28682

Национально-государственное размежевание в Средней Азии и образование новых советских социалистических республик

Доклад

История и СИД

Первыми субъектами СССР были четыре союзные республики: РСФСР УССР БССР и ЗСФСР. В дальнейшем СССР пополнялся новыми субъектами. На первом этапе развития Союза ССР происходило национальногосударственное размежевание в Средней Азии на территории Туркестанской АССР входившей в состав РСФСР и двух самостоятельных государств Хорезмской и Бухарской народных советских республик. были приняты декларации об образовании Узбекской ССР и Туркменской ССР.

Русский

2013-08-20

12.23 KB

3 чел.

57. Национально-государственное размежевание в Средней Азии и образование новых советских социалистических республик.

Первыми субъектами СССР были четыре союзные республики: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. В дальнейшем СССР пополнялся новыми субъектами.

На первом этапе развития Союза ССР происходило национально-государственное размежевание в Средней Азии, на территории Туркестанской АССР (входившей в состав РСФСР) и двух самостоятельных государств — Хорезмской и Бухарской народных советских республик.

На первых Всеузбекском и Всетуркменском съездах Советов, прошедших в феврале 1925 г., были приняты декларации об образовании Узбекской ССР и Туркменской ССР. На съездах также были приняты решения о вхождении Узбекской ССР и Туркменской ССР в состав СССР. 13 мая 1925 г. на III съезде Советов СССР были одобрены решения Узбекской ССР и Туркменской ССР, и последние были приняты в состав СССР. На них стало распространяться действие договора об образовании Союза ССР.

Был завершен процесс объединения таджикских земель в единое национальное Советское государство. В декабре 1926 г. I съезд Советов принял Декларацию об образовании Таджикской АССР и вхождении ее в Узбекскую ССР. 15 октября 1929 г. III Чрезвычайный съезд Советов Таджикистана принял Декларацию, в которой провозгласил выход из состава Узбекской ССР и создание Таджикской ССР. На VI съезд Советов Союза ССР, прошедшем 17 марта 1931 г., Таджикская ССР была принята в состав СССР.

На территории РСФСР в 1920 г. образовалась Киргизская АССР, переименованная в апреле 1925 г. в Казахскую АССР. В ее составе в феврале 1925 г. возникла Кара-Калпакская Автономная Область, которая в 1930 г. вошла непосредственно в РСФСР, а в 1932 г. была преобразована в АССР. В октябре 1924 г. образовалась Кара-Киргизская Автономная Область (в составе РСФСР), переименованная в 1925 г. в Киргизскую АО и преобразованную затем в АССР (1927 г.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65400. СПІРАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ 265.5 KB
  Актуальність вивчення можливостей СКТ та МРТ у дослідженні скроневих кісток обумовлена зростаючими потребами отіатрії та нейрохірургії що пояснюється складністю їхньої анатомічної будови відношенням їх як до органа слуху та рівноваги людини так і до мозкових структур...
65401. МОТИВАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ 239.5 KB
  За цих умов одним із головних завдань сучасного військового відомства є пошук ефективних шляхів добору та підготовки військовослужбовців за контрактом далі ВЗК до ВПД. Однак як показує практика недосконалість нормативноправової бази з питань соціального захисту...
65402. ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ В СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ НА ТЕПЛОВИХ ТРУБАХ 415.5 KB
  При створенні сучасних електронних систем і пристроїв що містять елементи з високою тепловіддачею виникає задача проектування та розрахунку систем охолодження. Аналіз сучасних середовищ розрахунку процесів теплопередачі показує що засобів ефективного...
65403. Формування готовності до самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки 238 KB
  У ході самопізнання відбувається напрацювання проектів і програм формування здорового способу життя та середовища перебування формується Я-концепція зорієнтована на цінності фізичної підготовки.
65404. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) 404 KB
  Глибина і міцність вітчизняних традицій милосердя багатий історичний досвід поєднання державного громадського і приватного компоненту в практиці вітчизняної благодійності які відобразилися як у багатоманітності напрямів так і у великій кількості форм її існування...
65405. Міжнародно-правова регламентація кримінальної юрисдикції держав у внутрішніх водах і територіальному морі 135.5 KB
  Багаторазове ускладнення цих проблем виникає за ситуації коли їхнє вирішення потребує врахування регламентації юрисдикції держав у різних категоріях морських просторів. Через специфіку правового режиму морських просторів проблеми кримінальної юрисдикції держав...
65406. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДУКТОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО ФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЛИСТІВ 168 KB
  Магнітно-імпульсна обробка металів належить до переліку прогресивних технологій що відповідають усім вимогам сучасності: екологічна чистота економна витрата енергетичних та матеріальних ресурсів висока продуктивність.
65407. Технологія переетерифікації жирів з одержанням харчових поверхнево-активних речовин 468 KB
  Серед пріоритетних напрямків наукових досліджень в олійно-жировій галузі України є проблема створення перспективних технологій одержання харчових поверхнево-активних речовин вітчизняного виробництва.
65408. Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв’язку в процесі навчання технічних дисциплін 396 KB
  Сучасне життя неможливо уявити без послуг, що надають фахівці зв’язку, проте постійні зміни технологій, величезний потік інформації безпосередньо впливають на системи механізмів та засобів діяльності зв’язківця, від якого вимагають суттєвої перебудови цільових...