28682

Национально-государственное размежевание в Средней Азии и образование новых советских социалистических республик

Доклад

История и СИД

Первыми субъектами СССР были четыре союзные республики: РСФСР УССР БССР и ЗСФСР. В дальнейшем СССР пополнялся новыми субъектами. На первом этапе развития Союза ССР происходило национальногосударственное размежевание в Средней Азии на территории Туркестанской АССР входившей в состав РСФСР и двух самостоятельных государств Хорезмской и Бухарской народных советских республик. были приняты декларации об образовании Узбекской ССР и Туркменской ССР.

Русский

2013-08-20

12.23 KB

2 чел.

57. Национально-государственное размежевание в Средней Азии и образование новых советских социалистических республик.

Первыми субъектами СССР были четыре союзные республики: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. В дальнейшем СССР пополнялся новыми субъектами.

На первом этапе развития Союза ССР происходило национально-государственное размежевание в Средней Азии, на территории Туркестанской АССР (входившей в состав РСФСР) и двух самостоятельных государств — Хорезмской и Бухарской народных советских республик.

На первых Всеузбекском и Всетуркменском съездах Советов, прошедших в феврале 1925 г., были приняты декларации об образовании Узбекской ССР и Туркменской ССР. На съездах также были приняты решения о вхождении Узбекской ССР и Туркменской ССР в состав СССР. 13 мая 1925 г. на III съезде Советов СССР были одобрены решения Узбекской ССР и Туркменской ССР, и последние были приняты в состав СССР. На них стало распространяться действие договора об образовании Союза ССР.

Был завершен процесс объединения таджикских земель в единое национальное Советское государство. В декабре 1926 г. I съезд Советов принял Декларацию об образовании Таджикской АССР и вхождении ее в Узбекскую ССР. 15 октября 1929 г. III Чрезвычайный съезд Советов Таджикистана принял Декларацию, в которой провозгласил выход из состава Узбекской ССР и создание Таджикской ССР. На VI съезд Советов Союза ССР, прошедшем 17 марта 1931 г., Таджикская ССР была принята в состав СССР.

На территории РСФСР в 1920 г. образовалась Киргизская АССР, переименованная в апреле 1925 г. в Казахскую АССР. В ее составе в феврале 1925 г. возникла Кара-Калпакская Автономная Область, которая в 1930 г. вошла непосредственно в РСФСР, а в 1932 г. была преобразована в АССР. В октябре 1924 г. образовалась Кара-Киргизская Автономная Область (в составе РСФСР), переименованная в 1925 г. в Киргизскую АО и преобразованную затем в АССР (1927 г.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36611. Операційне числення 1.43 MB
  5 Поняття функції комплексної змінної. Множина комплексних чисел w що відповідають усім називається множиною значень функції fz. Оскільки кожне комплексне число характеризується парою дійсних чисел то завдання комплексної функції w =uiv комплексної змінної z = х iу еквівалентно завданню двох дійсних функцій двох дійсних змінних що може бути записане у вигляді wz =их у ivx у. Функції uху і vxy визначені в області G площини дійсних змінних x y що відповідає області G комплексної площини z.
36612. Поставка товаров, работ и услуг для органов внутренних дел 294.5 KB
  Сфера применения института поставки разнообразна и велика. Она включает отношения, связанные с поставкой товаров, как для коммерческих целей, так и для государственных нужд, в том числе нужд Органов внутренних дел. Тема моей дипломной работы «Поставка товаров, работ и услуг для нужд ОВД»
36613. ІНЖЕНЕРНА ГІДРАВЛІКА. Рух рідини в закритих руслах 752.5 KB
  Рух рідини в закритих руслах. Також в конспекті розглянуті питання виникнення гідравлічних опорів поняття гідравлічного удару витікання рідини через отвори та насадки вільні гідравлічні струмені. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ ІНЖЕНЕРНА ГІДРАВЛІКА Гідравліка це наука яка вивчає закони рівноваги і руху рідини а також взаємодію між рідиною і твердими тілами в стані спокою і щодо їх руху.
36614. ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ 762 KB
  ПРИЙОМИ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ. Створення одягу це мистецтво. Тому пластична композиція форми одягу вирішується не лініями і площинами а обємами і просторами певної конфігурації і величини.
36615. РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 584.5 KB
  Регіональне управління [конспект лекцій для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління призначений для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління складено на підставі відповідних нормативних вимог Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.
36616. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 217 KB
  Предмет і система трудового права Трудове право розглядається в 3 значеннях як галузь права як науку і як навчальну дисципліну. Предмет трудового права – це сукупність трудових та інших пов’язаних з ними суспільних відносин з приводу організації та здійснення найманої оплачуваної праці. Перша загальна частина до якої входять такі інститути: а поняття та предмет трудового права; б основні принципи трудового права; в джерела трудового права; г суб'єкти трудового права; ґ трудові правовідносини; д колективний договір; е правова...
36617. УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Механічне та теплове устаткування 12.46 MB
  Універсальні кухонні машини. Допоміжними елементами машини є засоби керування регулювання захисту сигналізації а також пристрої які забезпечують безпеку експлуатації. Ведуча ланка зєднується з приводом машини а ведена – з робочими органами. Такі машини називаються складними на відміну від простих машин з одним робочим органом.
36618. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 3.53 MB
  Об’єктноорієнтоване програмування це методологія програмування яка базується на поданні програми у вигляді сукупності об’єктів кожний із яких є реалізацією певного класу а класи утворюють ієрархію на принципах успадкування. кожний об’єкт є реалізацією певного класу; 3. Це обєкт класу який асоційований з системною консоллю і отже все те що буде передано в цей об'єкт за допомогою оператора буде виведено в консоль. Тема 15 Поняття класу.
36619. Цивільний захист. Курс лекцій 2.99 MB
  Розроблення найбільш доцільних заходів для захисту людей. Тема 4 : ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ НС Для захисту населення і персоналу підприємств передбачаються наступні заходи: Своєчасне оповіщення про погрозу НС або її виникнення. Використання засобів індивідуального захисту промислового або самостійного вироблення. Введення режимів радіаційного захисту на заражених територіях до початку евакуації.