2860

Сперма и ее состав

Доклад

Медицина и ветеринария

Сперма и ее состав. Сперма — смесь спермиев (половых клеток самца) и плазмы (сыворотки). Сыворотка спермы — секрет придатков семенников и придаточных половых желез (простатической, пузырьковидных, куперовых и уретральных). Сперма, выделенн...

Русский

2012-10-20

15.45 KB

26 чел.

Сперма и ее состав.

Сперма — смесь спермиев (половых клеток самца) и плазмы (сыворотки). Сыворотка спермы — секрет придатков семенников и придаточных половых желез (простатической, пузырьковидных, куперовых и уретральных). Сперма, выделенная самцом во время полового акта, называется эякулятом.

Особенности структуры половых органов и динамики коитуса обусловливают вариации как в величине эякулята, так и в его составе у самцов разных видов. У жеребца объем эякулята составляет в среднем 50—100 мл, максимально — 600 мл, у хряка — соответственно 200— 400 и 1000 мл, у барана — 1—2 и 3,5 мл, у быка —4—5 и 15мл, у кобеля —2 и 18 мл, у петуха —0,3 и 2 мл. Средний объем эякулята индюка 0,25—0,4 и гусака—0,1—1,3мл.

В зависимости от вида животных различна и концентрация спермиев. У животных с влагалищным типом осеменения концентрация спермиев в 5—10 раз выше, чем у животных с маточным типом осеменения. По химическому составу сперма относится к наиболее сложным жидкостям организма. Около 90—98 % ее массы составляет вода, 10—2 % — сухое в-во, около 60 % которого белок. Главные сост. части спермы — белки и липиды. В состав белка входят гаминокислоты, содержащие серу. Из липидов первое место занимает лецитин, содержащий значительное количество фосфора. Фосфор играет важную роль в биохимич процессах, происходящих в сперме. В секрете придатка преобладают соли калия, в секретах придаточных половых желез — натрия. В золе, составляющей около 1 % спермы, выявлены хлор, фосфор, кальций, магний, калий, натрий, железо, цинк и др.эл.

В сперме содержатся сложные органические соединения: лактацидоген, фосфаген, холестерин, мочевина, холин, лимонная кислота. От 3 до 10 % лимонной кислоты спермы вырабатывается придаточными половыми железами (преимущ. пузырьковидными) под влиянием мужского полового гормона. Соли лимонной кислоты (цитраты) — элементы буферной системы спермы, поэтому добавление к ней лимоннокислого натрия удлиняет переживаемость спермиев.

В сперме выявляются ферменты гиалуронидаза, пероксидаза, каталаза, трипсин, антитрипсин, амилаза, липаза и др. Концентрация ферментов в сперме животных разных видов сильно колеблется. В сперме найдены аскорбиновая кислота (витамин С), тиамин (BJ, рибофлавин (В2), ретинол (А) и др. Важное место в химическом составе спермы занимает сахар (особенно фруктоза), являющийся источником энергии спермиев. У животных разных видов различны не только общее количество сахара, но и его состав.

Для практики искусственного осеменения важно знать состав и свойства как спермиев, так и сыворотки, так как в настоящее время применяются настолько сильные степени разбавления спермы, что сыворотка фактически заменяется разбавителем.

Состав, количество и биологические свойства спермиев находятся в большой зависимости от условий существования производителя (кормление, уход, содержание, эксплуатация и др.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68277. ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ 144.5 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті наголошується на необхідності посилення уваги на освіті дітей з відхиленнями психофізичного розвитку забезпечення їхнього повноцінного життя соціального захисту створення умов для належної реабілітації.
68278. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 719 KB
  Стабілізація вітчизняної економіки та поступове збільшення економічного потенціалу держави безпосередньо пов’язані зі стабільним розвитком промисловості. Недосконала законодавча база, непропорційна система оподаткування, нерозвинена виробнича інфраструктура ззовні, а також неефективне...
68279. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень 517 KB
  Метою дисертаційної роботи є розробка моделей і методів інтелектуальної прискореної обробки напівтонових зображень які здатні аналізувати інформацію про розмір зображення та завантаженість потоків для рівномірного адаптивного розподілення завдань по потоках.
68280. Формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу 185 KB
  Прямим наслідком цього є поява та функціонування наднаціональної політичної системи Європейського Союзу ЄС яка тісно повязана з національними політичними системи основним джерелом її легітимності. Політичні партії є одними з важливих елементів політичної системи демократичного суспільства...
68281. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ ТАЙВАНЮ ЩОДО КНР 151.5 KB
  Зростання економічної й політичної могутності Китайської Народної Республіки КНР безперечно є однією з найважливіших ознак сучасних міжнародних відносин. Феномен зростання Китаю зокрема спричинює зміни в політиці Тайваню щодо КНР адже для Китайської Республіки КР на Тайвані політика щодо зростаючого...
68282. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 238.5 KB
  В умовах переходу економіки України до інноваційної моделі розвитку та постійного зростання інтелектуальної складової у кінцевій продукції найважливіших галузей національного господарства масштаби та якісний рівень обєктів інтелектуальної власності як обєктів майна субєктів господарювання...
68283. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ АРЄ 160.5 KB
  Оскільки АРЄ діє на міжнародній арені як передусім регіональна держава, для адекватного аналізу безпекових пріоритетів країни основну увагу необхідно зосереджувати саме на регіональному рівні зовнішньої політики Єгипту, де зосереджено основні безпекові інтереси, та звідки походить більшість загроз безпеці країни.
68284. Пряма та непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії 327 KB
  Відсутність комплексних досліджень стосовно зясування основних патогенетично обґрунтованих критеріїв застосування аутовени низхідної артерії коліна реваскуляризуючої остеоперфорації трансплантації кісткового мозку великогомілкової кістки при лікуванні хворих на хронічну...
68285. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ВНУТРІШНІХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРІВ 725.5 KB
  Створення сучасних високонадійних машин і систем вимагає застосування ефективних технологій механічної обробки деталей які забезпечують необхідну точність якість і продуктивність їх обробки.