28647

Предпосылки образования централизованного Российского государства

Доклад

История и СИД

Предпосылки: 1экономические к началу 14 в на Руси постепенно после татаромонг. 2 социальные к концу 14 в уже полностью стабилизировалась экая обстановка на Руси. задача Руси заключалась в необхти свергнуть татаромонг. Восстановление независимости Руси требовало всеобщего объединения против единого врага: монгол с юга Литвы и Шведов с запада.

Русский

2013-08-20

12.28 KB

7 чел.

16. Предпосылки образования централизованного Российского государства.

РЦГ сложилось в 14- нач. 16 вв. Предпосылки:

1)экономические – к началу 14 в на Руси постепенно после татаро-монг. нашествия возрождалась и развивалась хоз-ая жизнь, что явилось эк-ой базой борьбы за объединение и независимость. Восстанавливались города, жители возвращались в родные места, возделывали землю, занимались ремеслом, налаживали торговые связи.

2) социальные - к концу 14 в  уже полностью стабилизировалась эк-ая обстановка на Руси. На этом фоне развиваются поздние феодальные признаки, все более возрастает завис-ть крестьян от крупных земледельцев. Одновременное сопротивление крестьян также возрастает, что обнаруживает необходимость в сильной централизованной власти.

3) политические: а) внутренние – в 14-16 вв значительно возрастает и расширяется власть Моск. княжества. Развитие городов стало требовать упразднения многочисленных таможенных барьеров и политических границ. Нужна была централизация княжеской власти, а она требовала совершенствования аппарата управления: организации управления, суда, сбора податей, создания дорог, почтовой связи и т. п.; б) внешнеполитические – главная внешнеполит. задача Руси заключалась в необх-ти свергнуть татаро-монг. иго, кот-е тормозило развитие РГ. Восстановление независимости Руси требовало всеобщего объединения против единого врага: монгол – с юга, Литвы и Шведов – с запада. Одной из политич. предпосылок образования единого РГ стала уния православной церкви и католической западной церкви, подписанная византийско-константинопольским патриархом. Россия стала единовременно православным государством, объединяющим одновременно все княжества Руси.

Процесс образования единого РГ выразился а) в объединении территорий ранее независимых государств-княжеств в одно – Моск.; б) в изменении самого характера государственности, в преобразовании политической жизни общества.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12260. Галактикалар мен жұлдызды жүйелердің эволюциясы 577.5 KB
  Галактикалар мен жұлдызды жүйелердің эволюциясы Галактикалардың құрылымы мен пайда болуы туралы зерттейтін космологиямен ғылымымен қатар космогония грекше: гонейа туылу деген мағынаны білдіреді космостық денелер мен олардың жүйелерінің шығу тегі мен да...
12261. Ғалам эволюциясы идеясының қалыптасуы 44.5 KB
  Ғалам эволюциясы идеясының қалыптасуы Қазіргі таңда бүкіл ғалам эволюциясының идеясы жаратылыстанушы ғалымдардың арасында қарсылық тудырмай қабылдануда. Бірақ бұл жағдай бірден пайда бола салған жоқ. Кезкелген ұлы ғылыми идея секілді ол да ғылымда басты оры
12262. Ғалам эволюциясының моделі 51.5 KB
  Ғалам эволюциясының моделі 1922 жылы А.А.Фридман Эйнштейннің салыстырмалық теориясына сәйкес Әлемнің эволюциялық сипатын ашты. Бұдан кейін В.М.Слайфер галактикалардың көпшілігі өзінің өлшеген 41 ден 36 2000 км/с жылдамдықпен алыстап бара жатқандығын және тек бірнеше гал
12263. Жер планетасының эволюциясы 788.5 KB
  Жер планетасының эволюциясы Жерді Күн жүйесінің планетасы және аспан денесі ретінде қарастырсақ ол диск тәрізді айналып тұрған газды шаңды бұлттан 47 млрд жыл бұрын пайда болған. Қазіргі кезде осы бұлттың температурасына деген көзқарас бойынша зерттеушілердің бі
12264. Жұлдызды аспан көрінісінің жыл бойындағы өзгеруі 44.5 KB
  Жұлдызды аспан көрінісінің жыл бойындағы өзгеруі Координаттардың экваторлық жүйесі. Жер бетіндегі кез келген елді мекеннің географиялық координаталармен бір мәнді белгіленетіні сияқты шырақтардың аспан сферасындағы орны экваторлық координаттармен анықталады. Олар...
12265. Күн жүйесінің эволюциясы 45.5 KB
  Күн жүйесінің эволюциясы Біздің Құс Жолы атты спираль тәріздес галактикамыз шамамен 150 млрд жұлдыздан құралған оның өзінің ядросы мен бірнеше спираль тәріздес тармақтары бар. Оның мөлшері 100 мың жарық жылына тең. Біздің галактикамыздағы жұлдыздардың басым көп
12266. Планетадағы заттардың айналымы. Өзектілік қағидасы 38 KB
  Планетадағы заттардың айналымы. Өзектілік қағидасы Жердің затымен төмендегі негізгі үш түрлі ішкі процестер үнемі жүрген және қазір де орын алып отыр: 1. Біз атқылаған вулкандардан лава түрінде бақылайтын балқыған тау жыныстарының магмалардың ысты
12267. Шолпан планетасы 1.29 MB
  Шолпанның бетін Жерден оптикалық құралмен бақылау қиын өйткені ол бұлтқа оранған. Сондықтан ғаламшардың физикалық сипаттары радиометод және ғарыштық зерттеулермен алынған. Шолпанның массасы Жердің 0815 массасына тең ал оның радиусы R = 6050км немесе Жердің 0950 р
12268. Қазақстанның ауылшаруашылығы кешенінің даму бағыттары 423.5 KB
  Кіріспе Ел экономикасының қуаттылығы оның қазба байлықтары мен минералдық ресурстар базасының көлеміне емес алысты аңғаратын экономикалық реформалар стратегиясының бәсекелестікке қабілетті жоғарғы технологиялық тауар мен сапалы қызмет жасауға жағдай туғызуға...