28683

Образование СССР. Договор и Декларация об образовании СССР, их правовые основы

Доклад

История и СИД

Образование СССР. Договор и Декларация об образовании СССР их правовые основы. Образование СССР определяется след. предпосылкой образования СССР было существование в республиках аналогичного режима диктатуры пролетариата.

Русский

2013-08-20

13.48 KB

9 чел.

58. Образование СССР. Договор и Декларация об образовании СССР, их правовые основы.

Образование СССР определяется след. причинами:

  1.  необх-тью объединить эк-кие ресурсы республик для успешного восстановления разрушенного войнами народного хоз-ва и перехода к новой эк-кой политике;
  2.  необх-стью защитить независимость советских республик, усилить обороносп-сть и поднять авторитет в мире, чтобы решать внешнеполит. задачи в окружении враждебных гос-в.

Предпосылок для объединения было 2: 1) полит. предпосылкой образования СССР было существование в республиках аналогичного режима - диктатуры пролетариата. 2) эк-кой предпосылкой явилась общественная собст-ть на средства производства.

В дек. 1922 г. состоялись съезды Советов Закавказья, Украины, Белоруссии. На них были приняты постановления о необх-ти создания СССР. После этого собрался X Всероссийский съезд Советов, кот-м было признано своевременное объединение 4ех независ-х республик в Союз Советских Социалистич-х Республик.

30 дек. 1922 г. открылся I съезд Советов Союза ССР, состоявший из представителей РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказья. Съезд утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР, предварительно подписанные конференцией полномочных делегаций объединяющихся республик.

Декларация провозглашала образование СССР и определяла основные принципы объединения республик. Договор закреплял объединение РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР в одно союзное гос-во, определял сист. высших органов власти и управления СССР, основные черты взаимоотношений органов Союза с органами республик, решал вопросы гражданства, бюджетных отношений, закреплял право выхода союзных республик из Союза. Устанавливалось, что утверждение, изменение и дополнение Договора могут производиться исключительно Съездом Советов Союза, указаний о возможности отмены, денонсации, аннулирования Договора в тексте не содержалось.

На этом же съезде были проведены выборы ЦИК СССР. Исполнительным органом стал СНК СССР. Первое правительство СССР пор, руководством В. И.Ленина было образовано ЦИК СССР в июле 1923 г.

Первоначальное формирование территории СССР заняло несколько лет. В 1925 г. на 1х Всеузбекском и Всетуркменском съездах Советов были приняты декларации об образовании Узбекской ССР и Туркменской ССР, которые провозгласили решения о вхождении их в состав СССР. На III съезде Советов СССР в мае 1925 г. республики были приняты в состав СССР.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83289. Звуки с, с, позначення їх буквами Сс. Читання складів і слів з ними. Вправи на доповнення речень словами. Читання тексту «Зустріч з лисом» за А. Давидовим 220.5 KB
  Сьогодні до нас на урок завітало дуже багато гостей і урок наш трішки незвичайний. Ми вирушаємо у подорож, щоб знайти скарб, але шукати буде його нелегко, адже треба докласти усiх зусиль: виявити читацькі знання, розум, кмiтливiсть, винахідливість, уважність, спостережливість.
83290. Склонение имен существительных в единственном числе. Начальная форма имен существительных. Употребление падежных предлогов 60 KB
  Цель: продолжить работу над формированием умения устанавливать связь между словами в предложении; закреплять знания падежных вопросов к именам существительным; развивать умение анализировать, сравнивать; воспитывать интерес к предмету.
83291. Комбінована робота. Практична робота. Створення аплікації на тему «Метелик» 129.5 KB
  Мета: закріпити навички роботи з папером, удосконалювати навички копіювання простих форм за допомогою шаблону та створення з вирізаних форм аплікації;повторити правили техніки безпеки під час роботи з ножицями; розвивати увагу, спостережливість, фантазію; виховувати працелюбність, акуратність...
83292. Океаны Земли. Практическая работа. Обозначение океанов и материков на глобусе и карте 68 KB
  Цели: Сформировать представление о поверхности океанов Земли изображение их на глобусе и карте довести до сознания учащихся что в природе всё взаимосвязано; Развивать пространственное воображение познавательный интерес развивать умение работать с картой полушарий глобусом учебным текстом...
83293. Чи легко приносити радість іншим? В.О. Сухомлинський «Покинуте кошеня» А. Костецький «Хвостата мова» 4.5 MB
  Мета: Формувати навички швидкого виразного читання, уміння уважно слухати; Збагачувати словниковий запас учнів; Простежувати причиново-наслідкові зв’язки, аналізувати проблемні ситуації і робити висновки. Вчити дітей розглядати будь-який об’єкт чи явище з позитивної і негативної точки зору...
83294. Склад числа 10. Складання і розв’язування прикладів на додавання. Складання прикладів за монетами. Розпізнавання геометричних фігур 32 KB
  Мета: розглянути всі варіанти складу числа 10; вправляти учнів у складанні прикладів за малюнками, розпізнаванні геометричних фігур; ознайомити учнів з монетою номіналом «10к.»; розвивати мислення, навички каліграфічного письма; виховувати старанність.
83295. Информационные технологии как фактор повышения мыслительной деятельности учащихся на уроках познание мира 2.58 MB
  Изучить психолого–методическую и научно–методическую литературу о роли информационных технологий в учебном процессе. Раскрыть роль и значение информационных технологий в повышении результативности в обучении школьников. Экспериментальная проверка роли информационных технологий как фактора повышения качества знаний школьников на уроках познание мира.
83296. Факторы и последствия изменения климата 56.59 KB
  Изучением изменений климата занимается наука палеоклиматология. Причиной изменения климата являются динамические процессы на Земле внешние воздействия такие как колебания интенсивности солнечного излучения и с недавних пор деятельность человека.