28668

Суд и судебный процесс в Древнерусском государстве

Доклад

История и СИД

В случае отказа или невозможности это сделать – вина последнего считается доказанной; 2 свод очная ставка; 3 гонение следа поиск доказательств и преступника следование по следам. Предусматривалась определенная система доказательств которая состояла из свидетельских показаний вещественных доказательств ордалий. В некоторых случаях имели доказательственное значение внешние признаки и вещественные доказательства. Имелась и система формальных доказательств ордалии.

Русский

2013-08-20

12.11 KB

89 чел.

7. Суд и судебный процесс в Древнерусском государстве.

Специальных судебных органов не существовало, их функции выполнялись представителями администрации. Однако имелись специальные должностные лица, помогавшие в осуществлении правосудия, например вирники. Судебные функции осуществляли церковные органы, действовал также вотчинный суд.

Юридическая техника была неразвитая, а многих понятий не существовало, в т.ч. понятия «телесные повреждения» (в др-ти «отсечение руки», «отсечение ноги» и др.). Очень часто применялся прием аналогии, поскольку не было статей подробно описывающих многие преступления.

И по уголовным, и по гражданским делам применялся состязательный процесс, при котором обе стороны равноправны; обе стороны в процессе даже назывались истцами. При этом не было достаточно четкого разграничения между уголовным и гражданским процессом.

Судебный процесс начинается только по инициативе истца и делится на три этапа:

1) «заклич» - публичное объявление о совершенном П (человек являлся на торговую площадь и заявлял о пропаже своей вещи, характеризует ее признаки. Обнаружив эту вещь сообщает о своем подозрении в том, что она украдена у него, ее нынешнему владельцу и предлагает пойти ему на «свод», т.е. к тому лицу, у кот-го он ее взял и т.д. В случае отказа или невозможности это сделать – вина последнего считается доказанной);

2) «свод» - очная ставка;

3) «гонение следа» - поиск доказательств и преступника (следование по следам).

Предусматривалась определенная система доказательств, которая состояла из свидетельских показаний, вещественных доказательств, ордалий. Различались две категории свидетелей – видоки (очевидцы) и послухи (слышавшие о случившемся), по некоторым делам требовалось определенное число свидетелей. В некоторых случаях имели доказательственное значение внешние признаки и вещественные доказательства. Имелась и система формальных доказательств (ордалии).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80342. Спостереження за особою, річчю або місцем 32.9 KB
  Спостереження – один з основних способів пізнання світу. За його допомогою людина вивчає навколишню місцевість, розташовані на ній обєкти і предмети, визначає зміни, які на ній відбуваються, та на основі своїх спостережень вчиняє певні дії.
80343. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 30.17 KB
  Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Правові засади виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації У КПК України гл. 272 передбачено такий вид негласних слідчих розшукових дій як виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Під час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів можуть бути отримані відомості речі і...
80344. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 113.69 KB
  Зважаючи на вимоги кримінально-процесуальної форми, необхідність дотримання принципу законності, вивчення питань, що стосуються обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження є запорукою успішної та ефективної роботи органів досудового розслідування, дотримання прав громадян та недопущення їх порушень.
80345. Загальні положення досудового розслідування 42.48 KB
  Поняття стадії досудового розслідування. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування.
80346. Контроль за вчиненням злочину 40.62 KB
  В Україні проведення контрольованої поставки здійснюється згідно з положеннями пункту 1 частини першої статті 271 Кримінального процесуального кодексу України у порядку визначеному нормативноправовими актами Міністерства внутрішніх справ України податкової міліції Державної податкової служби України Служби безпеки України Державної митної служби України погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України. У Законі України Про оперативнорозшукову діяльність далі –ОРД у пункті 2 частини...
80347. ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 75.46 KB
  Під кримінально-процесуальною дією в кримінальному судочинстві треба розуміти дію, передбачену та детально врегульовану нормами кримінально-процесуального права, що провадиться виключно органами, які уповноважені законом на здійснення кримінально–процесуальної діяльності
80349. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 43.58 KB
  Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування злочинних дій реалізаціїоперативних матеріалів розслідування кримінальної справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес.