28668

Суд и судебный процесс в Древнерусском государстве

Доклад

История и СИД

В случае отказа или невозможности это сделать вина последнего считается доказанной; 2 свод очная ставка; 3 гонение следа поиск доказательств и преступника следование по следам. Предусматривалась определенная система доказательств которая состояла из свидетельских показаний вещественных доказательств ордалий. В некоторых случаях имели доказательственное значение внешние признаки и вещественные доказательства. Имелась и система формальных доказательств ордалии.

Русский

2013-08-20

12.11 KB

96 чел.

7. Суд и судебный процесс в Древнерусском государстве.

Специальных судебных органов не существовало, их функции выполнялись представителями администрации. Однако имелись специальные должностные лица, помогавшие в осуществлении правосудия, например вирники. Судебные функции осуществляли церковные органы, действовал также вотчинный суд.

Юридическая техника была неразвитая, а многих понятий не существовало, в т.ч. понятия «телесные повреждения» (в др-ти «отсечение руки», «отсечение ноги» и др.). Очень часто применялся прием аналогии, поскольку не было статей подробно описывающих многие преступления.

И по уголовным, и по гражданским делам применялся состязательный процесс, при котором обе стороны равноправны; обе стороны в процессе даже назывались истцами. При этом не было достаточно четкого разграничения между уголовным и гражданским процессом.

Судебный процесс начинается только по инициативе истца и делится на три этапа:

1) «заклич» - публичное объявление о совершенном П (человек являлся на торговую площадь и заявлял о пропаже своей вещи, характеризует ее признаки. Обнаружив эту вещь сообщает о своем подозрении в том, что она украдена у него, ее нынешнему владельцу и предлагает пойти ему на «свод», т.е. к тому лицу, у кот-го он ее взял и т.д. В случае отказа или невозможности это сделать – вина последнего считается доказанной);

2) «свод» - очная ставка;

3) «гонение следа» - поиск доказательств и преступника (следование по следам).

Предусматривалась определенная система доказательств, которая состояла из свидетельских показаний, вещественных доказательств, ордалий. Различались две категории свидетелей – видоки (очевидцы) и послухи (слышавшие о случившемся), по некоторым делам требовалось определенное число свидетелей. В некоторых случаях имели доказательственное значение внешние признаки и вещественные доказательства. Имелась и система формальных доказательств (ордалии).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69118. Буферізація даних. Натипізовані файли 56 KB
  При зчитувані даних із файла зна чення його чергового компонента копіюється в поточний елемент буфера. У відповідь на цей запит операційна система виділяє буфер із буферного пула і в нього зчитується певна кількість блоків даних із фізичного файла.
69119. Динамічні змінні та динамічна пам’ять. Розподіл оперативної пам’яті. Поняття покажчика та його оголошення. Стандартні функції для роботи з адресами 93.5 KB
  Змінні величини, що розглядались у попередніх розділах, були статичними. Статичні змінні характеризуються тим, що їх значення зберігаютъся в ділянках оперативної пам’яті, які визначаються на етапі компіляції программ і не змінюються під час її виконання.
69120. Спискові структури даних. Визначення лінійного списку та його різновидів. Робота зі стеком, з чергою та лінійним списком 111 KB
  Визначення лінійного списку та його різновидів. Визначення лінійного списку та його різновидів 3. Визначення лінійного списку та його різновидів Як приклад розглянемо таку задачу. Кожен компонент списку крім останнього містить покажчик на наступний або на наступний попередній компонент.
69121. Дерева. Основні поняття. Алгоритм роботи з бінарними деревами 80 KB
  Розглянуті у розділі 10.2 списки, стеки та черги палежать до лінійних динамічних структур даних. Визначальною характеристикою лінійних структур є те, що зв’язок між іншими компонентами описується в терминах «попередній-наступний», тобто для кожного компонента лінійної структури...
69123. Масиви в динамічній пам’яті 37.5 KB
  Як уже зазначалось у розділі 10.2, зображення послідовностей однотипних у формі лінійних списків має і переваги, і недоліки. Основним недоліком є значна трудомісткістъ операції доступу до елемента лінійного списку за його номером. Цей недолік непритаманний масивам.
69124. Поняття архітектури комп’ютера. Архітектура комп’ютера фон Неймана. Типи комп’ютерів. Програмне забезпечення 192 KB
  Поняття архітектури обчислювальних систем є одним з основних в інформатиці. Уперше термін «архітектура комп’ютера» був введений фірмою IBM при розробці обчислювальних систем серії IBM 360 і застосований до тих засобів, які може використовувати програміст під час написання програм на рівні машинних команд.
69125. Засоби створення програм. Класифікація мов програмування. Технологія створення программ 74 KB
  Основна функція всіх мов програмування крім машинної полягає у тому щоб надати програмісту засоби абстрагування від характеристик та особливостей апаратного забезпечення на якому виконуватимуться програми. Такий спосіб написання програм називається програмуванням у числових кодах...
69126. Поняття алгоритму й основні алгоритмічні структури. Властивості та способи опису алгоритму. Алгоритмічна структура розгалуження і перетворення 56.5 KB
  Одним з базових понять інформатики є поняття алгоритму. Алгоритм вказує, які операції, пов’язані з обробкою даних, і в якій послідовності треба виконати, щоб отримати розв’язок задачі. Алгоритм розрахований на певного виконавця, з погляду котрого вказівки мають бути елементарними...