28699

II-ой Всероссийский съезд Советов, его состав. Исторические декреты съезда о мире и земле

Доклад

История и СИД

IIой Всероссийский съезд Советов его состав. Исторические декреты съезда о мире и земле. Важная роль в становлении Советского гос0ва и государственного аппарата принадлежала Всероссийскому съезду Советов рабочих и солдатских депутатов. Съезд больш.

Русский

2013-08-20

12.38 KB

9 чел.

42. II-ой Всероссийский съезд Советов, его состав. Исторические декреты съезда о мире и земле.

Важная роль в становлении Советского гос0ва и государственного аппарата принадлежала Всероссийскому съезду Советов рабочих и солдатских депутатов. Съезд (больш. 390, эссеры 160, меньш 72) начал свою работу уже вечером 25 окт. и провозгласил себя высшим органом власти в России. Съезд, по расчетам большевиков, должен был официально признать и легализовать захват власти Советами. Часть делегатов съезда, представлявших партии меньшевиков и правых эсеров, покинула заседание.

Съезд носил учредит-ный хар-р. На нем были созданы руководящие гос-ные органы и приняты первые правовые акты, имевшие основополагающее значение для новой власти.

II съезд Советов постановил образовать для управления страной до созыва Учредительного собрания временное рабоче-крестьянское прав-во, именуемое Советом народных комиссаров. В состав прав-ва вошли только большевики, возглавил прав-во В. И. Ленин.

Съезд Советов избрал Всероссийский Центр. Исполнительный Комитет (ВЦИК) - высший орган власти в период между съездами. Председателем Комитета был избран Л. Б. Каменев, скоро его сменил Я. М. Свердлов.

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял два важных декрета:

Декрет о мире, предлагавший всем враждующим государствам заключить мир, опубликовать тайные дипломатические акты, отказаться от аннексий и контрибуций;

Декрет о земле, провозглашавший многообразие форм землепользования, конфискацию помещичьих земель и имений, отмену права частной собственности на землю, запрет на применение наемного труда и аренду земли.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42622. Вивчення елементів середовища СУБД MS Access 69.5 KB
  Створити порожнью базу даних СУБД СУБД MS ccess. Вивчити склад та призначення обєктів бази даних СУБД MS ccess. Вивчити функції та призначення командних кнопок вікна управління базою даних СУБД MS ccess.
42623. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ОБ'ЄКТІВ НАПЕРЕДВИЗНАЧЕНИХ ТИПІВ ТА ОПЕРАЦІЙ НАД НИМИ 215.5 KB
  Декларація обєкта включає його ідентифікатор та індикатор типу. Опис програмних обєктів Паскаль: опис константи ::=const ідентифікатор = статичний вираз опис змінної ::= vr ідентифікатор : індикатор типу { базування }01 індикатор типу ::= ідентифікатор індикатор напередвизначеного типу базування ::=bsolute зображення значення вказівного типу bse ідентифікатор Наприклад: const PI = 3.14; опис константи PI vr sum : integer; опис змінної sum опис змінної mult розташованої в тому місті памяті що і sum vr mult: longint bse sum; опис...
42624. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРАЗІВ 139.5 KB
  Таблиця 1 Пріоритет Операції Сі Операції Паскаль Категорія Перший @ ^ Спеціальні операції Другий not Унарні операції Третій nd shl shr Бінарні операції Четвертий or xor Бінарні операції Пятий = = = Бінарні операції Шостий == = = = ^ Бінарні операції Вирази які мають лише константи та літерали називаються R виразами і можуть розташовуватися лише в правий частині оператора присвоєння. Завдання Написати програми на мовах Паскаль та Сі які складаються з...
42625. ДОСЛІДЖЕННЯ СУВОРОЇ ТИПІЗАЦIЇ, ПРИВЕДЕННЯ ТИПIВ ТА МЕХАНІЗМІВ ОБХОДУ СУВОРОЇ ТИПІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕТИПІЗОВАНИХ (АДРЕСНИХ) ВКАЗІВНИХ ЗМІННИХ 83.5 KB
  Теоретичні відомості В алгоритмічних мовах всі операції в виразах виконуються з операндами визначених типів. Часто трапляється так що є необхідним конструювати вирази з програмних обєктів різних типів даних або вирази що розташовані праворуч та ліворуч оператору привласнення генерують значення різних типів. В мовах програмування існує явне та неявне приведення типів.
42626. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ОПЕРАТОРІВ ОПЕРАТОРНОГО БАЗИСУ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ ПАСКАЛЬ ТА СІ 148 KB
  Теоретичні відомості Оператор Паскаль Сі: оператори базису ::= оператор опису оператор привласнення структурний оператор оператор ::= оператор привласнення структурний оператор Структурні оператори а Складений оператор Паскаль: складений оператор ::= begin{ оператор }2end; Сі: складений оператор ::={{ оператор }2} б Оператор вибору умовна форма Паскаль: оператор вибору ::=if вираз відношення then оператор Наприклад: if flg = true then { flg змінна...
42629. ОБЛІК ІНВЕНТАРНИХ ДОКУМЕНТІВ 38.5 KB
  Київ 2011 Мета роботи засвоєння набутих знань умінь і навичок при обліку інвентарних документів. Облік інвентарних документів охоплює всі документи які не підлягають підшиванню до справ переведені з інших видів реєстрації або такі яким надано номер за карткою журналом інвентарної реєстрації документів в момент їх створення заведення або надходження. До таких документів належать креслярські графічні та текстові документи які через виробничі умови режимні обстеження щодо доступу чи зовнішні особливості вид носія формат тощо...
42630. СЛУЖБОВЕ ВІДРЯДЖЕННЯ 53.5 KB
  Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника установи на певний строк до іншого населеного пункту з метою виконання службового доручення поза місцем його основної роботи. Службові відрядження працівників здійснюються відповідно до плану роботи установи з урахуванням асигнувань за кошторисом витрат на відрядження. Доповідна записка заява разом з проектом наказу та посвідченням про відрядження передається керівникові установи як правило не пізніше як за три доби доби до початку відрядження.