28694

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. Установление двоевластия, его причины и сущность

Доклад

История и СИД

Инициатива создания Советов исходила снизу от народа но позднее их возглавила социалистическая партия. Избранный Петроградский Совет возглавил систему Советов коте позже составили конкуренцию ВП. Советы возникали по всей стране в городах селах гарнизонах воинских частях на основе выборов проходивших на съездах Советов. Исполнитми органами Советов являлись испные комитеты волостные уездные губернские.

Русский

2013-08-20

13.63 KB

57 чел.

37. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. Установление двоевластия, его причины и сущность.

В рез-те Февральской рев-ции (февр. – окт. 1917 г.) произошли значит. изм-я в гос-ном строе России: свержение царизма и установление буржуазной республики.

1 сент. 1917 г. Временное правительство (ВП) официально провозгласило Россию республикой. Окончательно вопрос о форме правления должно было решить Учредительное собрание, до созыва кот-го гос-ное управление было сосредоточено в руках ВП, считавшего себя преемником Совета министров.

Были упразднены старые гос-ные учреждения и созданы новые: Мин-во труда, Министерство продовольствия, Эк-кий совет, Чрезвычайная следственная комиссия.

Работа ВП отличалась неустойчивостью и медлительностью, часто менялся состав ВП.

Корниловский мятеж подстегнул ВП на создание Демократического совещания, кот-е избрало Временный Совет Республики (Предпарламент). Некоторые историки полагают, что создание предпарламента было своеобразным полит. маневром для успокоения народных масс, на самом деле ВП хотело выиграть время, чтобы отложить созыв Учредительного собрания, надеясь на сохранение царского гос-ного аппарата, наличие кот-го устраивало буржуазию.

Параллельно с установлением диктатуры буржуазии в стране возникают иные органы власти - Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Инициатива создания Советов исходила «снизу», от народа, но позднее их возглавила социалистическая партия. Избранный Петроградский Совет возглавил систему Советов, кот-е позже составили конкуренцию ВП. Советы возникали по всей стране, в городах, селах, гарнизонах, воинских частях, на основе выборов, проходивших на съездах Советов.

Исполнит-ми органами Советов являлись исп-ные комитеты (волостные, уездные, губернские). Систему возглавил Всероссийский Центр. Исп-ный Комитет (ВЦИК), созданный на I Всероссийском съезде Советов в июне 1917 г.

В рез-те сложилась обстановка двоевластия: с одной стороны ВП, с другой - Советы. Предпринимаемые попытки найти компромисс в вопросе управления страной проходили на фоне большевизации Советов, которые все более склонялись к революционным методам.

Осенью 1917 г. в результате вооруженного восстания в Петрограде, организованного большевиками, произошел захват власти и II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов провозгласил себя высшим органом власти в стране.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20568. Визнання Української держави світовим співтовариством. Міжнародне співробітництво незалежної України. Взаємодія з членами СНД 66 KB
  Міжнародне співробітництво незалежної України. Швидке визнання державної незалежності України десятками країн світу певною мірою породжувало ілюзію того що труднощі пов'язані з перехідним періодом будуть розв'язані безболісно і в короткий термін. Політичні партії і рухи України обстоювали різні нерідко полярні позиції в питаннях зовнішньої політики. Основним документом який визначав принципові засади розбудови державотворчих процесів у тому числі в сфері зовнішньої політики став Акт проголошення незалежності України прийнятий 24 серпня...
20569. Відродження української національної свідомості у першій половині XIX ст 40 KB
  24 березня 1847 року за участь у КирилоМефодіївському товаристві заарештований і засланий солдатом до Орської фортеці Оренбурзького окремого корпусу. КирилоМефодіївське товариство Твори молодого поета згуртували навколо нього університетську молодь. Прагнення звільнити народ від кріпацтва і привело їх до участі в КирилоМефодіївському товаристві 1845 1847 назване на честь слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія створенню якого сприяло загальне духовне піднесення українського народу. Соціальний склад КирилоМефодіївського...
20571. Проведення реформи 1861 року в російській Україні, її особливості й наслідки 42.5 KB
  За реформою на кріпосних селян поширювалися економічні права вільних осіб тобто вони отримали право купувати нерухомість займатися торгівлею і промислами тощо. селяни не могли відмовитися від наділу що означало примусове прикріплення їх до землі.Після проведення реформи 220 тис. селян України залишалися безземельними майже 100 тис.
20572. Реформи в Російській імперії в 60 - 70-х рр. 19 ст. та впровадження на Україні 30 KB
  Олександр II підписав Маніфест про скасування кріпосництва і Положення про селян звільнених від кріпосної залежності. Селяникріпаки що доти були власністю поміщиків отримували особисту свободу. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати відкривати фабрики та різні промисли підприємства займатися ремеслом за місцем проживання вступати до гільдій і торговельних організацій. Вона надавалася общині або селянському двору подвірне господарство за числом ревізьких душ які мали право на наділи.
20573. Соціально-економічний розвиток українських земель в другій половині 19 - на початку 20 ст 38.5 KB
  Соціальноекономічний розвиток українських земель в другій половині 19 на початку 20 ст.Котляревського Марка Вовчка та інших українських письменників. тут почав виходити перший у царській Росії український часопис Основа що опублікував твори українських письменників. Громадівці всіляко пропагували культ козацтва волелюбних запорожців та гайдамаків які на їхню думку символізували прагнення українських мас.
20574. Українські партії на початку 20 ст., їх програми, стратегія, тактика 29.5 KB
  з ініціативи групи харківських активістів культурницького і студентського руху: Д. була створена Революційна українська партія РУП. фактичним керівником РУП став М. У 1902 р від РУП відкололася Українська народна партія УНП організація націоналістичного напрямку яку очолював Махновський.
20575. Україна в роки Першої світової війни 40.5 KB
  українців було в російській армії та 250 тис. До них слід долучити 25 тис. На її заклик відгукнулося майже ЗО тис. Головна Українська Рада вирішила спиратись на ці сили.
20576. Первісний лад на території України 61 KB
  Основними заняттями людини були збиральництво і полювання. Соціальною формою існування за раннього палеоліту виступало людське стадо, оскільки лише колективне буття давало можливість вижити у складних кліматичних і природних умовах. Жили люди того часу в печерах або хижах із дерева та кісток мамонта.