28647

Предпосылки образования централизованного Российского государства

Доклад

История и СИД

Предпосылки: 1экономические – к началу 14 в на Руси постепенно после татаромонг. 2 социальные к концу 14 в уже полностью стабилизировалась экая обстановка на Руси. задача Руси заключалась в необхти свергнуть татаромонг. Восстановление независимости Руси требовало всеобщего объединения против единого врага: монгол – с юга Литвы и Шведов – с запада.

Русский

2013-08-20

12.28 KB

7 чел.

16. Предпосылки образования централизованного Российского государства.

РЦГ сложилось в 14- нач. 16 вв. Предпосылки:

1)экономические – к началу 14 в на Руси постепенно после татаро-монг. нашествия возрождалась и развивалась хоз-ая жизнь, что явилось эк-ой базой борьбы за объединение и независимость. Восстанавливались города, жители возвращались в родные места, возделывали землю, занимались ремеслом, налаживали торговые связи.

2) социальные - к концу 14 в  уже полностью стабилизировалась эк-ая обстановка на Руси. На этом фоне развиваются поздние феодальные признаки, все более возрастает завис-ть крестьян от крупных земледельцев. Одновременное сопротивление крестьян также возрастает, что обнаруживает необходимость в сильной централизованной власти.

3) политические: а) внутренние – в 14-16 вв значительно возрастает и расширяется власть Моск. княжества. Развитие городов стало требовать упразднения многочисленных таможенных барьеров и политических границ. Нужна была централизация княжеской власти, а она требовала совершенствования аппарата управления: организации управления, суда, сбора податей, создания дорог, почтовой связи и т. п.; б) внешнеполитические – главная внешнеполит. задача Руси заключалась в необх-ти свергнуть татаро-монг. иго, кот-е тормозило развитие РГ. Восстановление независимости Руси требовало всеобщего объединения против единого врага: монгол – с юга, Литвы и Шведов – с запада. Одной из политич. предпосылок образования единого РГ стала уния православной церкви и католической западной церкви, подписанная византийско-константинопольским патриархом. Россия стала единовременно православным государством, объединяющим одновременно все княжества Руси.

Процесс образования единого РГ выразился а) в объединении территорий ранее независимых государств-княжеств в одно – Моск.; б) в изменении самого характера государственности, в преобразовании политической жизни общества.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36613. ІНЖЕНЕРНА ГІДРАВЛІКА. Рух рідини в закритих руслах 752.5 KB
  Рух рідини в закритих руслах. Також в конспекті розглянуті питання виникнення гідравлічних опорів поняття гідравлічного удару витікання рідини через отвори та насадки вільні гідравлічні струмені. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ ІНЖЕНЕРНА ГІДРАВЛІКА Гідравліка це наука яка вивчає закони рівноваги і руху рідини а також взаємодію між рідиною і твердими тілами в стані спокою і щодо їх руху.
36614. ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ 762 KB
  ПРИЙОМИ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ. Створення одягу це мистецтво. Тому пластична композиція форми одягу вирішується не лініями і площинами а обємами і просторами певної конфігурації і величини.
36615. РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 584.5 KB
  Регіональне управління [конспект лекцій для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління призначений для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління складено на підставі відповідних нормативних вимог Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.
36616. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 217 KB
  Предмет і система трудового права Трудове право розглядається в 3 значеннях як галузь права як науку і як навчальну дисципліну. Предмет трудового права – це сукупність трудових та інших пов’язаних з ними суспільних відносин з приводу організації та здійснення найманої оплачуваної праці. Перша загальна частина до якої входять такі інститути: а поняття та предмет трудового права; б основні принципи трудового права; в джерела трудового права; г суб'єкти трудового права; ґ трудові правовідносини; д колективний договір; е правова...
36617. УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Механічне та теплове устаткування 12.46 MB
  Універсальні кухонні машини. Допоміжними елементами машини є засоби керування регулювання захисту сигналізації а також пристрої які забезпечують безпеку експлуатації. Ведуча ланка зєднується з приводом машини а ведена – з робочими органами. Такі машини називаються складними на відміну від простих машин з одним робочим органом.
36618. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 3.53 MB
  Об’єктноорієнтоване програмування це методологія програмування яка базується на поданні програми у вигляді сукупності об’єктів кожний із яких є реалізацією певного класу а класи утворюють ієрархію на принципах успадкування. кожний об’єкт є реалізацією певного класу; 3. Це обєкт класу який асоційований з системною консоллю і отже все те що буде передано в цей об'єкт за допомогою оператора буде виведено в консоль. Тема 15 Поняття класу.
36619. Цивільний захист. Курс лекцій 2.99 MB
  Розроблення найбільш доцільних заходів для захисту людей. Тема 4 : ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ НС Для захисту населення і персоналу підприємств передбачаються наступні заходи: Своєчасне оповіщення про погрозу НС або її виникнення. Використання засобів індивідуального захисту промислового або самостійного вироблення. Введення режимів радіаційного захисту на заражених територіях до початку евакуації.
36620. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 327.5 KB
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ для студентів 1 курсу напрямів підготовки Облік і аудит Конспект лекцій з української мови для студентів напрямів підготовки. Дидактична мета курсу: розширення знань про українську мову як національну мову українського народу виховання поваги до української літературної мови; набуття знань про особливості офіційноділового стилю класифікацію документів структуру тексту документа вимоги до складання й оформлення ділових...
36621. Суть залізобетону. Матеріали для залізобетонних конструкцій 18 MB
  Суть залізобетону Бетон це штучний кам’яний матеріал який добре протистоїть стисканню і значно гірше розтяганню. Залізобетоном називають штучний композитний будівельний матеріал що складається з бетону та сталевої арматури які працюють разом. Елементи під навантаженням: а бетонна балка; б залізобетонна балка; в залізобетонна колона Армування бетонної балки дає можливість використовувати міцність сталевої арматури на розтягання і міцність бетону на стискання. Армування стиснутого бетону підвищує також надійність залізобетонних...