28540

Теоретико-информационный подход к оценке криптостойкости шифров

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Начнем с описания модели вскрытия секретного ключа.Из этой модели в частности следует что сегодня надежными могут считаться симметричные алгоритмы с длиной ключа не менее 80 битов. необходимого для взлома симметричного алгоритма с различной длиной ключа. Тот факт что вычислительная мощность которая может быть привлечена к криптографической атаке за 10 лет выросла в 1000 раз означает необходимость увеличения за тот же промежуток времени минимального размера симметричного ключа и асимметричного ключа соответственно примерно на 10 и 20...

Русский

2013-08-20

50.63 KB

28 чел.

8        Теоретико-информационный подход к оценке криптостойкости шифров

 

Остановимся теперь на оценке криптостойкости сегодняшних криптографических алгоритмов. Начнем с описания модели вскрытия секретного ключа.

Закон Мура, в соответствии с которым вычислительная производительность микропроцессоров увеличивается в 2 раза каждые 18 месяцев или, что то же самое, в 100 раз каждые 10 лет.

Кроме атак, относящихся к классу Open Project, существуют атаки, принадлежащие классу Covert Project, суть которых состоит в том, что используются недоиспользованные циклы корпоративных вычислительных систем. Например, вычислительная мощность системы только одной компании Sun Microsystems составляет 100 000 MIPS.

Предполагается, что разумная оценка для времени, затрачиваемого на криптоатаку, — 1 год.
В таблице приведены доступные вычислительные мощности, выраженные в MY (1MY=MIPS*1 год).
Из этой модели, в частности, следует, что сегодня надежными могут считаться симметричные алгоритмы с длиной ключа не менее 80 битов. На вскрытие алгоритма DES, о котором говорилось выше, было потрачено 0,5 MY, что находится в хорошем соответствии с данными приведенной таблицы.

Другой подход к оценке криптостойкости сегодняшних алгоритмов шифрования приведен в книге Брюса Шнайера «Applied Cryptography». В книге приведены данные по затратам на создание компьютера (цены 1995 г.), необходимого для взлома симметричного алгоритма с различной длиной ключа. Некоторые из этих данных приведены в таблице.

Наконец, представляет несомненный интерес соответствие длин ключей симметричного алгоритма шифрования и алгоритма RSA при одинаковой криптостойкости алгоритмов.

Тот факт, что вычислительная мощность, которая может быть привлечена к криптографической атаке, за 10 лет выросла в 1000 раз, означает необходимость увеличения за тот же промежуток времени минимального размера симметричного ключа и асимметричного ключа, соответственно, примерно на 10 и 20 битов.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22572. Рефлекси спинного мозку 24 KB
  Це залежить від сили подразників їх просторової та часової взаємодії а також від стану нервових центрів спинного мозку. Нервові центри спинного мозку також необхідні для регуляції як соматичних так і вегетативних функцій.Нервові центри шийного відділу спинного мозку виявляють кооординуючий вплив на активність мотонейронів які інервують мязи згиначі і розгиначі нижчележачих відділів тіла.
22573. Довгастий мозок 31.5 KB
  Крім ядер черепномозкових нервів характерною особливістю структури заднього мозку є наявність у ньому потужної маси нервових елементів які не одержують аферентних волокон безпосередньо з периферичних джерел і не посилають рухових волокон на периферію.До надсегментарних структур відносять також ядра провід них шляхів які проходять крізь довгастий мозок до інших частин мозку. Цей відділ головного мозку розташований над спинним мозком і виконує дві основні функції рефлекторну і провіднико ву.
22574. Вароліїв міст 22 KB
  В основі варолієвого мосту проходять пірамідні шляхи між якими розташовуються власні нервові волокна варолієвого мосту котрі прямують у мозочок. З основи варолієвого мосту виходять нерви які зв'язують певні зони варолієвого мосту з відповідними зонами кори великих півкуль. У цьому ж відділі варолієвого мосту знаходяться й ядерні утворення: рухове ядро відвідного нерва частина ядра трійчастого нерва а на дні сільвієвого водогону розташовуються ядра блокового і окорухового нервів . У варолієвому мосту знаходяться ядра які беруть...
22575. Ретикулярна формація 31 KB
  Тому виділяють РФ довгастого мозку варолієвого мосту і середнього мозку. Разом з тим у функціональному відношенні у РФ різних відділів головного мозку є багато спільного і тому її можна розглядати як цілісний утвір. До нейронів РФ підходить багато колатералів від усіх специфічних висхідних проекційних шляхів які проходять крізь стовбурову частину мозку а також від низхідних шляхів що йдуть від вищих відділів мозку в тому числі від пірамідного тракту і нейронів мозочка.
22576. Мозочок 36.5 KB
  Оскільки основною функцією мозочка є координація рухів то він добре розвинутий у риб і птахів адже динаміка рухів у водному і повітряному середовищах вимагає чіткої праці м'язів для швидкого маневрування при літанні і плаванні. У амфібій і рептилій які пересуваються по замлі і мають як правило низько розташований центр тяжіння відбувається певна редукція мозочка. У людини з її вертикальним положенням тіла розміри і значення мозочка значо зростають. Взаємодія мозочка з іншими структурами мозку здійснюється за допомогою трьох пар ніжок.
22577. Порушення функціонування мозочка 27.5 KB
  Перш за все наслідки уражень мозочка залежать від еволюційного положення виду тварини. Видалення мозочка у амфібій рептилій і птахів викликає складніші розладнання рухової функції. У ссавців видалення мозочка крім вищезазначених симптомів порушення рівноваги і тонусу скелетної мускулатури призводить до розладнання регуляції також довільних рухів.
22578. Середній мозок 32 KB
  Об єм функцій середнього мозку різний у різних класів хребетних тварин. Цим середній мозок істотно відрізняється від заднього мозку функція якого приблизно однакова у всіх хребетних тварин і змінюється в процесі еволюції скоріш кількісно ніж якісно.Провідникова функція СМ визначаеться наявністтю в ньому висхідних і низхідних провідних шляхів багато з яких проходять через ніжки мозку.
22579. Проміжний мозок 35 KB
  У таламусі налічують до 40 різноманітних ядер об'єднаних у цілісний морфофункціональний комплекс який складним чином взаємодіє з неокортексом базальними гангліями і структурами лімбічної системи. Звичайно розрізняють шість груп ядер таламуса: передню ядра середньої лінії медіальну вентролате ральну задню і претектальну. Проекційні або перемикальні ядра відносяться до специфічних ядер які організовані за топічним принципом. Серед основних проекційних ядер таламуса слід виділити вентробазальне ядро яке є специфічним ядром...
22580. Базальні ганглії 30.5 KB
  Це свідчить про те що функції неостріатума не можна звести лише до регуляції рухів. Та все ж таки базальні ганглії перш за все пов'язані з регуляцією рухової функції організму особливо початку і припинення повільних рухів. Акінезія або дефіцит рухів. Цей симптом виявляється у скованості рухів нерухомій позі та маскоподібному обличчі з немигаючим виразом очей.