28591

Институт профессиональных аудиторов

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Институт действует на основе следующих принципов: добровольное участие в Институте и выход из Института его членов; равенство всех членов Института; принятие решений органами Института с учетом интересов всех членов Института; саморегулирование; внутренний контроль; осуществление членами Института профессиональной деятельности в соответствии с принятыми Институтом правилами стандартами и иными формами регулирования профессиональной деятельности членов Института; соблюдение членами Института установленных Институтом этических норм; создание...

Русский

2013-08-20

27.5 KB

1 чел.

Институт профессиональных аудиторов

Институт является саморегулируемой организацией и учрежден для содействия в осуществлении профессиональной деятельности членов Института, а также достижения следующих основных целей Института:

осуществление саморегулирования и контроля профессиональной деятельности членов института;

представление и защита прав и законных интересов членов Института;

оказание членам Института информационной, методической, технической, правовой и иной помощи.

Институт действует на основе следующих принципов:

добровольное участие в Институте и выход из Института его членов;

равенство всех членов Института;

принятие решений органами Института с учетом интересов всех членов Института;

саморегулирование;

внутренний контроль;

осуществление членами Института профессиональной деятельности в соответствии с принятыми Институтом правилами (стандартами) и иными формами регулирования профессиональной деятельности членов Института;

соблюдение членами Института установленных Институтом этических норм;

создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности членов Института.

Предметом деятельности Института является:

Разработка и принятие правил (стандартов) профессиональной деятельности, профессиональной этики членов Института, иных форм (норм) регулирования профессиональной деятельности членов Института, контрольных процедур, осуществление контроля за их соблюдением;

Применение мер воздействия к членам Института – нарушителям правил (стандартов) и иных норм регулирования профессиональной деятельности членов Института, а также к членам Института, отказавшимся или препятствовавшим осуществлению Институтом контрольных процедур в соответствии с внутренними документами Института;

Консолидация мнения и координация деятельности членов Института по вопросам организации профессиональной деятельности;

Представление позиции и защита интересов членов Института в законодательных и исполнительных органах власти;

Развитие рынка аудиторских, бухгалтерских и консультационных услуг в Российской Федерации;

Проведение мероприятий по связи с общественностью, направленных на повышение престижа бухгалтерской профессии и аудиторской деятельности как вида бизнеса;

Предоставление информации о членах института всем заинтересованным лицам, за исключением сведений, являющихся коммерческой тайной, в случаях и порядке, предусмотренном внутренними документами Института;

Установление контактов и делового партнерства в отношениях между членами Института, руководителями и специалистами входящих с Институт организаций;

Содействие развитию международного сотрудничества, установлению деловых связей с зарубежными аудиторами и бухгалтерами, их профессиональными объединениями;

Участие в разработке проектов законодательных и правовых актов, нормативных документов, касающихся вопросов аудиторской деятельности и бухгалтерского учета в Российской Федерации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80281. ПРОЕКТУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПРИЛАДУ ДОСДІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 395 KB
  Усі середовища складаються з атомів і молекул. Молекули знаходяться у хаотичному русі. При великій кількості часток у системі (вуглеводневі енергоносії, гірські породи, водні середовища) нема змоги детально описати поведінку кожної окремої часточки. Однак загальні риси поведінки системи в цілому є опосередкованим відображенням руху окремих часточок
80282. Методи оцінки і аналізу тіньової економічної діяльності в сфері підприємництва 123.5 KB
  Однією з причин перманентної економічної кризи в якій перебуває Україна є безпрецедентні розміри тінізації та криміналізації її економіки. Необхідно виробити нові підходи у протидії тонізації та криміналізації економіки. Безпосередні фрагментарні дослідження іллегального сектору полягають у визначенні розмірів тіньової економіки у конкретному секторі наприклад у виробництві товарів і послуг у розрізі асортиментних позицій у обміні валюти з урахуванням кількості офіційних пунктів обміну банків туристичних агентств реального курсу...
80283. Удосконалення управління процесами детінізації економічної діяльності 140.5 KB
  Роль і функції держави у зниженні тіньової економічної діяльності в Україні. Механізми запобігання розвитку тіньової економічної діяльності у сфері фінансово грошових відносин. Основні принципи розроблення комплексу заходів запобіжного характеру спрямованих на зниження рівня тіньової економічної діяльності. Методологічні підходи до визначення послідовності реалізації заходів спрямованих на запобігання розвитку тіньової економіки.
80284. Особливості розвитку тіньової економіки в України 65.5 KB
  Тіньовий ринок тіньова економіка істотно впливають на всі сторони економічної діяльності на політичне і суспільне життя кожної країни. Вже на такому рівні вплив державно нерегульованих факторів стає настільки відчутним що суперечності між легальним і тіньовим секторами спостерігаються практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Труднощі які виникають в результаті внутрішньої неузгодженості регуляторноправового механізму та безсистемної беззмістовної зміни концептуальних орієнтирів розвитку економіки створюють необґрунтовані...
80285. Соціально-економічна сутність тіньової економічної діяльності 86.5 KB
  Соціальноекономічні причини виникнення та джерела походження тіньової економіки. Основні складові тіньової економіки. Класифікація форм і видів прояву тіньової економіки. Тому кожна держава розробляє стратегію форми і методи протистояння тіньовій економічній діяльності упроваджує механізми зниження її негативного впливу на розвиток національної економіки.
80286. Міжнародні організації з боротьби з легалізацією тіньових доходів 128.5 KB
  Створення структура і основні принципи діяльності Групи з розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей FTF. Група з розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей FTF застосувала до України контрзаходи і в кінці року ми були занесені в чорний список країн де відмиваються злочинні кошти. Основні міжнародні вимоги які необхідно враховувати при побудові національно системи боротьби з відмиванням грошей є такі: Адаптація Сорока рекомендацій FTF; Адаптація рекомендацій Базельського комітету Знай...
80287. Збитки від надзвичайних ситуацій та методи їх визначення 263.5 KB
  Класифікація збитків від наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Розрахунок збитків від різних видів наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
80288. Позабюджетна діяльність органів та підрозділів цивільного захисту 127.5 KB
  При укладанні договорів із субєктом обслуговування за узгодженням сторін обумовлюються особливості взаємодії обєкта з державною аварійно-рятувальною службою з питань надання необхідної інформації, доступу особового складу державної аварійно-рятувальної служби