28722

Перестройка управления промышленностью и экономическая реформа в середине 60-х гг.

Доклад

История и СИД

Перестройка управления промышленностью и экономическая реформа в середине 60х гг. Реформа управления промышленностью. Реформа была проведена очень быстро и сначала положение улучшилось но были разрушены отраслевые экономические связи и неожиданно вместо чиновников центрального аппарата стала расти бюрократия на местах. Дав все права совнархозам реформа забыла о правах самих предприятий.

Русский

2013-08-20

13.04 KB

3 чел.

70. Перестройка управления промышленностью и экономическая реформа в середине 60-х гг.

Реформа управления промышленностью. 1957 г. началась с введения вместо отраслевого принципа (министерства и ведомства) территориального: на территории страны было создано 105 совнархозов (Советы народного хозяйства). Реформа была проведена очень быстро, и сначала положение улучшилось, но были разрушены отраслевые экономические связи, и неожиданно вместо чиновников центрального аппарата стала расти бюрократия на местах. Дав все права совнархозам, реформа забыла о правах самих предприятий.

Сама промышленность развивалась крайне неравномерно. Основой экономики считалась тяжелая промышленность (75 % от общего объема промышленного производства), поэтому легкая промышленность хронически отставала. Но даже при таком перекосе темпы промышленного производства были достаточно высокими и на рубеже 1950-1960-х гг. в нашей стране были построены основы индустриального общества.

В это же время СССР лидировал в приоритетных направлениях развития науки и техни к и, развивающихся на базе военно-промышленного комплекса.

Экономическая политика Н. С.Хрущева имела ярко выраженный социальный характер.

Самым большим достижением явилось жилищное строительство (это было следствием войны и демографического скачка). Улучшился быт людей, была повышена пенсия, снижен пенсионный возраст до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, сокращен рабочий день (правда, всего на 2 часа в неделю), отменены обязательные государственные займы и отсрочены выплаты постарым на 20 лет.

В начале 1960-х годов попытались ввести новые методы планирования.

Предприятия имели право сами планировать свою производительность труда, среднюю зарплату и численность рабочих, рациональную структуру управления, использовать часть прибыли на материальное поощрение. В октябре 1965 г. эти правабыли закреплены в «Положении о социалистическом государственном производственном предприятии».

Но реформа пошла криво. Погоня за объемами реализации приводила к тому, что более дешевые товары были невыгодны для производства; фонд зарплаты устанавливался сверху, т. е. это была попытка применить рыночные критерии к плановой государственной экономике.

Неудивительно, что от реформы отказались в 1970-е годы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65679. ЗАКОНОМІРНОСТІ АДСОРБЦІЇ І ІНГІБУЮЧОЇ ДІЇ КАТІОНОАКТИВНИХ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ І ЇХ АСОЦІАТІВ З АЛКІЛСУЛЬФОНАТАМИ НАТРІЮ 1.93 MB
  Рішенням цієї проблеми може бути кероване конструювання безпосередньо в розчині асоціатів водорозчинних полімерів з іоногенними поверхневоактивними речовинами ПАР так званих поліелектролітних комплексів ПЕК. Утворення ПЕК може призвести до зростання...
65680. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ У КОМПЛЕКСІ З ОБ’ЄКТАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ (НА ТЕРИТОРІЯХ, НАБЛИЖЕНИХ ДО АЕРОПОРТІВ) 5.24 MB
  У найбільших містах України особливо у таких як Київ Харків Львів Одеса Донецьк Дніпропетровськ та інші організація територій залежить від багатьох містобудівних чинників серед яких суттєвим є розташування аеропортів. Тому актуальним є використання територій наближених до аеропортів для житла в комплексі з обєктами обслуговування.
65681. ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРИБЕРЕЖНО-МОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ І АКВАТОРІЙ УКРАЇНИ 159.5 KB
  Актуальність теми обумовлена наростаючою потребою народногосподарського освоєння прибережноморських геосистем ПМГ України. Уперше на регіональному рівні виділені прибережноморські території і акваторії України як ПМГ які включають орогідрографічні системи суші системи шельфу з похованими палеорічковими долинами...
65682. МІФОТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ МУСУЛЬМАНСЬКИХ ЕЛІТ ЯК СОЦІАЛЬНА ДІЯ 137 KB
  Внаслідок цього виникає необхідність філософського осмислення найважливіших суспільних процесів що відбуваються в сучасному мусульманському світі зокрема соціальної міфотворчості. За подібних обставин стає можливим підштовхування народних мас мобілізованих за допомогою міфотворчості до конфронтації...
65683. Гігієнічна оцінка процесів формування особливостей особистості студентів медичних вищих навчальних закладів та шляхи їх корекції 394.5 KB
  У цьому контексті надзвичайно важливим слід вважати наукове обґрунтування підходів до збереження і зміцнення здоровя студентської молоді що засвоюють медичні спеціальності в умовах навчання у ВНЗ визначення закономірностей формування соціально і професійнозначущих особливостей особистості студентів...
65684. НАУКОВІ ОСНОВИ КОРОЗІЙНОГО МОНІТОРИНГУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 18.14 MB
  Для виробництва обладнання і апаратури нафтопереробної та хімічної промисловості використовують низку сталей які експлуатуються у різних технологічних середовищах за різних температур тисків що часто змінюються навіть на різних ділянках одного апарата.
65685. АКТОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ 4-ОКСО(АМІНО-)ХІНАЗОЛІНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 624.5 KB
  Оцінити актопротекторну дію на щурів сполуки лідера в умовах гіпокінезії за показниками плавальної проби бігу у третбані тесту із статичним навантаженням емоційно-поведінкових реакцій у відкритому полі та динамікою морфологічної картини внутрішніх органів та м'язів.
65686. Механізм банківського мікрокредитування малого підприємництва в Україні 279.5 KB
  У вітчизняній економічній літературі науковотеоретичному обґрунтування суті й обєктивної необхідності розвитку малого підприємництва та мікрокредитування присвячені праці О. Однак проблема фінансового забезпечення малого підприємництва за допомогою мікрокредитування у вітчизняній літературі...
65687. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 207.5 KB
  Вирішення питання удосконалення конкурентної стратегії підприємства з урахуванням поведінки споживача є актуальним для всіх складових елементів його системи управління. З огляду на це необхідним є забезпечення інтеграції особливостей поведінки споживача до розробки системи стратегічного управління...