28584

Генерация случайных чисел с использованием аппаратных ДСЧ

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Практически интересным является вопрос о создании аппаратных ДСЧ генерирующих 01 последовательность как можно более близкую к последовательности получаемой по равновероятной биномиальной схеме. Проблема с использованием аппаратных ДСЧ заключается в необходимости наличия дополнительного изделия а это зачастую может быть трудно реализуемо. В тех случаях когда криптографические преобразования реализуются аппаратно эта проблема разрешима сегодня аппаратные ДСЧ реализованы в изделиях серии ГРИМ и КРИПТОН при этом правда ДСЧ последнего не...

Русский

2013-08-20

12.16 KB

4 чел.

33 Генерация случайных чисел с использованием аппаратных ДСЧ

Конечно, использование специального аппаратного датчика случайных чисел намного повышает статистические характеристики получаемой случайно последовательности. Более того в зависимости от того какие процессы реализованы в датчике, мы теоретически можем получать выходные последовательности с заранее заданным распределением. Практически интересным является  вопрос о создании аппаратных ДСЧ, генерирующих 0-1 последовательность как можно более близкую к последовательности получаемой по равновероятной биномиальной схеме. Проблема с использованием аппаратных ДСЧ заключается в необходимости наличия дополнительного изделия, а это зачастую может быть трудно реализуемо. В тех случаях, когда криптографические преобразования реализуются аппаратно, эта проблема разрешима, сегодня аппаратные ДСЧ реализованы в изделиях серии ГРИМ и КРИПТОН, при этом правда ДСЧ последнего не может быть исследован статистическими методами, т.к. очень низкая скорость работы ДСЧ не может позволить набрать необходимый объем выборки для проведения анализа.

С другой стороны при программной реализации криптографических алгоритмов аппаратные ДСЧ не всегда доступны. В связи с этим недавно было предложено несколько оригинальных решений, позволяющих использовать аппаратные ресурсы современных компьютеров для получения случайных чисел (сразу оговорюсь, видимо качество получаемых при этом случайных чисел ниже, чем у специально сконструированных ДСЧ, но вполне удовлетворительные для коммерческого и личного применения). Приведем один пример, практически каждый компьютер сегодня снабжен звуковой платой, позволяющей не только синтезировать звук, но и оцифровывать его, для генерации случайной последовательности необходим только микрофон, который подключается к соответствующему входу платы и программное обеспечение, осуществляющее прием оцифрованной речи с платы.

Практически, как показывает опыт, цифровые значения соответствующие оцифрованной речи можно при некоторых дополнительных преобразованиях использовать в качестве случайных чисел. Также можно использовать низковольтные источники питания, выход от которых подается на линейный вход звуковой платы, в этом случае также получаются качественные случайные числа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72947. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ 218.5 KB
  Для національної економіки участь в міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля– це торгівля однієї країни з іншими країнами, яка складається з вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) товарів і послуг.
72948. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ 116.49 KB
  Міжнародна міграція робочої сили виникла багато століть тому і, за минулий з тих пір час, перетерпіла серйозні зміни. Першим масовим переміщенням трудящих став цілеспрямований завезення рабів з Африки на американський континент, в результаті чого в 18-19 ст.
72949. Реструктуризація підприємств 6.12 MB
  Мета: сформувати у студентів знання щодо основ проведення реорганізації підприємства спрямованої на розукрупнення змісту реорганізаційної угоди. Реорганізація підприємств спрямована на їх розукрупнення поділ виділення До розукрупнення підприємства поділ виокремлення вдаються...
72950. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями 291 KB
  Розглянути особливості визначення вартості капіталу сформованого за рахунок різних джерел визначити суть фінансового лівериджу та принципи формування ефекту фінансового важеля розкрити основи оптимізації структури капіталу і фактори що на неї впливають розглянути особливості...
72951. Управління фінансовими ризиками 203.5 KB
  Економічна сутність фінансових ризиків. Основні види фінансових ризиків. Фактори які впливають на рівень фінансових ризиків. Фінансовий ризик є обєктивним явищем у функціонуванні будьякого підприємства; він супроводжує практично всі види фінансових операцій і всі напрями його фінансової діяльності.
72952. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності 162 KB
  Віднесення банку до категорії проблемних Національний банк України зобовязаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних за умови його відповідності хоча б одному з таких критеріїв: 1 банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків: щоденного розміру...
72953. Внітрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 356 KB
  Фінансове планування передбачає визначення: величини необхідних і реально можливих грошових ресурсів за джерелами їх формування і напрямами використання для здійснення операційної інвестиційної та інших видів діяльності; оптимальної структури капіталу за джерелами формування...
72954. Банкрутство і фінансова санація підприємств 389 KB
  До внутрішніх факторів банкрутства відносять: дефіцит власного оборотного капіталу; низький рівень техніки технології та організації виробництва; зниження ефективності використання виробничих ресурсів виробництва; створення наднормативних залишків; незадовільна платіжна дисципліна; недостатні обсяги...
72955. Визначення вартості грошей у часі та її використання 307.58 KB
  Управління прибутком підприємства розподіляється на дві важливі підсистеми: 1 управління формуванням прибутку; 2 управління розподілом прибутку. Виконання фінансовим менеджером підприємства основних завдань управління формуванням прибутку підприємства спрямоване на врахування таких особливостей...