2868

Станки строгально-протяжнои группы

Контрольная

Производство и промышленные технологии

Станки строгально-протяжнои группы. Назначение и разновидности строгальных и долбежных станков. На строгальных и долбежных станках обрабатывают плоские поверхности, прямолинейные канавки, пазы, различные выемки, фасонные линейчатые поверхности и т...

Русский

2012-10-20

8.54 MB

37 чел.

Станки строгально-протяжнои группы.

Назначение и разновидности строгальных и долбежных станков.

На строгальных и долбежных станках обрабатывают плоские поверхности, прямолинейные канавки, пазы, различные выемки, фасонные линейчатые поверхности и т. д. Эти станки делят на поперечно-строгальные (односуппортные и двухсуппортные), продольно-строгальные (одностоечные, двухстоечные и кромкострогальные) и долбежные.

Поперечно-строгальные станки всех размеров изготовляют с механическим приводом главного движения, а станки с ходом ползуна 700 и 1000 мм также и с гидравлическим приводом. Станки имеют автоматические подачи стола и резцового суппорта; управляют ими с центральной кнопочной станции и удобно расположенными рукоятками. Схема строгания на поперечно-строгальном станке показана на рис. 14.1, а. Возвратно-поступательное движение резца — главное движение, а периодическое поперечное (или вертикальное) перемещение стола с заготовкой на величину подачи  5 — движение подачи.

Продольно-строгальные станки одностоечные и двухстоечные являются станками общего назначения. Главным движением в этих станках является возвратно-поступательное прямолинейное движение стола с заготовкой. Стол обычно приводится в движение от электродвигателя постоянного тока через механическую коробку скоростей, что позволяет наряду с бесступенчатым регулированием скорости движения обеспечивать также плавное врезание резца в заготовку и замедленный выход его в конце рабочего хода. Основными движениями станков управляют с подвесной кнопочной станции. Схема строгания на продольно-строгальном станке приведена на рис. 14Л, б.

На базе продольно-строгальных станков общего назначения изготовляют специализированные станки и станки, в которых строгание

Рис. 14.1. Схемы строгания на станках:

а — поперечно-строгальном;    б - продольно-строгальном;    в - долбежном

сочетается с фрезерованием, растачиванием, шлифованием и т. д.                                                        

Долбежные станки с ходом долбяка 100, 200 и 320 мм имеют механический привод, с ходом 320 и 500 мм — гидравлический; а с ходом 1000 и 1400 мм — привод от электродвигателя постоянного тока с возможностью бесступенчатого регулирования скорости. Дистанционное управление работой станков с ходом долбяка 320мм и более осуществляется с подвесной кнопочной станции. При применении соответствующей оснастки долбежные станки общего назначения используют для обработки фасонных поверхностей с использованием копировального устройства и плоского шаблона (при этом возможна обработка по замкнутому контуру при наружном и внутреннем долблении). Схема работы при долблении приведена на рис. 14.1, в. Стол станка может иметь перемещение в продольном, поперечном направлениях или вращаться.

ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК 7Е35

ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ

ДОЛБЕЖНИЙ СТАНОК 7А420

ПРОТЯЖНЫЕ СТАНКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 6Р82

ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ БЕСКОНСОЛЬНЫЕ СТАНКИ

ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

ЛОБОВЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ

ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЕ СТАНКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТОКАРНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ И АВТОМАТЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МНОГОРЕЗЦОВЫЕ ТОКАРНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ

СТАНКИ ШЛИФОВАЛЬНО-ПРИТИРОЧНОЙ ГРУППЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗНОВИДНОСТИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М55

СТАНКИ С ПРОГРАМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47969. Лекції з анатомії, фізіології дитини з основами генетики 544 KB
  Далі прибавки росту в довжину щороку зменшуються і в дошкільному віці становлять 7 8см а в дітей молодшого шкільного віку ще менше в середньому 4 5см за рік. Неодмінною умовою яка може забезпечити всебічний як фізичний так і психічний розвиток дитячого організму є правильна постановка фізичного виховання навчальних занять ігор та трудової діяльності дітей з урахуванням їх вікових анатомофізіологічних особливостей. Завдання педагогів використати у справі виховання і навчання дітей усі можливості які надають розвитку людського...
47970. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 719.5 KB
  Курс Менеджмент персоналу є складовою частиною циклу професійноорієнтованих дисциплін підготовки магістра спеціальності. Предметом курсу є системно організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації. Метою вивчення дисципліни “Менеджмент персоналу†є формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій функціонуютьу сфері економіки України.
47971. Політична економія 451 KB
  Розширення самостійності підприємств роздержавлення власності поява її різноманітних форм дозволяє перетворити більшість учасників суспільного виробництва в реальних господарів. Предметом політичної економії є сукупність економічних відносин які виникають в процесі виробництва обміну розподілу і споживання благ. Вона аналізує ціни окремих товарів витрати на їх виготовлення оптимальне співвідношення ресурсів...
47972. 1С: Бухгалтерія 7.7 218.83 KB
  Операції і проведення.1 Операції і проведення.6 Параметри операції. Якщо кінцевий користувач має доступ до констант то це вікно може бути викликано будь – яким пунктом меню кнопкою панелі інструментів або через системне меню “Операціїâ€.
47973. Аграрна політика. Курс лекцій 2.2 MB
  Соціальноекономічний стан аграрного виробництва. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного виробництва Державна політика щодо сільськогосподарського виробництва у період існування Радянського Союзу Економіці належить виняткова роль у забезпеченні життя суспільства як сфери виробництва і відтворення матеріальних благ.
47974. Концепція проекту. Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності 277.5 KB
  Концепція проекту План лекції: Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності. Структура інвестиційного проекту.Життєвий цикл проекту та його кроки 4.Визначення і сутність інвестиційного проекту діяльності Проект є організаційною формою реалізації процесу інвестування.
47975. Будівельна механіка. Конспект лекцій 1.73 MB
  Перший тип опори представлений на рис. Схематично її зображують у вигляді одного стержня з двома ідеальними без тертя шарнірами на кінцях рис. Другий тип опори рис.Схематично опора другого типу зображується за допомогою двох стержнів з ідеальними шарнірами на кінцях; верхній шарнір є загальним для обох стержнів рис.
47976. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.97 MB
  Усе це вказує на потребу формування знань вмінь навичок з безпеки життєдіяльності як необхідної умови безпечного та повноцінного життя людини. Безпека життєдіяльності людини. Безпека життєдіяльності людини. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч.