2860

Сперма и ее состав

Доклад

Медицина и ветеринария

Сперма и ее состав. Сперма — смесь спермиев (половых клеток самца) и плазмы (сыворотки). Сыворотка спермы — секрет придатков семенников и придаточных половых желез (простатической, пузырьковидных, куперовых и уретральных). Сперма, выделенн...

Русский

2012-10-20

15.45 KB

26 чел.

Сперма и ее состав.

Сперма — смесь спермиев (половых клеток самца) и плазмы (сыворотки). Сыворотка спермы — секрет придатков семенников и придаточных половых желез (простатической, пузырьковидных, куперовых и уретральных). Сперма, выделенная самцом во время полового акта, называется эякулятом.

Особенности структуры половых органов и динамики коитуса обусловливают вариации как в величине эякулята, так и в его составе у самцов разных видов. У жеребца объем эякулята составляет в среднем 50—100 мл, максимально — 600 мл, у хряка — соответственно 200— 400 и 1000 мл, у барана — 1—2 и 3,5 мл, у быка —4—5 и 15мл, у кобеля —2 и 18 мл, у петуха —0,3 и 2 мл. Средний объем эякулята индюка 0,25—0,4 и гусака—0,1—1,3мл.

В зависимости от вида животных различна и концентрация спермиев. У животных с влагалищным типом осеменения концентрация спермиев в 5—10 раз выше, чем у животных с маточным типом осеменения. По химическому составу сперма относится к наиболее сложным жидкостям организма. Около 90—98 % ее массы составляет вода, 10—2 % — сухое в-во, около 60 % которого белок. Главные сост. части спермы — белки и липиды. В состав белка входят гаминокислоты, содержащие серу. Из липидов первое место занимает лецитин, содержащий значительное количество фосфора. Фосфор играет важную роль в биохимич процессах, происходящих в сперме. В секрете придатка преобладают соли калия, в секретах придаточных половых желез — натрия. В золе, составляющей около 1 % спермы, выявлены хлор, фосфор, кальций, магний, калий, натрий, железо, цинк и др.эл.

В сперме содержатся сложные органические соединения: лактацидоген, фосфаген, холестерин, мочевина, холин, лимонная кислота. От 3 до 10 % лимонной кислоты спермы вырабатывается придаточными половыми железами (преимущ. пузырьковидными) под влиянием мужского полового гормона. Соли лимонной кислоты (цитраты) — элементы буферной системы спермы, поэтому добавление к ней лимоннокислого натрия удлиняет переживаемость спермиев.

В сперме выявляются ферменты гиалуронидаза, пероксидаза, каталаза, трипсин, антитрипсин, амилаза, липаза и др. Концентрация ферментов в сперме животных разных видов сильно колеблется. В сперме найдены аскорбиновая кислота (витамин С), тиамин (BJ, рибофлавин (В2), ретинол (А) и др. Важное место в химическом составе спермы занимает сахар (особенно фруктоза), являющийся источником энергии спермиев. У животных разных видов различны не только общее количество сахара, но и его состав.

Для практики искусственного осеменения важно знать состав и свойства как спермиев, так и сыворотки, так как в настоящее время применяются настолько сильные степени разбавления спермы, что сыворотка фактически заменяется разбавителем.

Состав, количество и биологические свойства спермиев находятся в большой зависимости от условий существования производителя (кормление, уход, содержание, эксплуатация и др.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20494. Клітинні матриці. Дії над клітинними матрицями 49.5 KB
  Дана форма запису матриці має важливе теоретичне значення у лінійній алгебрі і при розв'язуванні систем диференціальних рівнянь. Наприклад матриця: Власними значеннями даної матриці A є λ = 1 2 4 4. Розмірність ядра матриці A − 4In дорівнює 1 отже A не допускає діагоналізації.
20497. Структурна природна мова 31 KB
  В наукових дослідженнях все більш вагоме місце посідають розробки що орієнтовані на опрацювання природномовної ПМ інформації бо остання визначається як узагальнена схема подання довільної інформації. Проте з іншого боку також відомо наскільки складною постає проблема обробки мовної інформації і прогрес у цій сфері однозначно пов'язується з рівнем формалізації опису природної мови. Здобувачем запропоновано формальну модель мови що визначає її системну організацію і яка закладається в основу сучасних технологій орієнтованих на...
20498. Таблиці та дерева рішень 38.5 KB
  Метод дерева рішень це один з методів автоматичного аналізу величезних масивів даних. Область використання методу дерева рішень можна об'єднати в три класи: опис даних: застосування дерева рішень дозволяє зберігати інформацію про вибірку даних в компактній і зручній для обробки формі що містить в собі точні описи об'єктів; класифікація: застосування дерева рішень дозволяє справитися із завданнями класифікації тобто відношення об'єктів до одного з описаних класів; регресія: якщо змінна має недостовірні значення то застосування дерева...
20499. Теорія реляційних баз даних. Основні терміни і означення. Нормалізація відношень 31 KB
  Реляційна база даних база даних основана на реляційній моделі даних. Інакше кажучи реляційна база даних це база даних яка сприймається користувачем як набір нормалізованих відношень різного ступеню. Метою нормалізації є усунення недоліків структури БД які призводять до шкідливої надмірності в даних яка в свою чергу потенційно призводить до різних аномалій і порушень цілісності даних.
20500. Трикутні матриці (верхня та нижня) і їх розклад на добуток двох трикутних 37 KB
  Трику́тна ма́триця матриця в якій всі елементи нижче або вище за головну діагональ рівні нулю. Верхньотрикутна матриця квадратна матриця в якій всі елементи нижче за головну діагональ дорівнюють нулю. Нижньотрикутна матриця квадратна матриця в якій всі елементи вище за головну діагональ дорівнюють нулю. Унітрикутна матриця верхня або нижня трикутна матриця в якій всі елементи на головній діагоналі дорівнюють одиниці.
20501. Форми, типи форм, обчислення в формах 33 KB
  Робота з формами може відбуватися в трьох режимах: у режимі Форми в режимі Таблиці в режимі констриктор. типи форм В Access можна створити форми наступних видів: форма в стовпець або повноекранна форма; стрічкова форма; таблична форма; форма головна підпорядкована; зведена таблиця; формадіаграма. Форма в стовпець є сукупністю певним чином розташованих полів введення з відповідними їм мітками і елементами управління.
20502. Маніпулювання даними, операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL 27.5 KB
  Маніпулювання даними операції над схемою бази даних за допомогою мови SQL Для маніпулювання данними виділяють такі групи команд SQL:Команди мови визначення даних DDL Data Definition Language. DDL Data Definition Language мова визначення даних це підмножина SQL що використовується для визначення та модифікації різних структур даних.До даної групи відносяться команди призначені для створення зміни та видалення різних об'єктів бази даних. Команди CREATE створення ALTER модифікація і DROP видалення мають...