28671

Особенности государственного строя Новгорода и Пскова. Причины возникновения феодальной республики. Вече, боярский совет, князь, посадники, тысяцкие в Новгороде. Управление в Новгороде

Доклад

История и СИД

Вече боярский совет князь посадники тысяцкие в Новгороде. Государственное управление осуществлялось через вече которое формально было высшим органом власти решавшим важнейшие вопросы. В вечевых собраниях участвовали все свободные люди города. К собраниям подготавливалась повестка дня кандидатуры избираемых на вече должностных лиц.

Русский

2013-08-20

12.75 KB

19 чел.

10. Особенности государственного строя Новгорода и Пскова. Причины возникновения феодальной республики. Вече, боярский совет, князь, посадники, тысяцкие в Новгороде. Управление в Новгороде.

Имели особенности формы правления в Новгородском и Псковском государствах - в Новгороде сложилась Новгородская феодальная аристократическая республика, а в Пскове - республиканская форма управления. Государственное управление осуществлялось через вече, которое формально было высшим органом власти, решавшим важнейшие вопросы. В вечевых собраниях участвовали все свободные люди города. К собраниям подготавливалась повестка дня, кандидатуры избираемых на вече должностных лиц. Решение собрания должны были приниматься единогласно. Имелись канцелярия и архив вечевого собрания, делопроизводство осуществлялось вечевыми дьяками.

Боярский советОспода») был организационным и подготовительным органом при вече, включавший наиболее влиятельных лиц (представителей городской администрации, знатных бояр) и работавший под председательством архиепископа.

Вече избирало князя и посадника.

Посадник - исполнительный орган веча - руководил вечевым собранием и боярским советом, представительствовал во внешних сношениях, вместе с князем ведал вопросами управления и суда, командовал войском; руководил деятельностью всех должностных лиц. Избирался на один-два года.

Тысяцкий занимался вопросами торговли и торгового суда, возглавлял народное ополчение.

Архиепископ был хранителем государственной казны, контролером торговых ер и весов (основная роль - главой церкви).

Князь приглашался гражданами на княжение; выполнял функции главнокомандующего и организатора защиты города; военную и судебную деятельность разделял с посадником.

В XII в. Новгород стал республикой.

Влиятельной силой в Новгороде была церковь, она являлась хранительницей эталонов мер и весов, скрепляла международные торговые договоры, выступала центром купеческих корпораций. Новгородские бояре имели искл-ые права занимать высшие выборные должности в респ-ке. Зависимое население включало в себя прежде всего крестьян и холопов, при этом большая часть крестьян находилась в зависимости от феодального гос-ва.

Высшим органом власти считалось вече. Функции веча были весьма многообразны: оно решало вопросы войны и мира, избирало высших должностных лиц, включая и архиепископа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55356. МІЙ КРАЙ – МОЯ ІСТОРІЯ ЖИВА 488.5 KB
  Дана робота містить методичні та учнівські матеріали з теми проекту. Цей творчий проект формує навички групової та колективної роботи, виховує в учнях полікультурні, загальнолюдські інності як основи формування громадянина–патріота Батьківщини.
55357. Перлини рідної мови 584 KB
  Мета: формувати соціальну компетентність; зацікавити учнів інформаційно-творчим проектом, навчати дітей збирати фольклорний матеріал, співпрацювати в групі, визначати коло обов’язків, привчати відповідально відноситися до своїх обов’язків...
55358. Наше здоров’я – в наших руках 710 KB
  Очікувані результати: учні навчаться збирати та аналізувати інформацію планувати свій час створювати буклети презентацію проекту набудуть навичок давати творчу оцінку результатам проектної діяльності та власним досягненням.
55359. Посвящается самому дорогому человеку 115.5 KB
  Потому что они ваши дети а вы их любимые дорогие единственные и неповторимые мамы. Но сегодня ваши дети приготовили для вас особые подарки ваши девчонки и мальчишки будут дарить вам дорогие мамы свое творчество.
55361. Медіа-клуб 111 KB
  Мета проекту: формувати комунікативні та соціальні компетентності учнів виховувати активну життєву позицію школярів; допомагати у набутті молодим поколінням соціального досвіду...
55362. Народна казка як скарбниця духовних надбань людства у процесі адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі 142.5 KB
  Гідним прикладом для згуртування нового учнівського колективу є дії, вчинки, кращі риси ментальності українського характеру – доброта, милосердя, взаєморозуміння, взаємодопомога – героїв народних казок, творів, які вивчаються саме в цей важливий адаптивний період.
55363. Наша школа + енергозбереження 67 KB
  Актуальність даного проекту полягає в тому що проблема сьогодення енергетика й енергозбереження є актуальною не лише для нашої школи а й для нашої країни загалом. В цьому переконалися наші учні приймаючи вже кілька років участь в Міжнародному конкурсі Енергія і середовище мета якого знайти нові шляхи енергозбереження в нашій країні.
55364. Володимир Сосюра – співець землі донецької 100 KB
  Мета проекту: дослідити, вивчити й узагальнити факти з життя В.Сосюри; ознайомитись із творчим доробком поета, тематикою його творів; на основі цих досліджень розробити урок літератури рідного краю