28672

Основные черты феодального права по Псковской судной грамоте. Право собственности и обязательное право. Преступление и наказание

Доклад

История и СИД

Право собственности и обязательное право. Вещное право различало наследственное вотчина и условное кормля землевладение. Обязательное право.

Русский

2013-08-20

12.38 KB

11 чел.

11. Основные черты феодального права по Псковской судной грамоте. Право собственности и обязательное право. Преступление и наказание.

Особое место среди источников права Н. и П. занимает Псковская судная грамота (ПСГ) 15 в, представлявшая собой итоговую кодификацию псковского законодательства, утвержденную на вече 1467г. (120 ст.). Это типичный кодекс феодального права, открыто закреплявший привилегии господствующего класса, неровное положение зависимых сословий (процесс закрепощения крестьян, ограничение перехода от одного господина к др.).

ПСГ большое внимание уделяла охране прав собственности: движимое и недвижимое имущ-во. Вещное право различало наследственное («вотчина») и условное («кормля») землевладение. Были определены способы возникновения права собств-сти: истечение срока давности, переход по договору, наследству, пожалование.

Залог движимого (вещь передавалась заимодавцу до уплаты долга) и недвижимого имущества (собственник давал лишь документы) – в пользу бояр-ростовщиков.

Обязательное право. Форма договора могла быть: 1) устная со свидетелями: купля-продажа, 2) письменная, хранившийся в архиве собора: поклажа, наследство. При заключении некот-х дог-в требовался заклад (при ссудах и займах на сумму свыше 1 р.), поручительство («порука», если сумма менее 1 руб.) или обязательное письменное оформление («запись»).

Под преступлением ПСГ впервые в русс. праве. Понимает причинение ущерба не только отдельному человеку, но и государству.

Виды преступлений: государственная измена (казнь); против суд. органов: взятка или тайный «посул» судье, оскорбление суд. должностного лица; имущественные преступления: конокрадство, кража, поджог (казнь), разбой, грабеж; против личности: убийство, оскорбление, нанесение побоев.

Виды наказаний: казнь, штрафы: в пользу князя; возмещение ущерба потерпевшему или его родственникам в случае убийства; князя и Великого Н; судебные пошлины, шедшие владыке, посаднику, тысяцкому и иному судье. Штрафы разоряли бедноту, приводили их в кабалу к ростовщикам, боярам, купцам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64369. ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА З СИСТЕМОЮ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ 2.71 MB
  Для ефективного зниження викидів шкідливих речовин ШР з ВГ бензинових двигунів широко використовують засоби зовнішньої очистки каталітичні нейтралізатори які дають можливість звести до нуля викиди ШР в окремих режимах роботи двигуна.
64370. ТЕРМОКІНЕТИЧНА ОЦІНКА І ПРОГНОЗ ВПЛИВУ ДОБАВОК НА ТВЕРДІННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТУ І БЕТОНУ 398.5 KB
  За рахунок освоєння високоефективних хімічних мінеральних і комплексних добавок забезпечуються недосяжні раніше властивості бетонних сумішей і бетонів віднесених у світовій практиці до бетонів нового покоління.
64371. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ЦИФРОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ 698.11 KB
  Розвиток інформаційних технологій ІТ в Україні та світі демонструє сталу тенденцію до потреби обробки даних у обсягах що збільшуються. Існує декілька факторів що стримують розвиток математичних методів обробки даних.
64372. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНО-БУРЯКОВИХ СІВОЗМІН ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 763 KB
  Умовою інтенсивного ведення галузі землеробства є розширене відтворення родючості ґрунту за допомогою науково-обґрунтованих систем землеробства, які враховують ґрунтово-кліматичні умови, ландшафтні особливості і екологічну безпеку довкілля.
64373. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНОГО ГЕНЕЗУ У ОБПЕЧЕНИХ В ГОСТРІЙ СТАДІЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ 219 KB
  Результати лікування пацієнтів з поширеними та критичними опіками за площею ураження шкіри на сьогодні не можуть бути визнані задовільними. Незважаючи на певний прогрес в лікуванні такого контингенту травмованих завдяки обґрунтуванню та широкому застосуванню в останні роки раннього...
64374. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ З ГІДРОФОБІЗОВАНИМ ПРОШАРКОМ У ПРОСАДОЧНИХ ҐРУНТАХ ІІ ТИПУ 915 KB
  Відомо що при влаштуванні буронабивних паль в просадочних ґрунтах ІІ типу для зниження негативного тертя що діє у просадочному шарі та підвищення несучої здатності рекомендується застосовувати антифрикційні покриття поліетиленові плівки пластик бітумні матеріали.
64375. Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі 158 KB
  Соціально-економічні перетворення, що відбулися в Україні впродовж останнього десятиліття, призвели до суттєвої реструктуризації багатьох галузей, зникнення одних напрямів і виникнення інших.
64376. ПАТОГЕНЕЗ НАБРЯКУ-НАБУХАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПРИ ТЯЖКІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ 511.5 KB
  У зазначений термін до патологічного процесу залучаються всі системи життєзабезпечення організму розвивається набрякнабухання мозку вторинне ушкодження центральної нервової системи ЦНС причинами якого є ішемія гіпоксія і токсемія...
64377. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ БЕССАРАБІЇ 770 KB
  Метою роботи є обгрунтування теоретико-методологічних основ суспільногеографічних на прикладі ретроспективноекістичних досліджень історикогеографічного регіону аналіз утворення поселень і формування поселенської мережі...