28707

Правовые взгляды 60 - 80-х гг. Развитие идеи социального общенародного государства и его правовой основы

Доклад

История и СИД

Стабильность общго и госго строя в рассматриваемый период обусловливает и устойчивое развитие советского права для которого не свойственны какиелибо существенные изменения однако в связи с большим объемом нормативноправовых актов требуется проведение систематизации и кодификации. Завершаются проводившиеся более 20 лет работы по кодификации основных отраслей права. В самой системе права можно выделить три тенденции: 1 образование одной отрасли права в результате объединения различных актов регулирующих сходные группы отношений...

Русский

2013-08-20

12.99 KB

1 чел.

73. Правовые взгляды 60 - 80-х гг. Развитие идеи социального общенародного государства и его правовой основы.

Стабильность общ-го и гос-го строя в рассматриваемый период обусловливает и устойчивое развитие советского права, для которого не свойственны какие-либо существенные изменения, однако в связи с большим объемом нормативно-правовых актов требуется проведение систематизации и кодификации.

Особенностью работ, проводившихся в правовой сфере, было не изменение существовавших правовых институтов, а закрепление, обобщение и уточнение уже действующих.

Данные работы проводились по следующим направлениям:

1. Завершаются проводившиеся более 20 лет работы по кодификации основных отраслей права. Надо отметить двухуровневую систему кодификации: 1) на уровне Союза ССР принимались Основы законодательства (были приняты Основы уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, гражданско-процессуального, земельного, трудового, семейного, водного, лесного законодательства и др.); 2) на уровне союзных республик принимались кодексы и отраслевые законы (в РСФСР были приняты кодекс законов о труде, брачно-семейный, земельный, водный, исправительно-трудовой кодексы, законы о здравоохранении, о народном образовании).

2. С принятием новой Конст. СССР 1977 г. возникла необходимость приведения в соответствие с ней всей действующей системы правовых актов. В основном данная работа была завершена к 1985 г.

3. Результатом работы по систематизации на уровне СССР был Свод законов СССР, а в РСФСР - Свод законов РСФСР.

4. Проводились работы по инкорпорации законодательства, в результате которых отменялись противоречащие друг другу акты, акты, утратившие силу и ставшие составной частью других актов, устранялась множественность актов, регулирующих одни и те же общественные отношения.

В самой системе права можно выделить три тенденции:

1) образование одной отрасли права в результате объединения различных актов, регулирующих сходные группы отношений (например, природоресурсное право, объединило в себе законодательство об охране окружающей среды и законодательство об использовании различных ресурсов - земли, воздуха, воды, сходное правовое положение колхозов и совхозов предопределило появление сельскохозяйственного права); 2) выделение из отрасли права самостоятельных подотраслей (жилищное право из гражданского); 3) появление новых отраслей права (здравоохранение, народное образование).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54325. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ 146.5 KB
  АНАТОМІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ. Планування реалізації проекту. Методика управління для неосяжної кількості найрізноманітніших проектів має єдину структуру у якій можна виділити такі групи процесів: ініціації прийняття рішення щодо запуску проекту зазвичай завершується складанням і затвердженням уставу проекту із визначенням його мети терміну виконання критеріїв успіху призначенням та чітким окресленням повноважень керівника проекту; планування безперервне визначення кращих...
54326. Особливості використання кейс-методу при викладанні інженерної графік 704.5 KB
  Наявність головної умови використання кейс-методу при викладанні будь–якої дисципліни – наявність протиріч, на основі яких формуються і формулюються проблемні ситуації, задачі, практичні завдання для обговорення та знаходження оптимального розвязання учнями або студентами.
54327. Методичні рекомендації щодо формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів початкових класів на уроках української мови в російськомовних класах 367.5 KB
  Діти що приходять у 1 клас особливо російськомовні мають обмежений словниковий запас для спілкування українською мовою. Наприклад: ТВАРИНИ Ведмідь медведь Лисиця лисица Вовк волк Заєць заяц Білка белка Їжак ежик Мавпа обезьяна Пташка птичка Жаба лягушка Ящірка ящерица Бобер бобёр Кажан летучая мышь Паралельно з цією карткою діти працюють з карткою з малюнками на якій намальовані ті предмети які були записані в картці словами. Скажіть діти кого із названих членів сім'ї ви вдома називаєте не так Пропоную з...
54328. Метод проектів як основа творчого розвитку особистості 170.5 KB
  Практична теоретична пізнавальна значимість передбачуваних результатів наприклад доповідь у відповідні служби про демографічний стан даного регіону фактори що впливають на цей стан тенденції що просліджуються в розвитку даної проблеми; спільний з партнером по проекту випуск газети альманаху з репортажами з місця подій; охорона лісу в різних місцевостях план заходів і т. Структурування змістовної частини проекту із указівкою поетапних результатів. Але незалежно від типу проекту всі вони в означеній мірі неповторні та унікальні;...
54329. Групування, формули, адресація, імена комірок, авто заповнення в Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 429 KB
  Мета: Навчитися обєднувати дані за природними групами, користуватися документом, в якому є групування, створювати в комірках формули для обчислення нових даних, копіювати дані та формули, призначати імена коміркам, користуватися автозаповненням.
54330. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 239.5 KB
  Це з одного боку сукупність прийомів операцій оволодіння певною областю практичного або теоретичного знання тієї чи іншої діяльності. Цей результат можна побачити осмислити застосувати в реальній практичній діяльності. Саме тому на уроках інформатики корисно вводити елементи проектної діяльності. Провідні принципи такої діяльності: Основні вимоги до проекту Необхідно наявність соціально значущої задачі проблеми дослідної інформаційної практичної.
54331. Застосування методу проектів на уроках світової літератури 797.5 KB
  У сучасній школі можна виділити чотири основні напрями при яких ефективно застосовувати методи проектів: 1 проект як метод навчання на уроці; 2 проектні технології дистанційного навчання; 3 для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі;4 як метод організації дослідницької діяльності вчителів. Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Із історії виникнення методу проектів Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Метод проектів ефективна технологія навчання...
54332. Використання прийомів і методів розвивального навчання в традиційній початковій школі 246 KB
  Створення ситуації розриву СР пропонується завдання зовні схоже на попереднє але в корені ні. Аналіз умов аналіз того що було в попередньому способі що дозволяло нам виконувати завдання а зараз ні. І по тому які завдання учень вибрав для самостійної роботи можна встановити на якому етапі осмислення поняття він знаходиться. Це завдання які уже виконані кимось а дитині потрібно їх оцінити.