому номеру – автора, названия книги, страны издательства; все книги одного годы выпуска или одного издательства; все книги, изданные в одной стране.