28568

Система электронной подписи Эль Гамаля (EGSA - ElGamal Signature Algorithm)

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Затем выбирается секретное число х и вычисляется открытый ключ для проверки подписи y=gxmod p Далее для подписи сообщения М вычисляется его хэшфункция т = hM. Выбирается случайное целое k:1 k p1 взаимно простое с р1 и вычисляется r=gkmod p. После этого с помощью расширенного алгоритма Евклида решается относительно s уравнение m=xrksmodp1. Получатель подписанного сообщения вычисляет хэшфункцию сообщения m=hM и проверяет выполнение равенства yrrs=gxrgks=gxrks=gmmod p.

Русский

2013-08-20

16.07 KB

32 чел.

1

  1.  Система электронной подписи Эль Гамаля (EGSA - ElGamal Signature Algorithm)

Очень часто бывает желательно, чтобы электронная цифровая подпись была разной, даже если дважды подписывается одно и то же сообщение. Для этого в процесс выработки ЭЦП необходимо внести элемент "случайности". Конкретный способ был предложен Эль-Гамалем аналогично тому, как это делается в системе шифрования, носящей его имя.

Выбирается большое простое число р и целое число g, являющееся примитивным элементом в Zp. Эти числа публикуются. Затем выбирается секретное число х и вычисляется открытый ключ для проверки подписи y=gx(mod p)

Далее для подписи сообщения М вычисляется его хэш-функция т = h(M). Выбирается случайное целое k:1<k<(p-1), взаимно простое с р–1, и вычисляется r=gk(mod p). После этого с помощью расширенного алгоритма       Евклида       решается       относительно       s       уравнение m=xr+ks(mod(p-1)). Подпись образует пара чисел (r,s). После выработки подписи значение k уничтожается.

Получатель подписанного сообщения вычисляет хэш-функцию сообщения m=h(M)  и       проверяет       выполнение       равенства yrrs=gxrgks=gxr+ks=gm(mod p). Корректность этого уравнения очевидна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55952. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВ В УКРАЇНІ 102 KB
  Відродження України неможливе без духовного відродження нації, а духовний прогрес народу неможливий без глибокого пізнання та освоєння народної моралі, культури мовлення. Лінгвісти стверджують, що ми не лише говоримо якоюсь мовою...
55953. УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА. ТРУДНОЩІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ З РОСІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 116 KB
  З історії розвитку мови права. Роль і місце мови в юриспруденції. Правове регулювання статусу української мови Українознавство. До питання мови в юриспруденції Держава і право.
55954. ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 108 KB
  Усі слова наявні у мові становлять лексику. Тобто майже всі слова можна поділити за їх значенням в однорідні групи з єдиним тематичним направленням. До активної лексики належать слова які широко й повсякденно вживаються. Це звичайні слова без яких не можливо висловити жодної розгорнутої думки.
55955. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МОВИ. ТИПОВІ ПОМИЛКИ У ТЕКСТІ ДОКУМЕНТА 50 KB
  Важливу роль у піднесенні мовної культури тексту документа відіграє стилістика як розділ лінгвістики що допомагає використовувати виражальні засоби мови у різних умовах спілкування відповідно до мети і змісту. Наприклад: українська мова в ході розслідування...